Newyddion

12/11/2020  Llywodraethwr Ysgol yn Feirniadol o Gyngor Sir Caerffili am Wneud i Ffwrdd a Gwasanaeth Lolipop Lleol
Llywodraethwr Ysgol yn Feirniadol o Gyngor Sir Caerffili am Wneud i Ffwrdd a Gwasanaeth Lolipop Lleol

Penderfyniad siomedig, annheg a dwl”. Dyna farn Llywodraethydd Ysgol, Cynghorydd Sir John Roberts, Aelod Plaid Cymru, ward Cwm yr Aber, o benderfyniad diweddar Cyngor Sir Caerffili i wneud i ffwrdd a’r Gwasanaeth Lolipop lleol i Ysgol Gynradd Nant y Parc, Senghenydd.

Darllena fwy...

09/11/2020   Tai Bach ym Mharciau Caerffili Ddal yn Agored tan y Flwyddyn Newydd
 Tai Bach ym Mharciau Caerffili Ddal yn Agored tan y Flwyddyn Newydd

Bydd toiledau mewn tri pharc sirol yn dal ar agor tan y flwyddyn newydd, penderfyniad a groesawyd  gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

30/10/2020  Dim Digon Wedi’i Wneud Eto i Lenwi Cartrefi Gwag, medd Arweinydd y Blaid
Dim Digon Wedi’i Wneud Eto i Lenwi Cartrefi Gwag, medd Arweinydd y Blaid

Mae angen gwneud mwy i leihau'r nifer o gartrefi sy’n dal yn wag yn Sir Caerffili yn ôl arweinydd grŵp Plaid Cymru, Colin Mann.

Darllena fwy...

30/10/2020   Cyfyngwch ar Werthiant Tân Gwyllt Cyn y Tachwedd 5ed, medd Cynghorwyr y Blaid
 Cyfyngwch ar Werthiant Tân Gwyllt Cyn y Tachwedd 5ed, medd Cynghorwyr y Blaid

Mae cynghorwyr Plaid Cymru, Donna Cushing a Teresa Parry yn galw am gyfyngu ar werthiant tân gwyllt tan wythnos i 10 niwrnod cyn Noson Tân Gwyllt.

Darllena fwy...

23/10/2020  Oedi cais am Barcio Rhad yng Nghaerffili
Oedi cais am Barcio Rhad yng Nghaerffili

Am y tro cyntaf mae Plaid Cymru yn gallu datgelu sawl golau stryd ym mhob ardal sydd wedi’u diffodd yn ystod yr oriau mân.

Darllena fwy...

22/10/2020   Y Blaid am Oedi’r Cais am Ddiweddu Parcio am Ddim yng Nghaerffili tan Fehefin 2021
 Y Blaid am Oedi’r Cais am Ddiweddu Parcio am Ddim yng Nghaerffili tan Fehefin 2021

Mae Plaid Cymru wedi penderfynu oedi’r cais i ddiweddu parcio am ddim yn sir Caerffili dros y chwe mis cyntaf  yn 2021.

Darllena fwy...

20/10/2020  Cyngor Caerffili i Agor Cyfarfodydd Dros y Rhyngrwyd i Newyddiadurwyr
Cyngor Caerffili i Agor Cyfarfodydd Dros y Rhyngrwyd i Newyddiadurwyr

Bydd Newyddiadurwyr yn cael gweld cyfarfodydd Cyngor Caerffili yn fyw wedi apêl gan Blaid Cymru Ysgrifennodd arweinydd y grŵp Colin Mann at arweinydd y cyngor Philippa Marsden a’r prif weithredwr Christine Harrhy i ofyn a fyddai’n bosib  gwylio cyfarfod, a gynhelir drwy “Microsoft Teams” fel maen nhw’n digwydd, yn hytrach na dilyn

Darllena fwy...

16/10/2020  Eithrio Cynghorydd y Blaid o Gyfarfod am Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol yn ei Ward
Eithrio Cynghorydd y Blaid o Gyfarfod am Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol yn ei Ward

Dywed Phil Bevan a fu’n gynghorydd Plaid Cymru ers blynyddoedd lawer iddo gael ei eithrio o gyfarfod yn ymwneud ag ymddygiad gwrth gymdeithasol ym Mharc Morgan Jones, Caerffili.

Darllena fwy...

15/10/2020  Y Blaid yn Croesawu Mesurau Cadarnach i Gynghorau Fynd i’r afael a Pharcio ar Balmentydd
Y Blaid yn Croesawu Mesurau Cadarnach i Gynghorau Fynd i’r afael a Pharcio ar Balmentydd

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r bwriad gan Lywodraeth Cymru i roi pŵer i awdurdodau lleol i fynd i’r afael â phroblemau gyrwyr yn parcio ar balmantydd.

Darllena fwy...

