Newyddion

23/02/2018  Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili
Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili

Mae cynghorydd hŷn yng Nghaerffili yn dweud ei fod yn argyhoeddedig fod mwyafrif y rhieni yn derbyn na ellir cyfiawnhau chweched dosbarth ar hyn o bryd ar safle Gwyndy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Darllena fwy...

19/02/2018  Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid
Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid

Bydd trigolion yng Nghaerffili yn wynebu talu swmp o £250 y FLWYDDYN yn FWY  yn eu treth cyngor erbyn 2022-23 dan gynlluniau a baratowyd gan Lafur, yn ôl Plaid Cymru.

Darllena fwy...

16/02/2018  Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth
Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth

Mae Cyngor Tref Caerffili wedi camu i mewn i sicrhau bod yr arddangosfa flynyddol, Caerffili yn ei Blodau,   lle gwelir blodau yn harddu’r dref, dywedir wedi i’r cyngor sir atal cefnogaeth.

Darllena fwy...

16/02/2018  Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi cau canolfan Pontllanfraith
Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi  cau canolfan Pontllanfraith

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Zoe Hammond wedi croesawu’r penderfyniad gan Gabinet cyngor Llafur Caerffili i roi mewn i bwysedd y cyhoedd ac oedi cau Canolfan Hamdden Pontllanfraith.

Darllena fwy...

15/02/2018  Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon
Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon

Gosodwyd dau defibrilator yng Nghanolfan Gymuned0l y Twyn yng Nghaerffili, i sicrhau fod cymorth pedair awr ar hugain petai trawiad ar y galon yn digwydd.

Darllena fwy...

09/02/2018  Gostyngiadau yn y toriadau ddim yn mynd yn ddigon pell, medd arweinydd y Blaid
Gostyngiadau yn y toriadau ddim yn mynd yn ddigon pell, medd arweinydd y Blaid

Dywed Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, bod cynigion gan reolwyr Llafur i leihau toriadau mewn gwario ddim yn mynd yn ddigon pell.

Darllena fwy...

09/02/2018  Maer Caerffili yn croesawu statws gwarchodol i Gaws Caerffili
Maer Caerffili yn croesawu statws gwarchodol i Gaws Caerffili

Mae Maer Tref Caerffili, Cynghorydd Plaid Cymru Simon Morgan, wedi croesawu’r newyddion i Gaws Caerffili ymuno â dros 1,400 o gynhyrchion a warchodir ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...

01/02/2018  Enwi enillwyr wrth i gystadleuaeth arlunio Caerffili ddenu ymgeiswyr
Enwi enillwyr wrth i gystadleuaeth arlunio Caerffili ddenu ymgeiswyr

Cyflwynodd Maer Caerffili, y Cynghorydd Simon Morgan, wobrau yng nghystadleuaeth Arlunio Agored y Galeri yn y dref.

Darllena fwy...

29/01/2018  Cyngor Caerffili yn diddymu dyledion o £8m na ellir ei gasglu dros y chwe blynedd ddiwethaf
Cyngor Caerffili yn diddymu dyledion o £8m na ellir ei gasglu dros y chwe blynedd ddiwethaf

Diddymwyd dros £8m o arian cyhoeddus am na ellir eu casglu gan gyngor Llafur Caerffili ers 2012.  Daeth Plaid Cymru o hyd i’r wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth sy’n datgelu fod bron i 30,000 o achosion unigol wedi’u diddymu,  .

Darllena fwy...

24/01/2018  Rhodd o £6,000 i elusennau yn dilyn llwyddiant arddangosfa tân gwyllt cyngor y dref
Rhodd o £6,000 i elusennau yn dilyn llwyddiant arddangosfa tân gwyllt cyngor y dref

Mae tri achos da yn dathlu wedi derbyn cyfanswm o £6,000 – diolch i lwyddiant ysgubol sioe tân gwyllt Cyngor Tref Caerffili.

Darllena fwy...

19/01/2018  Gyrru ymwelwyr i ffwrdd o barciau gwledig wrth i incwm fod ddegau o filoedd o bunnau yn llai na’r darogan
Gyrru ymwelwyr i ffwrdd o barciau gwledig wrth i incwm fod ddegau o filoedd o bunnau yn llai na’r darogan

Condemniwyd cynllun dadleuol i gyflwyno taliadau am barcio ym mwrdeistref sirol Caerffili yn fethiant wedi datgeliad ei fod yn methu dod i mewn â’r incwm a rhagdybiwyd yn £85,000 y flwyddyn.

Darllena fwy...

