Newyddion

07/11/2019  Pobol i wyneby codiad arswydus o 6.95% yn nhreth y cyngor dan Lafur, yw rhybudd arweinydd y Blaid
Pobol i wyneby codiad arswydus o 6.95% yn nhreth y cyngor dan Lafur, yw rhybudd arweinydd y Blaid

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar gynlluniau i godi treth cyngor Caerffili o 6.95% pellach sy’n golygu y byddai pobol ar Fand B yn gorfod talu £78 y flwyddyn yn fwy.

Darllena fwy...

25/10/2019  Lindsay Whittle Wedi’i Ddewis Yn Ymgeisydd Plaid Cymru Ar Gyfer Etholiad Cyffredinol y DU
Lindsay Whittle Wedi’i Ddewis Yn Ymgeisydd Plaid Cymru Ar Gyfer Etholiad Cyffredinol y DU

Dewiswyd Lindsay Whittle neithiwr yn ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer etholaeth Caerffili yn Etholiadau disgwyliedig y DU.

Darllena fwy...

24/10/2019   Tanwariant Aruthrol ar Brosiectau Cyfalaf wedi’i gondemnio gan Arweinydd y Blaid
 Tanwariant Aruthrol ar Brosiectau Cyfalaf  wedi’i gondemnio gan Arweinydd y Blaid

Tanwariodd Cyngor Caerffili, dan reolaeth Llafur, ar brosiectau cyfalaf o £37.6m yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, yn ôl ffigyrau’r awdurdod ei hun.

Darllena fwy...

03/10/2019  Dylid Byth Ailadrodd y Sgandal Cyflogau, yw Datganiad Arweinydd y Blaid
Dylid Byth Ailadrodd y Sgandal Cyflogau, yw Datganiad  Arweinydd y Blaid

Yn cynnig sylwadau ar benderfyniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddiswyddo’n syth y prif weithredwr Anthony O’Sullivan, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Wedi mwy na saith mlynedd, daeth sgandal cyflogau’r uwch swyddogion i ben o’r diwedd.

Darllena fwy...

01/10/2019  Llywodraeth Cymru yn Gwrthod Camu i Mewn i Drafferthion Cyngor Caerffili
Llywodraeth Cymru yn Gwrthod Camu i Mewn i Drafferthion Cyngor Caerffili

Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthod gweithredu ynglŷn ag argyfwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Cymru a reolir gan Lafur.

Darllena fwy...

20/09/2019  Datganiad ar Ymddiswyddiad Arweinydd Llafur y Cyngor
Datganiad ar Ymddiswyddiad Arweinydd Llafur y Cyngor

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “ Daeth y newyddion fod arweinydd y cyngor yn ymddiswyddo yn gwbl annisgwyl.

Darllena fwy...

19/09/2019  Edrychwch eto ar y Troi Bant Eang o Oleuadau’r Stryd, ar anogaeth Plaid Cymru
Edrychwch eto ar y Troi Bant Eang o Oleuadau’r Stryd, ar anogaeth Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn galw am adolygiad o’r mesur arbed arian i droi bant degau o filoedd o oleuadau’r stryd yn oriau mân y bore,ymhlithl cwynion gan drigolion.

Darllena fwy...

11/09/2019  Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwllypant yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru
Cyngor Cymunedol Llanbradach a Phwllypant yn cefnogi Annibyniaeth i Gymru

Cyngor cymunedol Llanbradach a Phwllypant yw’r awdurdod lleol diweddaraf i daflu ei bwysau tu ôl i’r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru.

Darllena fwy...

03/09/2019  Tai preifat gwag yn cynyddu gan fod llai o eiddo yn dychwelyd i’w defnyddio, mae Plaid Cymru yn datgelu
Tai preifat gwag yn cynyddu gan fod llai o eiddo yn dychwelyd i’w defnyddio, mae Plaid Cymru yn datgelu

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi mynegi consyrn cynyddol ynglŷn â’r nifer mwyfwy o dai perchnogion preifat sy’n gorwedd yn wag - rhai am fwy na degawd.

Darllena fwy...

