Newyddion

08/02/2012   Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili
  Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili

Crëwyd eisoes ddwy ran o dair o’r swyddi ar gyfer prentisiaid a hyfforddai a addawyd dros gyfnod o dair blynedd gan gyngor Caerffili dan arweiniad y Blaid.

Darllena fwy...

27/01/2012  Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen
Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, wedi dadlenni cynlluniau i fwrw ymlaen â datblygu sinema amlblecs fel rhan o ail gyfnod cynllun Llwyfandir Manwerthu Bargod.

Darllena fwy...

26/01/2012  Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau
Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau

Dengys ffigurau a roddwyd i bwyllgor awdit Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y gwnaed gwarged o bron i £4m drwy weithgareddau buddsoddi dros gyfnod o chwe blynedd.

Darllena fwy...

25/01/2012  Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr
Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr

Mae toriadau effeithiolrwydd sy’n gostwng gwaith rheoli ar gyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid, ar fin arbed mwy na £1.

Darllena fwy...

19/01/2012  Dadorchuddio’r bwriad i gynnal treth y cyngor am yr AIL flwyddyn
Dadorchuddio’r bwriad i gynnal treth y cyngor am yr AIL flwyddyn

Dadorchuddiwyd y bwriad i rewi treth y cyngor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili am yr AIL flwyddyn yn olynol gan Blaid Cymru, y grŵp sy’n rheoli’r cyngor.

Darllena fwy...

18/01/2012  Cyhuddiad o ragrith gan Lafur dros daliadau adeg profedigaeth 
Cyhuddiad o ragrith gan Lafur dros daliadau adeg profedigaeth 

Cyhuddodd dirprwy arweinydd Plaid ar gyngor Caerffili gynghorwyr Llafur a feirniadodd gynnydd mewn taliadau adeg profedigaeth o fod yn rhagrithwyr.

Darllena fwy...

10/01/2012  Apêl gan gynghorwyr Plaid dros ddifrod i goetir a achoswyd gan feicwyr
Apêl gan gynghorwyr Plaid dros ddifrod i goetir a achoswyd gan feicwyr

Mae dau o gynghorwyr y Blaid yn ofni fod beicwyr yn difetha coetir hynafol yng Nghrymlyn. Mae Vera Jenkins a Keith Lloyd wedi apelio at feicwyr sy’n defnyddio beiciau cwad oddi ar y ffordd i beidio â defnyddio’r ardal ger Ystâd Ddiwydiannol Pen-y -Fan.

Darllena fwy...

01/01/2012  Anrhydeddau triphlyg i Ynysddu
Anrhydeddau triphlyg i Ynysddu

Canmolwyd y tri o bentrefwyr pentref glofaol Ynysddu sydd wedi’u cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Darllena fwy...

31/12/2011  Bwriad y Blaid i rewi treth y cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol
Bwriad y Blaid i rewi treth y cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae’n fwriad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, i gynnig cymorth i deuluoedd ac unigolion ar adeg anodd, drwy rewi treth y cyngor y flwyddyn nesaf - am yr AIL flwyddyn yn olynol.

Darllena fwy...

09/12/2011  Caerffili yn dod yn ‘archfarchnadre’ meddai A.C. y Blaid
Caerffili yn dod yn ‘archfarchnadre’ meddai A.C. y Blaid

Mae Aelod y Cynulliad dros Dde Ddwyrain Cymru, Lindsay Whittle, wedi beirniadu penderfyniad i gymeradwyo cynlluniau i greu tair siop ar safle hen dafarn y Bowls yng Nghaerffili.

Darllena fwy...

08/12/2011  Cynllun iechyd yn camu ymlaen
Cynllun iechyd yn camu ymlaen

Derbyniodd trigolion a chynghorwyr Plaid Cymru, sy’n ymgyrchu dros ganolfan iechyd ar gyfer Llanbradach, hwb ymlaen.

Darllena fwy...

