Newyddion

12/08/2018  Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig
Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru Colin Mann heddiw wedi galw ar gyngor Caerffili i i osod cyfnod penodol ar gyfer gorffen defnyddio cyllyll a ffyrc a chwpanau plastig tafladwy Daw’r apêl wedi i’r awdurdod ddatgelu iddynt archebu mwy nag 116,000 o eitemau rhwng Ebrill 1af a Gorffennaf 26ain 2018, yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

19/07/2018  Croeso i gynnydd mewn swyddi gan gwmni gwellt papur mewn adeilad “eliffant gwyn”
Croeso i gynnydd mewn swyddi gan gwmni gwellt papur mewn adeilad “eliffant gwyn”

Mae Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion  fod adeilad y cyngor ym Mharc Busnes Dyffryn yng Nghaerffili wedi ei roi ar brydles i gwmni sy’n gwneud gwellt bioddiraddadwy.

Darllena fwy...

16/07/2018  Trigolion Caerffili yn cynnal gwrthdystiad i atal gyrwyr llwybr byr
Trigolion Caerffili yn cynnal gwrthdystiad i atal gyrwyr llwybr byr

Trodd trigolion Stryd Dol-y-Felin yng Nghaerffili allan dydd Gwener (Gorffennaf 13eg) i brotestio yn erbyn modurwyr yn cymryd llwybr byr drwy eu stryd.

Darllena fwy...

06/07/2018  Cyfleusterau Croesi ar gyfer plant Bedwas
Cyfleusterau Croesi ar gyfer plant Bedwas

Mae ymgyrchydd Plaid Cymru Daniel Llewellyn, wedi galw ar i Gyngor Caerffili wella cyfleusterau croesi ar gyfer plant sy’n mynychu Ysgol Gynradd Bedwas.

Darllena fwy...

25/06/2018  Arweinydd y Blaid yn holi pam mae athrawon â’r hawl i adael ysgolion - ond i’w hail-gyflogi’n ddiweddarach
Arweinydd y Blaid yn holi pam mae athrawon â’r hawl i adael ysgolion - ond i’w hail-gyflogi’n ddiweddarach

Mae naw o athrawon wedi dychwelyd i’w gwaith mewn ysgolion yn sir Caerffili ar ôl iddynt derbyn taliadau ymddeoliad cynnar neu daliadau diweithdra, datgelodd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

24/06/2018  Aelodau’r Blaid yn Nodi Cylchwyl Is-Etholiad Enwog Caerffili
Aelodau’r Blaid yn Nodi Cylchwyl Is-Etholiad Enwog Caerffili

 Hanner can mlynedd yn ôl oedd hi pan ddaeth Plaid Cymru o fewn llai na 2,000 o bleidleisiau o ddisodli Llafur yn is-etholiad Seneddol Caerffili.

Darllena fwy...

22/06/2018   Apêl i fodurwyr rhwystredig ymdawelu wrth iddynt gael eu dal yn nhagfa cylchdro Pwllypant
 Apêl i fodurwyr rhwystredig ymdawelu wrth iddynt gael eu dal yn nhagfa cylchdro Pwllypant

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw ar i fodurwyr a thrigolion  ymdawelu wedi misoedd o darfu o gwmpas ardal Caerffili a achoswyd gan y gweithfeydd ger y cylchdro'r Cedar Tree, Pwllypant Dywedodd y cynghorydd dros Benyrheol, Steve Skivens:

Darllena fwy...

18/06/2018  Plaid Cymru yn datgelu i’r cyngor dan arweiniad Llafur dorri’r gweithlu o 7% ers 2014
Plaid Cymru yn datgelu i’r cyngor dan arweiniad Llafur dorri’r gweithlu o 7% ers 2014

Datgelwyd effaith toriadau mewn swyddi ar gyngor Caerffili wrth  weld torri 455 swydd ers 2014, yn dilyn cais gan y cynghorydd Steve Skivens o Blaid Cymru Mae hyn yn golygu lleihad ar y cyfan mewn swyddi o saith y cant, ond mae addysgu gydol oes a hamdden wedi eu bwrw gan doriadau o 25% o 171 i 128.