14/10/2020  Y Blaid yn Annog gohirio Taliadau am Barcio yn Sir Caerffili tan Fehefin 2021
Y Blaid yn Annog gohirio Taliadau am Barcio yn Sir Caerffili tan Fehefin 2021

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw am barcio rhad mewn meysydd parcio Talu ac Arddangos yng nghanolfannau trefol Bwrdeistref Caerffili gael ei ymestyn i mewn i chwe mis cyntaf 2021.

Darllena fwy...

06/10/2020  Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Bolisi Llafur o Ddiffodd Mawr Goleuadau Stryd
Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Bolisi Llafur o Ddiffodd Mawr Goleuadau Stryd

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo cynghorwyr Llafur yng Nghaerffili o fod yn fyddar i gais y cyhoedd i ail gynnau goleuadau stryd mewn ardaloedd preswyl  yn ystod yr oriau mân.

Darllena fwy...

29/09/2020  Gyrwyr sy’n Boendod yn Defnyddio Ffordd Osgoi Llanbradach fel Cylched Rasio
Gyrwyr sy’n Boendod yn Defnyddio Ffordd Osgoi Llanbradach fel Cylched Rasio

Achosir poendod mawr i drigolion Llanbradach gan rhai gyrwyr sy’n defnyddio’r ffordd osgoi leol fel cylched rasio.

Darllena fwy...

23/09/2020   Y Blaid yn Cefnogi Cynnig i Adolygu’r Polisi o Droi Goleuadau Strydoedd Bant
 Y Blaid yn Cefnogi Cynnig i Adolygu’r  Polisi o Droi Goleuadau Strydoedd Bant

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn sir Caerffili wedi datgan eu cefnogaeth ar gyfer ail-feddwl y penderfyniad dadleuol i droi bant mwy na 22,000 o oleuadau stryd yn ystod yr oriau mân.

Darllena fwy...

14/09/2020  Pont droed dros dro i Lanbradach cyn y Nadolig, yw addewid Trafnidiaeth Cymru
Pont droed dros dro i Lanbradach cyn y Nadolig, yw addewid Trafnidiaeth Cymru

Croesawodd  gynghorwyr lleol Plaid Cymru gynlluniau i godi pont droed dros dro yn Llanbradach i gymryd lle'r groesfan a ddifrodwyd mewn damwain ar y ffordd ym mis Mai.

Darllena fwy...

23/08/2020  Toiledau ym Mharciau Caerffili i Agor o Ddydd Llun
Toiledau ym Mharciau Caerffili  i Agor o Ddydd Llun

Bydd toiledau mewn dau o barciau gwledig Caerffili yn cael eu datgloi ddydd Llun, mater a groesawir gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

06/08/2020  Agorwch Doiledau Cyhoeddus ym Mharciau Caerffili, yw anogaeth Plaid Cymru
Agorwch Doiledau Cyhoeddus ym Mharciau Caerffili, yw anogaeth Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru am weld toiledau cyhoeddus yn agor ym mharciau Caerffili mor gynted â phosib - dim ond fod hynny yn ddiogel.

Darllena fwy...

06/08/2020  Hanfodol bod gwaith ar y Tipiau wedi’i gwblhau cyn glawiai’r Hydref, medd Plaid Cymru
Hanfodol bod gwaith ar y Tipiau wedi’i gwblhau cyn glawiai’r Hydref, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn galw am gwblhau gwaith adfer ar dip Bedwas ymhell cyn lawiai’r hydref i roi sicrwydd i drigolion Tretomos sy’n byw’n agos i’r safle.

Darllena fwy...

23/07/2020  Cyhuddo’r Cyngor o Sensoriaeth ar ôl Neilltuo Sylwadau Beirniadol am Gau Heol
Cyhuddo’r Cyngor o Sensoriaeth ar ôl Neilltuo Sylwadau Beirniadol am Gau Heol

Cyhuddwyd Cyngor Caerffili a reolir gan Lafur o sensro sylwadau beirniadol ar eu tudalen Facebook am gynlluniau dadleuol  i gau Heol y Mynydd yng Nghaerffili.

Darllena fwy...

20/07/2020  Miloedd Mwy o i Oleuadau Strydoedd i’w Troi Bant, datgelodd Plaid Cymru
Miloedd Mwy o i Oleuadau Strydoedd i’w Troi Bant, datgelodd Plaid Cymru

Mae bron 8,500 o oleuadau stryd i’w troi bant yn sir Caerffili rhwng nawr a diwedd 2020 dywedwyd wrth Blaid Cymru.

Darllena fwy...

07/07/2020  Bydd Cyngor Caerffili yn Adolygu y Defnydd Gemegau Dadleuol oherwydd Ofnau Diogelwch, dywedwyd wrth Blaid Cymru
Bydd Cyngor Caerffili yn Adolygu y Defnydd  Gemegau Dadleuol oherwydd Ofnau Diogelwch, dywedwyd wrth Blaid Cymru

Mae Cyngor Caerffili wedi cadarnhau y byddant yn edrych am fodd amgen i chwyn laddwr a ddefnyddir i gael gwared ar chwyn ar heolydd a phalmentydd.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 23 - Nesaf - Olaf