Newyddion

18/05/2017  Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor
Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor

 Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi ail-ethol y Cynghorydd Colin Mann yn arweinydd y grŵp ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

06/05/2017  Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU
Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU

    Dewiswyd yr ymgyrchydd Lindsay Whittle yn ymgeisydd ar gyfer etholaeth Caerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU ddydd Iau, Mehefin 8fed.

Darllena fwy...

24/04/2017  Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili
Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili

Roedd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ym Mwrdeistref Sirol Caerffili heddiw yn cefnogi ymgeiswyr y blaid yn etholiadau’r cyngor dydd Iau, Mai 4ydd.

Darllena fwy...

20/04/2017  Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru
Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru

Rhoddwyd clod i wirfoddolwyr sydd yn helpu eraill gan ddwy gynghorydd Plaid Cymru yn Hengoed. Mae Donna Cushing a Teresa Parry, sy’n sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Cymunedol Gelligaer mis nesaf, pob amser yn barod i ymuno pryd bynnag y maent yn gallu – hyd yn oed i olchi  llestri! Eglurodd

Darllena fwy...

19/04/2017  Cost Rheoliad Llafur i CHI
Cost Rheoliad Llafur i CHI

Canlyniad rheoliad Llafur ar gyngor Caerffili yw treth  y cyngor yn codi BEDAIR gwaith lefel Plaid Cymru.

Darllena fwy...

06/04/2017  Eich ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Eich ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dyma eich ymgeiswyr Plaid Cymru sydd yn sefyll yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ddydd Iau, Mai 4ydd, ynghyd â’r nifer o seddi ymhob ward.

Darllena fwy...

04/04/2017  Y mwyaf erioed o Ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai
Y mwyaf erioed o Ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai

Bydd y mwyaf o ymgeiswyr erioed, 68, yn sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili'r mis nesaf.

Darllena fwy...

03/04/2017  Arweinydd y Blaid yn cyhuddo’r cwmni trenau o anwybyddu cwynion teithwyr
Arweinydd y Blaid yn cyhuddo’r cwmni trenau o anwybyddu cwynion teithwyr

Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymddiheuro i arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am eu gwasanaeth i deithwyr – ond heb egluro beth aeth o’i le.

Darllena fwy...

31/03/2017  Bill £20m staff asiantaeth gan arweinyddion Llafur yng Nghaerffili
Bill £20m staff asiantaeth gan arweinyddion Llafur yng Nghaerffili

Mae arweinyddion Llafur yng Nghaerffili wedi gwario£20,671,685 drwy gyflogi staff asiantaeth ers 2012.

Darllena fwy...

28/03/2017  

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Mike Prew, wedi mynegi ei falchder bod Dreigiau Casnewydd Gwent yn mynd i chwarae eu gêm Guiness PRO 12 olaf yng nghartref clwb rygbi Caerffili.

Darllena fwy...

27/03/2017   Consyrn Cynghorydd y Blaid dros ddyfodol tafarn lleol
 Consyrn Cynghorydd y Blaid dros ddyfodol tafarn lleol

Mae cynghorydd Plaid Cymru Steve Skivens, yn pryderi am ddyfodol tafarn yr Angel yn Hendredenni, Caerffili.

Darllena fwy...

24/03/2017  Plaid Cymru yn croesawu ariannu ar gyfer cynllun priffordd hanfodol
Plaid Cymru yn croesawu ariannu ar gyfer cynllun priffordd hanfodol

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, y Cynghorydd Colin Mann, wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gymeradwyo grant trafnidiaeth o £1.

Darllena fwy...

20/03/2017  Anrhydeddu cynghorydd y Blaid gan bobol ifanc am ei waith
Anrhydeddu cynghorydd y Blaid gan bobol ifanc am ei waith

Rhoddwyd anrhydedd arbennig i gynghorydd Plaid Cymru, Mike Prew, gan bobol ifanc am ei waith fel eiriolwr ieuenctid Caerffili dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Darllena fwy...

17/03/2017  Saith rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiadau sir Caerffili
Saith rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn  etholiadau sir Caerffili

Heddiw dadorchuddiodd  Plaid Cymru eu saith addewid i bleidleiswyr cyn etholiadau’r cyngor lleol ym mis Mai.

Darllena fwy...

14/03/2017  Arweinydd y Blaid yn beirniadu gwrthwynebiad Llafur i GG mewn etholiadau lleol
Arweinydd y Blaid yn beirniadu gwrthwynebiad Llafur i GG mewn etholiadau lleol

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi beirniadu Llafur am wrthwynebu disodli’r system y cyntaf heibio’r llinell derfyn ar gyfer etholiadau lleol.

Darllena fwy...

08/03/2017  Leanne Wood yn ymweld á Chaerffili
Leanne Wood yn ymweld á Chaerffili

 Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn siarad mewn cyfarfod cyhoeddus yng Nghaerffili ddydd Mercher wythnos nesaf.

Darllena fwy...

03/03/2017  Arweinydd Plaid Cymru yn addo cefnogaeth i gaeau gwyrdd Caerffili
Arweinydd Plaid Cymru yn addo cefnogaeth i gaeau gwyrdd Caerffili

Disgrifiodd Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, Colin Mann, fel y byddai’r Grŵp yn gwnued popeth posibl i amddiffyn caeau gwyrdd gwerthfawr, wrth annerch Cynhadledd Wanwyn ei Blaid yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

02/03/2017  Y Blaid yn annog gweithredu dros y ‘bechgyn rasio’ sydd yn bla ar drigolion ger faes parcio archfarchnad
Y Blaid yn annog gweithredu dros y ‘bechgyn rasio’ sydd yn bla ar drigolion ger faes parcio archfarchnad

Mae bechgyn ifanc sy’n rasio yn diflasu pobol sy’n byw ger archfarchnad Asda ar Heol  Pontygwindy, Caerffili, ac mae Plaid Cymru yn gwasgu am fesurau i ddatrys y perygl.

Darllena fwy...

28/02/2017  Arweinydd y Blaid i gyflwyno’i weledigaeth ar gyfer Caerffili
Arweinydd y Blaid i gyflwyno’i weledigaeth ar gyfer Caerffili

Arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, fydd un o’r siaradwyr cyntaf yng Nghynhadledd Wanwyn y Blaid yng Nghasnewydd, ddydd Gwener a Sadwrn (Mawrth 3ydd – 4ydd).

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 14 - Nesaf - Olaf