Newyddion

19/07/2019  Plaid ac Aelodau Annibynnol yn barnu diffyg democratiaeth gan gyngor Llafur Caerffili
Plaid ac Aelodau Annibynnol yn barnu diffyg democratiaeth gan gyngor Llafur Caerffili

Mae cynghorwyr Plaid Cymru a’r rhai annibynnol wedi cyhuddo arweinwyr Llafur cyngor Caerffili o ddangos diffyg ystyriaeth ddemocrataidd.

Darllena fwy...

05/07/2019  Salwch ar Gyngor Caerffili yn Cyrraedd bron i £1m y Mis
Salwch ar Gyngor Caerffili yn Cyrraedd bron i £1m y Mis

Datgelwyd cost aruthrol salwch ar Gyngor Caerffili – bron i £1M Y MIS.  Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru hefyd y collwyd bron i 12.

Darllena fwy...

20/06/2019   Agos i 200 o staff yn arwyddo cymalau cyfrinachedd wrth adael y cyngor
 Agos i 200 o staff yn arwyddo cymalau cyfrinachedd wrth adael y cyngor

Mae 193 o weithwyr cyngor Caerffili wedi gorfod arwyddo cymalau cyfrinachedd fel rhan o gytundebau setliad wrth adael yr awdurdod yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Darllena fwy...

10/06/2019  Arweinydd y Blaid yn Annog Cyngor Brys ar Ddefnyddio Cemegyn Dadleuol
Arweinydd y Blaid yn Annog Cyngor Brys ar Ddefnyddio Cemegyn Dadleuol

Mae galw ar i Lywodraeth Cymru rhoi cyngor ar ddefnyddio Cemegyn Dadleuol, glyffosad, ar frys, meddai arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann.

Darllena fwy...

23/05/2019  Llafur yn bradychu trigolion wrth roi caniatâd i 350 o dai ar Barc Virginia
Llafur yn bradychu trigolion wrth roi caniatâd i 350 o dai ar Barc Virginia

Cyhuddwyd cynghorwyr Llafur o fradychu pobol Caerffili drwy roi caniatâd heno (Dydd Mercher) i godi 350 o dai ar Barc Virginia.

Darllena fwy...

20/05/2019  Arweinydd y Blaid yn annog penaethiaid y cyngor i edrych ar adeiladu tyrbinau gwynt drwy wario’r arian wrth gefn
Arweinydd y Blaid  yn annog penaethiaid y cyngor i edrych ar adeiladu tyrbinau gwynt drwy wario’r arian wrth gefn

Mae Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar gyngor Caerffili i edrych i mewn i godi tyrbinau eu hunain er mwyn lleihau biliau ynni yn eu pencadlys ac er mwyn lleihau allyriadau carbon deuocsid.

Darllena fwy...

16/05/2019  Cyn AC yn condemnio saethu colomennod yng Nghastell Caerffili
Cyn AC yn condemnio saethu colomennod yng Nghastell Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru Caerffili, y cynghorydd Lindsay Whittle wedi beirniadu’r corff treftadaeth Cymraeg, CADW, am ddifa colomennod yng nghastell Caerffili.

Darllena fwy...

10/05/2019  Arweinydd y Blaid yn rhybuddio trethdalwyr y gellid gofyn iddynt dalu miloedd mwy mewn arian cyhoeddus oherwydd gwarth cyflogau uwch swyddogion
Arweinydd y Blaid yn rhybuddio trethdalwyr y gellid gofyn iddynt dalu miloedd mwy mewn arian cyhoeddus oherwydd gwarth cyflogau uwch swyddogion

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili yn ofni y bydd gofyn i gynghorwyr y mis nesaf gytuno gwariant o filoedd yn fwy o arian cyhoeddus wrth i warth cyflogau uwch swyddogion lusgo ymlaen.

Darllena fwy...

