Newyddion

31/03/2017  Bill £20m staff asiantaeth gan arweinyddion Llafur yng Nghaerffili
Bill £20m staff asiantaeth gan arweinyddion Llafur yng Nghaerffili

Mae arweinyddion Llafur yng Nghaerffili wedi gwario£20,671,685 drwy gyflogi staff asiantaeth ers 2012.

Darllena fwy...

27/03/2017   Consyrn Cynghorydd y Blaid dros ddyfodol tafarn lleol
 Consyrn Cynghorydd y Blaid dros ddyfodol tafarn lleol

Mae cynghorydd Plaid Cymru Steve Skivens, yn pryderi am ddyfodol tafarn yr Angel yn Hendredenni, Caerffili.

Darllena fwy...

24/03/2017  Plaid Cymru yn croesawu ariannu ar gyfer cynllun priffordd hanfodol
Plaid Cymru yn croesawu ariannu ar gyfer cynllun priffordd hanfodol

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y Cynghorydd Colin Mann, wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymeradwyo grant trafnidiaeth o £1.

Darllena fwy...

20/03/2017  Anrhydeddu cynghorydd y Blaid gan bobol ifanc am ei waith
Anrhydeddu cynghorydd y Blaid gan bobol ifanc am ei waith

Rhoddwyd anrhydedd arbennig i gynghorydd Plaid Cymru, Mike Prew, gan bobol ifanc am ei waith fel eiriolwr ieuenctid Caerffili dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Darllena fwy...

17/03/2017  Saith rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiadau sir Caerffili
Saith rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn  etholiadau sir Caerffili

Heddiw dadorchuddiodd  Plaid Cymru eu saith addewid i bleidleiswyr cyn etholiadau’r cyngor lleol ym mis Mai.

Darllena fwy...

14/03/2017  Arweinydd y Blaid yn beirniadu gwrthwynebiad Llafur i GG mewn etholiadau lleol
Arweinydd y Blaid yn beirniadu gwrthwynebiad Llafur i GG mewn etholiadau lleol

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi beirniadu Llafur am wrthwynebu disodli’r system y cyntaf heibio’r llinell derfyn ar gyfer etholiadau lleol.

Darllena fwy...

08/03/2017  Leanne Wood yn ymweld á Chaerffili
Leanne Wood yn ymweld á Chaerffili

 Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn siarad mewn cyfarfod cyhoeddus yng Nghaerffili ddydd Mercher wythnos nesaf.

Darllena fwy...

03/03/2017  Arweinydd Plaid Cymru yn addo cefnogaeth i gaeau gwyrdd Caerffili
Arweinydd Plaid Cymru yn addo cefnogaeth i gaeau gwyrdd Caerffili

Disgrifiodd Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, Colin Mann, fel y byddai’r Grŵp yn gwnued popeth posibl i amddiffyn caeau gwyrdd gwerthfawr, wrth annerch Cynhadledd Wanwyn ei Blaid yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

02/03/2017  Y Blaid yn annog gweithredu dros y ‘bechgyn rasio’ sydd yn bla ar drigolion ger faes parcio archfarchnad
Y Blaid yn annog gweithredu dros y ‘bechgyn rasio’ sydd yn bla ar drigolion ger faes parcio archfarchnad

Mae bechgyn ifanc sy’n rasio yn diflasu pobol sy’n byw ger archfarchnad Asda ar Heol  Pontygwindy, Caerffili, ac mae Plaid Cymru yn gwasgu am fesurau i ddatrys y perygl.

Darllena fwy...

28/02/2017  Arweinydd y Blaid i gyflwyno’i weledigaeth ar gyfer Caerffili
Arweinydd y Blaid i gyflwyno’i weledigaeth ar gyfer Caerffili

Arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, fydd un o’r siaradwyr cyntaf yng Nghynhadledd Wanwyn y Blaid yng Nghasnewydd, ddydd Gwener a Sadwrn (Mawrth 3ydd – 4ydd).

Darllena fwy...

23/02/2017  Plaid Cymru yn rhybuddio am godiadau Treth Cyngor yn y dyfodol wrth i’r Cyngor gytuno ar gynnydd o 1%
Plaid Cymru yn rhybuddio am godiadau Treth Cyngor yn y dyfodol wrth i’r Cyngor gytuno ar gynnydd o 1%

Mae Arweinydd Grŵp Plaid Cymru yng Nghaerffili wedi rhybuddio bod Trethi Cyngor yn debyg o gynyddu’n sylweddol petai Llafur yn cael eu hail-ethol.

Darllena fwy...

21/02/2017   Rhaid i Lywodraeth Cymru gefnogi cynllun priffyrdd hanfodol, medd Plaid Cymru
 Rhaid i Lywodraeth Cymru gefnogi cynllun priffyrdd hanfodol, medd Plaid Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y Cynghorydd Colin Mann, wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gymeradwyo’n gyflym gais ar gyfer lleddfu tagfeydd traffig ar gylchdro prysur Pwllypant.

Darllena fwy...

08/02/2017  Arweinydd Plaid Cymru yn cyhuddo Cwmni Trên gwmni sydd a’r gallu i fod yn gyfrifolnau o anwybyddu cwynion gan deithwyr
Arweinydd Plaid Cymru yn cyhuddo Cwmni Trên gwmni sydd a’r gallu i fod yn gyfrifolnau o anwybyddu cwynion gan deithwyr

Mae Arweinydd Grwp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili wedi cyhuddo Trenau Arriva Cymru o ‘wasanaeth ofnadwy i’w cwsmeriaid’ rhwng Cwm Rhymni a Grangetown Caerdydd fis Tachwedd y llynedd, gan ddweud fod y cwmni wedi gadael i lawr cwsmeriaid ffyddlon a gwybodaeth anghywir.

Darllena fwy...

03/02/2017  Arweinydd Plaid Cymru yn ymosod ar Arweinydd Cyngor am ei sylwadau yn y ddadl am Uwch-Swyddogion
Arweinydd Plaid Cymru yn ymosod ar Arweinydd Cyngor am ei sylwadau yn y  ddadl am Uwch-Swyddogion

Mae Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili wedi dweud ei fod wedi'i synnu'n fawr gan sylwadau a wnaed gan Arweinydd Llafur yr Awdurdod yn y ddadl am Uwch-Swyddogion.

Darllena fwy...

13/01/2017  Fandaliaid yn ymosod ar fesuryddion ‘dianghenraid’ mewn parciau gwledig, mae Plaid Cymru yn datgelu
Fandaliaid yn ymosod ar fesuryddion ‘dianghenraid’ mewn parciau gwledig, mae Plaid Cymru yn datgelu

Achoswyd dros £9,000 o ddifrod ers cadarnhau cynlluniau i gyflwyno taliadau parcio ym mharciau gwledig cyngor Caerffili.

Darllena fwy...

20/12/2016  Byngalos a fflatiau sydd eu hangen yn bennaf ar ymgeiswyr am gartrefi cyngor, dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru
Byngalos a fflatiau sydd eu hangen yn bennaf ar ymgeiswyr am gartrefi cyngor, dengys ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru

Datgelwyd y prinder tai cymdeithasol a’r galw anferthol amdanynt ym Mwrdeistref Sirol Caerffili gan Blaid Cymru, fel canlyniad i gais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 14 - Nesaf - Olaf