Newyddion

19/05/2012  Cynghorwyr y Blaid yn gofyn am adolygu cau ffordd osgoi adeg digwyddiadau
Cynghorwyr y Blaid yn gofyn am adolygu cau ffordd osgoi adeg digwyddiadau

Mae cynghorwyr Plaid Cymru, Colin Mann a Robert Gough, wedi galw ar i Heddlu Gwent edrych ar ffyrdd o leihau’r amser y mae ffordd osgoi brysur ar gau fel canlyniad i ddigwyddiadau.

Darllena fwy...

16/05/2012  Enwi arweinydd newydd y Blaid
Enwi arweinydd newydd y Blaid

Etholwyd Colin Mann, sydd wedi gwasanaethu fel cynghorydd ers nifer o flynyddoedd, yn arweinydd ar y grŵp o 20 o gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

27/04/2012  y Blaid mewn dadl yn y Cynulliad yn canmol gwaith cyngor Caerffili
y Blaid mewn dadl yn y Cynulliad yn canmol gwaith cyngor Caerffili

Mae AC y Blaid, Lindsay Whittle, wedi barnu mesur cenedlaethol i rewi treth y cyngor wrth ganmol penderfyniad cyngor Caerffili i i ddal lefel y taliadau am ddwy flynedd yn olynol.

Darllena fwy...

26/04/2012  Cyn Gynghorydd Llafur yn chwifio baner y Blaid yn y Coed Duon
Cyn Gynghorydd Llafur yn chwifio baner y Blaid yn y Coed Duon

Mae’r cyn gynghorydd Llafur Mike Jackson yn sefyll dros Blaid Cymru yn y Coed Duon yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y mis nesaf.

Darllena fwy...

25/04/2012  MEP yn gweld gwaith celf a gwaith waliau cerrig gyda chynghorwyr y Blaid
MEP yn gweld gwaith celf a gwaith waliau cerrig gyda chynghorwyr y Blaid

Cyfarfu cynghorwyr Plaid Cymru, Colin Elsbury, James Fussell a Steve Kent, â’r Aelod Seneddol Ewropeaidd Jill Evans i edrych ar waith celf ar waliau cerrig newydd ac ar nodweddion celf sy’n cael eu creu ar gyrion Caerffili.

Darllena fwy...

23/04/2012  Y Blaid yn rhybuddio y gallai’r ymgyrch archfarchnad fygwth swyddi yn stryd fawr y Coed Duon
Y Blaid yn rhybuddio y gallai’r ymgyrch archfarchnad fygwth swyddi yn stryd fawr y Coed Duon

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerffili, Colin Mann, wedi rhybuddio y gallai ymgyrch gan Lafur i ddod â siop fwyd i Barc Manwerthu’r Coed Duon ladd y stryd fawr.

Darllena fwy...

20/04/2012  Y Blaid yn rhybuddio Llafur dros daflen gamarweiniol am yr heddlu
Y Blaid yn rhybuddio Llafur dros daflen gamarweiniol am yr heddlu

Dywedwyd wrth Lafur am ddifetha pob copi sydd ar ôl o daflenni etholiadol sy’n hawlio mai Plaid Cymru sy’n gyfrifol am gau gorsaf yr heddlu ym Mharc Lansbury, Caerffili.

Darllena fwy...

16/04/2012   Arweinydd Plaid Cymru yn cefnogi’r ymgyrch dros orsaf rheilffyrdd i Grymlyn
 Arweinydd Plaid Cymru yn cefnogi’r ymgyrch dros orsaf rheilffyrdd i Grymlyn

Dywedwyd wrth Lafur am ddifetha pob Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi cefnogi ymgyrch leol dan arweiniad cynghorwyr y Blaid, Keith Lloyd a Vera Jenkins, am orsaf rheilffordd yng Nghrymlyn.

Darllena fwy...

13/04/2012  Arweinydd Plaid Cymru ac Ymgeisydd y Cyngor yn ei arddegau yn cefnogi Polisi Prentisiaeth yn ystod ymweliad â Sir Caerffili
Arweinydd Plaid Cymru ac Ymgeisydd y Cyngor yn ei arddegau yn cefnogi Polisi Prentisiaeth yn ystod ymweliad â Sir Caerffili

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar awdurdodau lleol ar draws Cymru i greu mwy o brentisiaethau.

Darllena fwy...

09/04/2012  Gweddnewid tanffordd ar gais cynghorwyr y Blaid
Gweddnewid tanffordd ar gais cynghorwyr y Blaid

Gweddnewidiwyd tanffordd yng nghanol Caerffili diolch i ymdrechion cynghorwyr Plaid Cymru. Gofynnodd cynghorwyr ward Sant Martin, Colin Elsbury, James Fussell a Steve Kent am loywi’r tanffordd sy’n rhedeg i ac o Castle View a Chastell Maen.

Darllena fwy...

06/04/2012  Rhybudd gan y Blaid o gynnydd yn nhrethi’r cyngor
Rhybudd gan y Blaid o gynnydd yn nhrethi’r cyngor

Heddiw lansiodd Plaid Cymru daflen ar gyfer y sir gyfan gan rybuddio pobol eu bod yn wynebu cynnydd mawr ym miliau treth y cyngor pe digwydd i Lafur ennill rheolaeth o gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

04/04/2012  Y Blaid yn dewis ymgeisydd 18 mlwydd oed
Y Blaid yn dewis ymgeisydd 18 mlwydd oed

Mae Llysgennad Ieuenctid Cymru yn sefyll yn yr etholiadau trefol mis nesaf. Ac os caiff ei ethol ef fydd y cynghorydd ifancaf y genedl.

Darllena fwy...

23/03/2012  Arweinydd yn annog pobol Caerffili i roi pedair blynedd arall i’r Blaid
Arweinydd yn annog pobol Caerffili i roi pedair blynedd arall i’r Blaid

Heddiw bu arweinydd Plaid Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gosod allan lwyddiannau’r blaid - gan annog y cyhoedd i roi pedair blynedd arall mewn grym i’w blaid.

Darllena fwy...

14/03/2012  Llid y Blaid ynglŷn â chau gorsafoedd yr Heddlu
Llid y Blaid ynglŷn â chau gorsafoedd yr Heddlu

Mae grŵp Plaid Cymru sy’n rheoli yng Nghaerffili wedi condemnio cynigion a welir colli desgiau ymholiadau mewn chwe gorsaf heddlu yn y fwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

13/03/2012  Arweinydd y Blaid yn canmol yr ysbyty newydd wrth i’r Gweinidog agor Ystrad Fawr
Arweinydd y Blaid yn canmol yr ysbyty newydd wrth i’r Gweinidog agor Ystrad Fawr

Croesawodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili agoriad swyddogol ysbyty fodern £172m Ystrad Fawr.

Darllena fwy...

09/03/2012  Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid
Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid

Mae cynghorwyr uwch ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wëid rhoi croeso cynnes i adroddiad gan archwilwyr annibynnol ar y ffordd y maen nhw’n rhedeg yr awdurdod.

Darllena fwy...

09/03/2012  Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid
Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid

Dewiswyd y Cyn Ddirprwy Bennaeth Tân Steve Skivens gan Blaid Cymru i sefyll fel ymgeisydd yn ward Penyrheol, Caerffili, yn etholiadau’r cyngor fis Mai.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 19 o 22 - Nesaf - Olaf