Newyddion

18/09/2017  Ofnau Plaid Cymru dros beryglon trafnidiaeth i ddisgyblion Caerffili
Ofnau Plaid Cymru dros beryglon trafnidiaeth i ddisgyblion Caerffili

  Mynegwyd pryder gan gynghorwyr Plaid Cymru am y perygl i ddisgyblion oherwydd y tagfeydd traffig difrifol y tu allan i Ysgol Gynradd Plas-y-Felin, Caerffili.

Darllena fwy...

30/08/2017  Cynghorwyr y Blaid yn annog na ddylid bod mwy o oedi yn y cynlluniau i ganolfan iechyd Llanbradach
Cynghorwyr y Blaid yn annog  na ddylid bod mwy o oedi yn y cynlluniau i ganolfan iechyd Llanbradach

Dywed Cynghorwyr Plaid Cymru Llanbradach na ddylid bod dim mwy o oedi i adeiladau'r ganolfan iechyd y disgwylid cyhyd amdani  yn Llanbradach.

Darllena fwy...

29/08/2017  Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, bron i £2.5m yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru
Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur,  bron i £2.5m  yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru

Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, yn aruthrol o fwy na 40% yn y deuddeng mis  a fu, datgelwyd.

Darllena fwy...

23/08/2017  Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid
Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw am ddarparu  gwasanaeth bws uniongyrchol rhwng Caerffili ag Ysbyty’r Gwent Frenhinol yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

18/08/2017  Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg
Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg

Mae adeiladwyr tai yn troi de Caerffili yn rhanbarth gymudwyr goncrit ar gyfer Caerdydd tra fo trefi yng ngogledd y fwrdeistref yn cael eu hesgeuluso, meddai AC Plaid Cymru, Steffan Lewis.

Darllena fwy...

09/08/2017  Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru
Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru

  Datgelodd Plaid Cymru effaith erchyll y dreth ar ystafelloedd gwely ar denantiaid y cyngor ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...

28/07/2017  Arweinydd y Blaid yn condemnio dau gyfarfod cyngor mewn llai nag UN WYTHNOS
Arweinydd y Blaid yn condemnio dau gyfarfod cyngor mewn llai nag UN WYTHNOS

     Mae’r cynghorydd Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, wedi amau penderfyniad arweinwyr Llafur i gynnal dau gyfarfod cyngor mewn llai nag un wythnos.

Darllena fwy...

17/07/2017  Galw ar i Aelodau’r Cynulliad gamu i mewn oherwydd y bygythiad i’r Comin
Galw ar i Aelodau’r Cynulliad gamu i mewn oherwydd y bygythiad i’r Comin

Mae saith cynghorydd Plaid Cymru wedi cyfarfod â Chymdeithas  Comin Diroedd Eglwys Ilan i drafod gofidiau ynglŷn â dyfodol y tir.

Darllena fwy...

17/07/2017  Cynghorwyr y Blaid yn galw am weithredu ynglŷn â thyfiant chwyn ar balmantau’r dref
Cynghorwyr y Blaid yn galw am weithredu ynglŷn â thyfiant chwyn ar balmantau’r dref

Mae cynghorydd Plaid Cymru Phil Bevan wedi galw am weithredu i glirio’r chwyn ar balmantau yn ymyl priffyrdd i mewn i Gaerffili.

Darllena fwy...

14/07/2017  Cynghorydd Plaid yn codi consyrn fod perygl i ddyfodol comin Penyrheol
Cynghorydd Plaid yn codi consyrn fod perygl i ddyfodol comin Penyrheol

Mae cynghorydd Plaid Cymru'r ward yn ofn fod risg i’r comin uwchben Penyrheol am ei fod yn cael ei gam-drin.

Darllena fwy...

12/06/2017   Y Blaid wrth eu bodd o weld cychwyn ar gynllun priffordd hanfodol Caerffili
 Y Blaid wrth eu bodd o weld cychwyn ar gynllun priffordd hanfodol Caerffili

Mae’r gwelliannau hir-ddisgwyledig i gynllun cylchdro prysur Pwllypant i fynd ymlaen yn hwyrach eleni – penderfyniad sydd wrth fodd cynghorwyr Plaid Cymru.

Darllena fwy...

12/06/2017  Cost Sgandal cyflogau Caerffili lan i £5m
Cost Sgandal cyflogau Caerffili lan i £5m

  Rhaid neilltuo £469,000 pellach i dalu cost chwalfa cyflogau uwch swyddogion Caerffili.  Mae hyn yn gwthio’r cyfanswm yn agos i £5.

Darllena fwy...

05/06/2017  Arweinydd y Blaid yn croesawu'r penderfyniad i dorri nifer aelodau Cabinet Cyngor Caerffili
Arweinydd y Blaid yn croesawu'r penderfyniad i dorri nifer  aelodau Cabinet Cyngor Caerffili

Mae arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi croesawu’r penderfyniad gan reolwyr Llafur i dorri’r nifer  aelodau’r Cabinet.

Darllena fwy...

18/05/2017  Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor
Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor

 Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi ail-ethol y Cynghorydd Colin Mann yn arweinydd y grŵp ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

06/05/2017  Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU
Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU

    Dewiswyd yr ymgyrchydd Lindsay Whittle yn ymgeisydd ar gyfer etholaeth Caerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU ddydd Iau, Mehefin 8fed.

Darllena fwy...

24/04/2017  Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili
Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili

Roedd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ym Mwrdeistref Sirol Caerffili heddiw yn cefnogi ymgeiswyr y blaid yn etholiadau’r cyngor dydd Iau, Mai 4ydd.

Darllena fwy...

20/04/2017  Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru
Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru

Rhoddwyd clod i wirfoddolwyr sydd yn helpu eraill gan ddwy gynghorydd Plaid Cymru yn Hengoed. Mae Donna Cushing a Teresa Parry, sy’n sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Cymunedol Gelligaer mis nesaf, pob amser yn barod i ymuno pryd bynnag y maent yn gallu – hyd yn oed i olchi  llestri! Eglurodd

Darllena fwy...

19/04/2017  Cost Rheoliad Llafur i CHI
Cost Rheoliad Llafur i CHI

Canlyniad rheoliad Llafur ar gyngor Caerffili yw treth  y cyngor yn codi BEDAIR gwaith lefel Plaid Cymru.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 15 - Nesaf - Olaf