Darllena fwy...

18/06/2018  Efallai y bydd yn rhaid dinistrio colomennod rasio mewn ffrae dros drosglwyddo tŷ
Efallai y bydd yn rhaid dinistrio colomennod rasio mewn ffrae dros drosglwyddo tŷ

Bydd colomennod rasio yn wynebu cael eu dinistrio oherwydd ffrae weinyddol dros drosglwyddo tŷ ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...

13/06/2018  Grŵp y Blaid yn gosod allan eu gwrthwynebiad i Lywodraeth Cymru ar ad-drefnu cynghorau
Grŵp y Blaid yn gosod allan eu gwrthwynebiad i Lywodraeth Cymru ar ad-drefnu cynghorau

Mae arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi manylu ar eu gwrthwynebiad i gynigion ad-drefnu llywodraeth leol a gynigir gan Lywodraeth Cymru.

Darllena fwy...

24/05/2018  Caerffili yn ei Blodau dan fygythiad oherwydd pryderon dros ddiogelwch polion golau
Caerffili yn ei Blodau dan fygythiad oherwydd pryderon dros ddiogelwch polion golau

Mae cynghorwyr y dref yn galw ar i arweinwyr y cyngor sir i weithredu ar frys i achub arddangosfa flodau poblogaidd Caerffili yn ei Blodau yn dilyn rhybudd am ddiogelwch  polion golau.

Darllena fwy...

21/05/2018  Datgelwyd i weithwyr y cyngor gael ymddeoliad cynnar neu ddiswyddiad ac yna eu cymryd yn ôl yn ddiweddarach
Datgelwyd i weithwyr y cyngor gael ymddeoliad cynnar neu ddiswyddiad ac yna eu cymryd yn ôl yn ddiweddarach

Datgelwyd fod cyngor Caerffili wedi ail-gyflogi NAW o weithwyr a gafodd ymddeoliad cynnar, gwahaniad neu ddiswyddiad ers 2012,.

Darllena fwy...

18/05/2018  Hwb o £33,530 i’r frwydr yn erbyn cancr gan godwr arian Megaday Caerffili
Hwb o £33,530 i’r frwydr yn erbyn cancr gan godwr arian Megaday Caerffili

Bu Dirprwy Faer Caerffili, Mike Prew (yn y canol) yn helpu i gyflwyno siec o £33,530 i Ganolfan Gancr Felindre mewn seremoni arbennig yn yr ysbyty yng Nghaerdydd (Mai 16eg ).

Darllena fwy...

09/05/2018  Clod i enillydd bowliwr buddugol gan Faer Tref Caerffili
Clod i enillydd bowliwr buddugol gan Faer Tref Caerffili

Mae Maer y Dref, Simon Morgan wedi llongyfarch gŵr o Gaerffili, Marc Wyatt a enillodd Fedal Aur y Gymanwlad, ar ei gamp.

Darllena fwy...

08/05/2018  Cynghorwyr Plaid Cymru yn croesawu adnewyddu toiledau Caerffili
Cynghorwyr Plaid Cymru yn croesawu adnewyddu toiledau Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Phil Bevan, wedi croesawu’r newyddion fod gwelliannau hir-ddisgwyledig i doiledau cyhoeddus islaw’r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yng Nghaerffili nawr i fynd ymlaen yn hwyrach y mis yma.

Darllena fwy...

30/04/2018  Arweinydd y Blaid yn galw am wyrdroi toriadau i gynnal a chadw priffyrdd am y llenwir llai o dyllau yn y ffyrdd
Arweinydd y Blaid yn galw am wyrdroi toriadau i gynnal a chadw priffyrdd am y llenwir llai o dyllau yn y ffyrdd

Llanwyd dwy fil yn llai o dyllau yn yr heolydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd toriadau yn y gyllideb ar gyfer gwaith atgyweirio, yn ô1) gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 18 - Nesaf - Olaf