05/12/2011   Gweinidog Llafur yn rhoi clod i Gyngor Caerffili am ddatblygu llyfrgelloedd
 Gweinidog Llafur yn rhoi clod i Gyngor Caerffili am ddatblygu llyfrgelloedd

Mae’r Gweinidog Adfywiad, Huw Lewis, wedi canmol gwaith cyngor Caerffili, dan arweiniad Plaid Cymru, wrth iddynt agor tair llyfrgell fodern a chyfoes.

Darllena fwy...

01/12/2011  Prentisiaid Caerffili yn cwrdd ag AC
Prentisiaid Caerffili yn cwrdd ag AC

Bydd prentisiaid Cyngor Caerffili yn disgrifio eu profiadau pan fyddent yn cwrdd ag AC Plaid Cymru Simon Thomas a chynghorwyr lleol.

Darllena fwy...

30/11/2011  Rhieni yn cyflwyno deiseb am arian ar gyfer addysg ddwy ieithog yng Nghaerffili
Rhieni yn cyflwyno deiseb am arian ar gyfer addysg ddwy ieithog yng Nghaerffili

Cyflwynwyd deiseb i bwyllgor deisebau’r Cynulliad, wedi’i harwyddo gan 1,200 o bobol, yn galw am i Lywodraeth Cymru ddarparu cyllid ar gyfer ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

25/11/2011  Cynllun y faner werdd i Barciau Ystrad Mynach a Bargoed
Cynllun y faner werdd i Barciau Ystrad Mynach a Bargoed

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ennill statws y faner werdd i barciau Ystrad Mynach a Bargoed. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad Plaid, am adeiladau ar y parciau sydd eisoes â baneri gwyrdd ym Morgan Jones, Caerffili, Waunfawr yn Cross Keys a Pharc y Wern yn Nelson.

Darllena fwy...

24/11/2011  AGOS I 1,000 o BOBOL YN CEFNOGI YMGYRCH DROS ADDYSG GYMRAEG
AGOS I 1,000 o BOBOL YN CEFNOGI YMGYRCH DROS ADDYSG GYMRAEG

Cefnogodd dros 600 o bobol ddeiseb ar-lein o fewn 24 awr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu arian ar gyfer ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...

15/11/2011  Gwaith adeiladau yn mynd yn ei flaen mewn Ysgol Newydd i Caerffili
Gwaith adeiladau yn mynd yn ei flaen mewn Ysgol Newydd i Caerffili

Mae’r gwaith newydd ddechrau o adeiladu ysgol newydd sbon yn lle’r ysgol gynradd ar safle Ysgol Gynradd Cwm Ifor, Penyrheol, Caerffili.

Darllena fwy...

08/11/2011  Cynghorydd y Blaid yn Hyrwyddwr Ieuenctid am y Bedwaredd flwyddyn
Cynghorydd y Blaid yn Hyrwyddwr Ieuenctid am y Bedwaredd flwyddyn

Ail-etholwyd cynghorydd o Gaerffili, Mike Prew, yn hyrwyddwr ieuenctid am y bedwaredd tro, sy’n record.

Darllena fwy...

05/11/2011  Pentrefwyr i wneud cais newydd am Ganolfan Iechyd
Pentrefwyr i wneud cais newydd am Ganolfan Iechyd

Mae cais newydd i’w wneud gan gynghorwyr a phentrefwyr er mwyn ennill cefnogaeth ar gyfer datblygu canolfan iechyd yn Llanbradach.

Darllena fwy...

28/10/2011  Y Blaid yn cyflawni ym Margod
Y Blaid yn cyflawni ym Margod

Gweler isod destun araith y Cynghorydd Allan Pritchard, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn ystod agoriad llyfrgell newydd a chanolfan gwasanaeth cwsmeriaid newydd Bargod, wedi ailwampiad Capel Hanbury.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 19 o 21 - Nesaf - Olaf