Newyddion

13/04/2012  Arweinydd Plaid Cymru ac Ymgeisydd y Cyngor yn ei arddegau yn cefnogi Polisi Prentisiaeth yn ystod ymweliad â Sir Caerffili
Arweinydd Plaid Cymru ac Ymgeisydd y Cyngor yn ei arddegau yn cefnogi Polisi Prentisiaeth yn ystod ymweliad â Sir Caerffili

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar awdurdodau lleol ar draws Cymru i greu mwy o brentisiaethau.

Darllena fwy...

09/04/2012  Gweddnewid tanffordd ar gais cynghorwyr y Blaid
Gweddnewid tanffordd ar gais cynghorwyr y Blaid

Gweddnewidiwyd tanffordd yng nghanol Caerffili diolch i ymdrechion cynghorwyr Plaid Cymru. Gofynnodd cynghorwyr ward Sant Martin, Colin Elsbury, James Fussell a Steve Kent am loywi’r tanffordd sy’n rhedeg i ac o Castle View a Chastell Maen.

Darllena fwy...

06/04/2012  Rhybudd gan y Blaid o gynnydd yn nhrethi’r cyngor
Rhybudd gan y Blaid o gynnydd yn nhrethi’r cyngor

Heddiw lansiodd Plaid Cymru daflen ar gyfer y sir gyfan gan rybuddio pobol eu bod yn wynebu cynnydd mawr ym miliau treth y cyngor pe digwydd i Lafur ennill rheolaeth o gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

04/04/2012  Y Blaid yn dewis ymgeisydd 18 mlwydd oed
Y Blaid yn dewis ymgeisydd 18 mlwydd oed

Mae Llysgennad Ieuenctid Cymru yn sefyll yn yr etholiadau trefol mis nesaf. Ac os caiff ei ethol ef fydd y cynghorydd ifancaf y genedl.

Darllena fwy...

23/03/2012  Arweinydd yn annog pobol Caerffili i roi pedair blynedd arall i’r Blaid
Arweinydd yn annog pobol Caerffili i roi pedair blynedd arall i’r Blaid

Heddiw bu arweinydd Plaid Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gosod allan lwyddiannau’r blaid - gan annog y cyhoedd i roi pedair blynedd arall mewn grym i’w blaid.

Darllena fwy...

14/03/2012  Llid y Blaid ynglŷn â chau gorsafoedd yr Heddlu
Llid y Blaid ynglŷn â chau gorsafoedd yr Heddlu

Mae grŵp Plaid Cymru sy’n rheoli yng Nghaerffili wedi condemnio cynigion a welir colli desgiau ymholiadau mewn chwe gorsaf heddlu yn y fwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

13/03/2012  Arweinydd y Blaid yn canmol yr ysbyty newydd wrth i’r Gweinidog agor Ystrad Fawr
Arweinydd y Blaid yn canmol yr ysbyty newydd wrth i’r Gweinidog agor Ystrad Fawr

Croesawodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili agoriad swyddogol ysbyty fodern £172m Ystrad Fawr.

Darllena fwy...

09/03/2012  Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid
Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid

Mae cynghorwyr uwch ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wëid rhoi croeso cynnes i adroddiad gan archwilwyr annibynnol ar y ffordd y maen nhw’n rhedeg yr awdurdod.

Darllena fwy...

09/03/2012  Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid
Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid

Dewiswyd y Cyn Ddirprwy Bennaeth Tân Steve Skivens gan Blaid Cymru i sefyll fel ymgeisydd yn ward Penyrheol, Caerffili, yn etholiadau’r cyngor fis Mai.

Darllena fwy...

08/03/2012  Cynghorwyr y Blaid yng Nghaerffili yn mynd i Serbia i gyflwyno injans dân
Cynghorwyr y Blaid yng Nghaerffili yn mynd i Serbia i gyflwyno  injans dân

Ymwelodd dirprwyaeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Maer, Vera Jenkins a’r Dirprwy Arweinydd Colin Mann, fel rhan o’r fenter i drosglwyddo injans dân nad oes bellach eu hangen yn Ne Cymru.

Darllena fwy...

04/03/2012  Gwŷr Trinant yn ymuno â’r ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol
Gwŷr Trinant yn ymuno â’r ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol

Ymledodd ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol yn y Cymoedd rhag cau drwy gefnogaeth dau gynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

03/03/2012  Beicwyr yn cymryd at drac er mwyn defnyddio cyswllt a wellwyd yn Ynysddu
Beicwyr yn cymryd at drac er mwyn defnyddio cyswllt a wellwyd yn Ynysddu

Gall beicwyr bellach fwynhau esmwythach taith hyd ddarn o drac yn ardal Ynysddu sydd wedi’i atgyweirio wedi iddo gael ei olchi i ffwrdd rhyw bedair blynedd yn ôl.

Darllena fwy...

20/02/2012  Y Blaid yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gwrdd safonau tai wedi pleidlais tenantiaid
Y Blaid yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gwrdd safonau tai wedi pleidlais tenantiaid

Bydd cynllun yn cael ei lunio i gwrdd â safonau ansawdd tai, addawodd y Cynghorydd Lyn Ackerman, Aelod Cabinet Cyngor Caerffili ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a thai.

Darllena fwy...

17/02/2012  Bai Llywodraeth Cymru yw maint y codiadau mewn rhent, medd arweinydd y cyngor
Bai Llywodraeth Cymru yw maint y codiadau mewn rhent, medd arweinydd y cyngor

Rhoddwyd y bai am y codiad rhenti a wynebir gan denantiaid bwrdeistref Caerffili, ar y Llywodraeth Lafur Gymraeg.

Darllena fwy...

16/02/2012  Mae Llafur yn bwrw chi yn eich poced gyda threth y cyngor, medd cynghorwyr y Blaid.
Mae Llafur yn bwrw chi yn eich poced gyda threth y cyngor, medd cynghorwyr y Blaid.

Bydd pobol yng Nghaerffili yn talu £261 y flwyddyn yn llai mewn treth cyngor na’r sawl sy’n byw drws nesaf iddynt yn Rhondda Cynon Tâf ac sydd dan reolaeth Llafur, yn ôl ffigurau swyddogol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Darllena fwy...

08/02/2012   Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili
  Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili

Crëwyd eisoes ddwy ran o dair o’r swyddi ar gyfer prentisiaid a hyfforddai a addawyd dros gyfnod o dair blynedd gan gyngor Caerffili dan arweiniad y Blaid.

Darllena fwy...

27/01/2012  Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen
Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, wedi dadlenni cynlluniau i fwrw ymlaen â datblygu sinema amlblecs fel rhan o ail gyfnod cynllun Llwyfandir Manwerthu Bargod.

Darllena fwy...

26/01/2012  Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau
Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau

Dengys ffigurau a roddwyd i bwyllgor awdit Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y gwnaed gwarged o bron i £4m drwy weithgareddau buddsoddi dros gyfnod o chwe blynedd.

Darllena fwy...

25/01/2012  Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr
Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr

Mae toriadau effeithiolrwydd sy’n gostwng gwaith rheoli ar gyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid, ar fin arbed mwy na £1.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 16 o 18 - Nesaf - Olaf