08/04/2019  Anwybyddodd Cabinet Llafur Rybudd am Lygredd Heol Hafodyrynys
Anwybyddodd Cabinet Llafur Rybudd am Lygredd Heol Hafodyrynys

Aeth Cabinet Llafur Cyngor Caerffili ymlaen â pholisi “gwneud cyn lleied” ynglŷn ag effaith llygredd yr awyr, er gwaethaf i Lywodraeth Cymru ddweud wrthynt nad oedd ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Darllena fwy...

29/03/2019  Diffyg gweithredu dros heol Hafodyrynys yn condemnio trigolion i flynyddoedd mwy o wenwyno llygredig
Diffyg gweithredu dros heol Hafodyrynys yn condemnio trigolion i flynyddoedd mwy o wenwyno llygredig

Mae Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniadau gan Gabinet Llafur Cyngor Caerffili i wneud dim byd i helpu trigolion sy’n byw yn y stryd fwyaf llygredig yn y DU, y tu allan i Lundain.

Darllena fwy...

22/03/2019  Datgelu fod gwir gost gwarth cyflog cyngor Caerffili ymhell dros £6m
Datgelu fod gwir gost gwarth cyflog cyngor Caerffili ymhell dros £6m

Mae’r bil am benderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gynyddu cyflog 21 o uwch swyddogion yn yr hyn sydd wedi dod yn sgandal cyhoeddus erbyn hyn dros £6m.

Darllena fwy...

19/03/2019  Plaid Cymru yn condemnio Cau Toiledau Cyhoeddus Tref Caerffili
Plaid Cymru yn condemnio Cau Toiledau Cyhoeddus Tref Caerffili

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gau’r toiledau cyhoeddus ger gorsaf rheilffordd Caerffili.

Darllena fwy...

14/02/2019  Cynghorwyr y Blaid yn condemnio cynlluniau ar gyfer parcio a theithio ar gyfer 500 yn Llanbradach
Cynghorwyr y Blaid yn condemnio cynlluniau ar gyfer parcio a theithio ar gyfer 500 yn Llanbradach

Beirniadwyd yn llym gynlluniau i adeiladu maes parcio i 500, ar gyfer parcio a theithio yn Llanbradach, gan gynghorwyr ward Plaid Cymru sy’n dweud ei fod “llawer yn rhy fawr”.

Darllena fwy...

12/02/2019  Ergyd ddwbl Llafur: Biliau Treth y Cyngor yn Esgyn a Thoriadau Gwariant
Ergyd ddwbl Llafur: Biliau Treth y Cyngor yn Esgyn a Thoriadau Gwariant

Mae cynnig rheolwyr Llafur i gynnyddu treth y cyngor o 6.95% yng Nghaerffili ar gyfer 2019-20 yn golygu y bydd biliau wedi codi 26% anferth ers 2013.

Darllena fwy...

11/02/2019  Arweinydd y Blaid yn gwrthod ad-drefniant awdurdodau tân Cymru gan y llywodraeth
Arweinydd y Blaid yn gwrthod ad-drefniant awdurdodau tân Cymru gan y llywodraeth

Mae grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gwrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i newid y ffordd y rhedir Awdurdodau Tan ac Achub yng Nghymru.

Darllena fwy...

08/02/2019  Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd
Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau gan lywodraeth y DG i gefnogi cyflwyno bysiau trydan yng Nghaerffili Dywedodd y Cynghorydd James Fussell, sydd a’i ward Sant Martin yn cynnwys canol y dref:

Darllena fwy...

07/02/2019  Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20
Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Mae cynnydd yn nhreth y cyngor o 6.

Darllena fwy...

01/02/2019  Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian
Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo rheolwyr Llafur o gadw gormod o arian yn ôl pan ddylent fod yn buddsoddi i arbed arian.

Darllena fwy...

11/01/2019  Steffan Lewis AM: Teyrnged
Steffan Lewis AM: Teyrnged

Talodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, deyrnged i Steffan Lewis AC yn dilyn ei farwolaeth pan oedd ond yn 34 mlwydd oed.

Darllena fwy...

02/01/2019  Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid
Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid

Mae actifydd Plaid Cymru, Daniel Llewellyn o Fedwas wedi galw ar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wneud mwy i atal y broblem gynyddol o dipio answyddogol yn y Sir.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 20 - Nesaf - Olaf