19/01/2018  Cynghorydd y Blaid yn condemnio twyll dros ddyfodol canolfan hamdden Pontllanfraith
Cynghorydd y Blaid yn condemnio twyll dros ddyfodol canolfan hamdden Pontllanfraith

Mae cynghorydd Plaid Cymru Zoe Hammond wedi condemnio’r ffordd yr anwybyddwyd y cyhoedd wedi i wrthwynebwyr cynlluniau i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith gael eu rhwystro rhag siarad mewn cyfarfod o’r cyngor.

Darllena fwy...

15/01/2018  Arweinydd y Blaid yn amau pam na gynhelir dwy lôn ar y gylchfan “anhrefn” wedi’r cynnydd ariannu.
Arweinydd y Blaid yn amau pam na gynhelir dwy lôn ar y gylchfan “anhrefn” wedi’r cynnydd ariannu.

Datgelwyd fod Llywodraeth Cymru wedi darparu £350,000 i gyngor Caerffili i gynnal dwy lôn o gwmpas cylchfan Pwllypant yn ystod y gwaith adeiladu.

Darllena fwy...

21/12/2017  Arweinydd y Blaid yn galw am gynnal y lôn ychwanegol ar y cylchdro anrhefn gydol y flwyddyn nesaf
Arweinydd y Blaid yn galw am gynnal y lôn ychwanegol ar y cylchdro anrhefn gydol y flwyddyn nesaf

Gwnaed apêl gan grŵp Plaid Cymru am  gynnal y lôn ychwanegol ar gylchdro Pwllypant drwy gydol gweddill y cytundeb adeiladau Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, sy’n cynrychioli Llanbradach, lle mae trigolion wedi’u heffeithio’n llym gan anhrefn y traffig:

Darllena fwy...

15/12/2017  Beirniadu’n llym y penderfyniad i gau canolfan hamdden Pontllanfraith, er gwaetha’r ffaith fod mwy yn ei defnyddio
Beirniadu’n llym y penderfyniad i gau canolfan hamdden Pontllanfraith, er gwaetha’r ffaith fod mwy yn ei defnyddio

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod y penderfyniad gan Gabinet y cyngor i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith yn dangos diffyg  ystyriaeth tymor hir.

Darllena fwy...

08/12/2017  Cynghorydd y Blaid yn collfarnu penderfyniad i apwyntio Prif Swyddog dros dro heb gyfweliad
Cynghorydd y Blaid yn collfarnu penderfyniad i apwyntio Prif Swyddog dros dro heb gyfweliad

Mae cyn arweinydd cyngor Caerffili, Lindsay Whittle, wedi condemnio’r awdurdod, a redir gan Lafur, am apwyntio prif weithredwr dros dro heb gynnal cymaint â chyfweliad.

Darllena fwy...

05/12/2017   Bydd toriadau arfaethedig cyngor Llafur yn difrodi gwasanaethau, rhybuddia arweinydd y Blaid
 Bydd toriadau arfaethedig cyngor Llafur yn difrodi gwasanaethau, rhybuddia arweinydd y Blaid

Mae arweinydd y Blaid ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi rhybuddio yr hyn fydd effaith toriadau arfaethedig mewn cyllideb y flwyddyn nesaf gan arweinwyr Llafur.

Darllena fwy...

01/12/2017  Y Blaid yn galw am ymchwiliad i ddifrod i glawdd hynafol uwchben Caerffili
Y Blaid yn galw am ymchwiliad i ddifrod i glawdd hynafol uwchben Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi annog CADW i ymchwilio i mewn i fygythiad i heneb uwchben Caerffili Mae’r cynghorydd dros Benyrheol, Trecenydd ac Ene’rglyn wedi ysgrifennu at gorff henebion Cymru yn gofyn am asesiad o risg er mwyn gwarchod y clawdd hanesyddol.

Darllena fwy...

28/11/2017  Dadorchuddio cynlluniau ar gyfer canolfan iechyd newydd Llanbradach
Dadorchuddio cynlluniau ar gyfer canolfan iechyd newydd Llanbradach

Cyflwynwyd cynlluniau a i gyngor Caerffili  ar gyfer y ganolfan iechyd hir ddisgwyliedig  fodern ar gyfer Llanbradach  .

Darllena fwy...

22/11/2017  Cynghorwyr yn cefnogi bwriad i fynnu gweithredu i atal Caerffili rhag ei lethu gan ddatblygwyr
Cynghorwyr yn cefnogi bwriad i fynnu gweithredu i atal Caerffili rhag ei lethu gan ddatblygwyr

Mae cyngor Caerffili wedi cefnogi cynnig gan gynghorwyr Plaid Cymru yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn atal y galw am i’r cyngor dos á chyflenwad o dir am bum mlynedd yn ei le.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 18 - Nesaf - Olaf