Newyddion

24/01/2020  Problemau Parcio
Problemau Parcio

Codwyd problemau parcio sy’n amharu ar drigolion Bryn Heol ym Medwas yn y Senedd yr wythnos hon gan AC Plaid Cymru, Delyth Jewell.

Darllena fwy...

14/01/2020  Tan wariant o £153m, ar brosiectau cyfalaf dros 5 mlynedd, datgelwyd gan Blaid Cymru
Tan wariant o £153m, ar brosiectau cyfalaf dros 5 mlynedd, datgelwyd gan Blaid Cymru

Dywedwyd wrth Gyngor Caerffili a gaiff ei redeg gan Lafur am beidio addo rhaglenni cyfalaf gor-uchelgeisiol maent bob amser yn methu eu cyflawni.

Darllena fwy...

02/01/2020  Hen Bryd Gwneud i Ffwrdd â Chodiad Treth y Cyngor a Thoriadau Gwariant, meddai Arweinydd Plaid Cymru
Hen Bryd Gwneud i Ffwrdd â Chodiad Treth y Cyngor a Thoriadau Gwariant, meddai Arweinydd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog arweinydd newydd Llafur ar Gyngor Caerffili, Phillipa Marsden, i leihau’r codiad o 6.

Darllena fwy...

30/12/2019  Dros 3,200 yn Galw am Droi Goleuadau’r Strydoedd yn Ôl
Dros 3,200 yn Galw am Droi Goleuadau’r Strydoedd yn Ôl

Mae dros 1,613 o bobol wedi arwyddo deiseb gan Blaid Cymru yn galw ar i Gyngor Caerffili droi goleuadau’r strydoedd ymlaen eto.

Darllena fwy...

21/12/2019   Gwiriwch Gam Ddefnydd o Fathodynnau Glas, ar anogaeth Plaid Cymru
 Gwiriwch Gam Ddefnydd o Fathodynnau Glas, ar anogaeth Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog bod Cyngor Caerffili yn gwirio defnydd er mwyn sicrhau nad yw bathodynnau glas ar gyfer modurwyr anabl yn cael eu camddefnyddio.

Darllena fwy...

02/12/2019  Cyngor Llafur yn gwario £2.1 m o arian cyhoeddus wrth dalu setliad i staff ynghyd â Chytundebau Cyfrinachol
Cyngor Llafur yn gwario £2.1 m o arian cyhoeddus wrth dalu setliad i staff ynghyd â Chytundebau Cyfrinachol

Mae Cyngor Llafur Caerffili wedi talu mwy na £2.1m o arian cyhoeddus dros y pum mlynedd ddiwethaf fel rhan o setliadau cyfrinachol i staff oedd yn gadael.

Darllena fwy...

21/11/2019   Datgelu Cost Ddiweddaraf Chwalfa Cyflogau Prif Swyddogion Caerffili
 Datgelu Cost Ddiweddaraf Chwalfa Cyflogau Prif Swyddogion Caerffili

Datgelwyd fod y bil diweddaraf am sgandal cyflogau prif swyddogion Caerffili nawr yn £4,088,926 hyd at Dachwedd 1af, 2019.

Darllena fwy...

14/11/2019  Cynghorydd Plaid Cymru yn Mynnu bod Toriadau yn y Gyllideb yn Waeth i Gymunedau Bychain
Cynghorydd Plaid Cymru yn Mynnu bod Toriadau yn y Gyllideb yn Waeth i Gymunedau Bychain

Dywed cynghorydd Plaid Cymru y bydd mwy o ddifrod i gymunedau llai os aiff cyngor Llafur Caerffili ymlaen â thoriadau i’r gyllideb.

Darllena fwy...

13/11/2019  Bydd Cau Safle Amwynder yn Arwain i Fwy o Daflu Sbwriel, medd Arweinydd Plaid Cymru
Bydd Cau Safle Amwynder yn Arwain i Fwy o Daflu Sbwriel, medd Arweinydd Plaid Cymru

Mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili wedi beirniadu cynlluniau i gau safle Ail Gylchu Trehir yn Llanbradach.

Darllena fwy...

07/11/2019  Pobol i wyneby codiad arswydus o 6.95% yn nhreth y cyngor dan Lafur, yw rhybudd arweinydd y Blaid
Pobol i wyneby codiad arswydus o 6.95% yn nhreth y cyngor dan Lafur, yw rhybudd arweinydd y Blaid

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar gynlluniau i godi treth cyngor Caerffili o 6.95% pellach sy’n golygu y byddai pobol ar Fand B yn gorfod talu £78 y flwyddyn yn fwy.

Darllena fwy...

25/10/2019  Lindsay Whittle Wedi’i Ddewis Yn Ymgeisydd Plaid Cymru Ar Gyfer Etholiad Cyffredinol y DU
Lindsay Whittle Wedi’i Ddewis Yn Ymgeisydd Plaid Cymru Ar Gyfer Etholiad Cyffredinol y DU

Dewiswyd Lindsay Whittle neithiwr yn ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer etholaeth Caerffili yn Etholiadau disgwyliedig y DU.

Darllena fwy...

24/10/2019   Tanwariant Aruthrol ar Brosiectau Cyfalaf wedi’i gondemnio gan Arweinydd y Blaid
 Tanwariant Aruthrol ar Brosiectau Cyfalaf  wedi’i gondemnio gan Arweinydd y Blaid

Tanwariodd Cyngor Caerffili, dan reolaeth Llafur, ar brosiectau cyfalaf o £37.6m yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, yn ôl ffigyrau’r awdurdod ei hun.

Darllena fwy...

03/10/2019  Dylid Byth Ailadrodd y Sgandal Cyflogau, yw Datganiad Arweinydd y Blaid
Dylid Byth Ailadrodd y Sgandal Cyflogau, yw Datganiad  Arweinydd y Blaid

Yn cynnig sylwadau ar benderfyniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddiswyddo’n syth y prif weithredwr Anthony O’Sullivan, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Wedi mwy na saith mlynedd, daeth sgandal cyflogau’r uwch swyddogion i ben o’r diwedd.

Darllena fwy...

01/10/2019  Llywodraeth Cymru yn Gwrthod Camu i Mewn i Drafferthion Cyngor Caerffili
Llywodraeth Cymru yn Gwrthod Camu i Mewn i Drafferthion Cyngor Caerffili

Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthod gweithredu ynglŷn ag argyfwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Cymru a reolir gan Lafur.

Darllena fwy...

20/09/2019  Datganiad ar Ymddiswyddiad Arweinydd Llafur y Cyngor
Datganiad ar Ymddiswyddiad Arweinydd Llafur y Cyngor

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “ Daeth y newyddion fod arweinydd y cyngor yn ymddiswyddo yn gwbl annisgwyl.

Darllena fwy...

19/09/2019  Edrychwch eto ar y Troi Bant Eang o Oleuadau’r Stryd, ar anogaeth Plaid Cymru
Edrychwch eto ar y Troi Bant Eang o Oleuadau’r Stryd, ar anogaeth Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn galw am adolygiad o’r mesur arbed arian i droi bant degau o filoedd o oleuadau’r stryd yn oriau mân y bore,ymhlithl cwynion gan drigolion.

Darllena fwy...

11/09/2019  Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwllypant yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru
Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwllypant yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru

Cyngor cymunedol Llanbradach a Phwllypant yw’r awdurdod lleol diweddaraf i daflu ei bwysau tu ôl i’r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 21 - Nesaf - Olaf