14/08/2019  Arweinydd y Blaid yn Beirniadu’r Cynlluniau i Symud y Dderbynfa o Bencadlys y Cyngor
Arweinydd y Blaid yn Beirniadu’r Cynlluniau i Symud y Dderbynfa o Bencadlys y Cyngor

Mae’r dderbynfa tu blaen i bencadlys Cyngor Caerffili yn Nhŷ Penallta, Ystrad Mynach, ar fin ei diddymu fel rhan o’r toriadau ar wario, cafodd Plaid Cymru ar ddeall.

Darllena fwy...

14/08/2019   AC y Blaid yn annog Cynghorwyr i Beidio Cymeradwyo Cynllun Dadleuol Tai yn sgil Cynlluniau Llain Las Cymru Gyfan
 AC y Blaid yn annog Cynghorwyr i Beidio Cymeradwyo Cynllun Dadleuol Tai yn sgil Cynlluniau Llain Las Cymru Gyfan

Gwnaethpwyd apêl munud olaf i rwystro cynlluniau dadleuol ar gyfer tai ar lain werdd yng Nghaerffili gan AC Plaid Cymru yn sgil cynllunia drafft Cymru-gyfan a fyddai’n creu llain werdd.

Darllena fwy...

01/08/2019  Arweinydd y Blaid yn Annog Cynghorwyr Llafur i Wrthwynebu Torri Gwasanaethau i Dalu Costau Cyfreithiol
Arweinydd y Blaid yn Annog Cynghorwyr Llafur i Wrthwynebu Torri Gwasanaethau i Dalu Costau Cyfreithiol

Mae Plaid Cymru wedi croesawu gwrthwynebiad gan gynghorwyr Llafur i’r bwriad i dalu am fwy byth o ffioedd cyfreithwyr mewn ymgais i wrthdroi penderfyniad llys.

Darllena fwy...

29/07/2019  Rhowch Cyngor Caerffiil Dan Fesurau Arbennig, Plaid Cymru yn Annog Llywodraeth Cymru
Rhowch Cyngor Caerffiil Dan Fesurau Arbennig, Plaid Cymru yn Annog Llywodraeth Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i osod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili dan “Fesurau Arbennig” oherwydd consyrn cynyddol ynghyn â’r ffordd y rhedir yr awdurdod.

Darllena fwy...

19/07/2019  Plaid ac Aelodau Annibynnol yn barnu diffyg democratiaeth gan gyngor Llafur Caerffili
Plaid ac Aelodau Annibynnol yn barnu diffyg democratiaeth gan gyngor Llafur Caerffili

Mae cynghorwyr Plaid Cymru a’r rhai annibynnol wedi cyhuddo arweinwyr Llafur cyngor Caerffili o ddangos diffyg ystyriaeth ddemocrataidd.

Darllena fwy...

05/07/2019  Salwch ar Gyngor Caerffili yn Cyrraedd bron i £1m y Mis
Salwch ar Gyngor Caerffili yn Cyrraedd bron i £1m y Mis

Datgelwyd cost aruthrol salwch ar Gyngor Caerffili – bron i £1M Y MIS.  Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru hefyd y collwyd bron i 12.

Darllena fwy...

20/06/2019   Agos i 200 o staff yn arwyddo cymalau cyfrinachedd wrth adael y cyngor
 Agos i 200 o staff yn arwyddo cymalau cyfrinachedd wrth adael y cyngor

Mae 193 o weithwyr cyngor Caerffili wedi gorfod arwyddo cymalau cyfrinachedd fel rhan o gytundebau setliad wrth adael yr awdurdod yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Darllena fwy...

10/06/2019  Arweinydd y Blaid yn Annog Cyngor Brys ar Ddefnyddio Cemegyn Dadleuol
Arweinydd y Blaid yn Annog Cyngor Brys ar Ddefnyddio Cemegyn Dadleuol

Mae galw ar i Lywodraeth Cymru rhoi cyngor ar ddefnyddio Cemegyn Dadleuol, glyffosad, ar frys, meddai arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann.

Darllena fwy...

23/05/2019  Llafur yn bradychu trigolion wrth roi caniatâd i 350 o dai ar Barc Virginia
Llafur yn bradychu trigolion wrth roi caniatâd i 350 o dai ar Barc Virginia

Cyhuddwyd cynghorwyr Llafur o fradychu pobol Caerffili drwy roi caniatâd heno (Dydd Mercher) i godi 350 o dai ar Barc Virginia.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 22 - Nesaf - Olaf