Newyddion

08/02/2019  Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd
Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau gan lywodraeth y DG i gefnogi cyflwyno bysiau trydan yng Nghaerffili Dywedodd y Cynghorydd James Fussell, sydd a’i ward Sant Martin yn cynnwys canol y dref:

Darllena fwy...

07/02/2019  Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20
Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Mae cynnydd yn nhreth y cyngor o 6.

Darllena fwy...

01/02/2019  Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian
Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo rheolwyr Llafur o gadw gormod o arian yn ôl pan ddylent fod yn buddsoddi i arbed arian.

Darllena fwy...

11/01/2019  Steffan Lewis AM: Teyrnged
Steffan Lewis AM: Teyrnged

Talodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, deyrnged i Steffan Lewis AC yn dilyn ei farwolaeth pan oedd ond yn 34 mlwydd oed.

Darllena fwy...

02/01/2019  Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid
Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid

Mae actifydd Plaid Cymru, Daniel Llewellyn o Fedwas wedi galw ar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wneud mwy i atal y broblem gynyddol o dipio answyddogol yn y Sir.

Darllena fwy...

31/12/2018  Arweinydd y Blaid yn Beirniadu Tafellu “Salami” Gwasanaethau Blaen Caerffili
Arweinydd y Blaid yn Beirniadu Tafellu “Salami” Gwasanaethau Blaen Caerffili

Mae cynlluniau cyllid cyngor Caerffili ar gyfer 2019-20 yn dangos diffyg gweledigaeth wirioneddol. Rydym i gyd yn ymwybodol  fod cyrff cyhoeddus yn wynebu toriadau refeniw oherwydd polisïau llymder llywodraeth y DG.

Darllena fwy...

28/12/2018  Trethdalwyr Caerffili yn wynebu codiad annisgwyl yn y bil cynyddol am staff asiantaethau
Trethdalwyr Caerffili yn wynebu codiad annisgwyl yn y bil cynyddol am staff asiantaethau

Mae’r gost o gyflogi staff asiantaethau ar fin codi o £700,000 i bron i £5.5m yn 2018-19, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

27/12/2018   Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil
 Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, yn mynnu eglurhad llawn yn dilyn y datgeliad fod y bil ar gyfer gwaith ar gylchfan Pwllypant nawr dros £8m.

Darllena fwy...

14/12/2018  Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion
Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion

Mae Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo adroddiad yn awdurdodi £242,000 arall ar gyfer yr ymchwiliad mewnol ynglŷn â’u prif swyddog Anthony O’Sullivan.

Darllena fwy...

03/12/2018  Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr
Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi amau'r gwerth am arian o brynu bws dau lawr ac yna’i addasu ar gyfer torri coed i lawr.

Darllena fwy...

14/11/2018  Arweinydd y Blaid yn cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o erlyn llywodraeth leol
Arweinydd y Blaid yn cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o erlyn llywodraeth leol

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gosod y bai am y toriadau arfaethedig o filiynau lawer o doriadau ar wariant, a chodiad 6.

Darllena fwy...

13/11/2018   Ymgyrchydd y Blaid yn annog Cabinet y cyngor i beidio cymeradwyo cynllun chwaraeon drafft
 Ymgyrchydd y Blaid yn annog Cabinet y cyngor i beidio cymeradwyo cynllun chwaraeon drafft

Mae’r ymgyrchydd cymunedol Zoe Hammond wedi galw ar i’r Cabinet Llafur ar Gyngor Caerffili i beidio â chymeradwyo'r Cynllun drafft Chwaraeon a Strategaeth Hamdden Weithredol 2019-29 Dywedodd Zoe Hammond, aelod Plaid Cymru ar Gyngor Trefol y Coed Duon, pe cymeradwywyd y cynllun yfory (Dydd Mercher) y byddai’n arwain at gau Canolfannau

Darllena fwy...

05/11/2018  Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i wrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt yng Ngorsaf Heddlu Caerffili
Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i wrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

Bydd Plaid Cymru yn cefnogi cynnig yn gwrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt ar gyfer y cyhoedd yng Ngorsaf Heddlu Caerffili o’r 2ail o Ionawr.

Darllena fwy...

02/11/2018  Codwch dyrbinau gwynt, paneli solar i leihau biliau ynni, yw anogaeth cynghorydd Plaid Cymru i’r cyngor
Codwch dyrbinau gwynt, paneli solar i leihau biliau ynni, yw anogaeth cynghorydd Plaid Cymru i’r cyngor

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Robert Gough, wedi galw ar i gyngor Caerffili edrych ar godi tyrbinau gwynt ei hunan ac i osod paneli solar i leihau costau cynyddol biliau trydan.

Darllena fwy...

01/11/2018  Elusen dros yr anabl yn wynebu gorfod cau wedi i gyngor “calon galed” eu gorchymyn i adael adeilad
Elusen dros yr anabl yn wynebu gorfod cau wedi i gyngor “calon galed” eu gorchymyn i adael adeilad

Mae elusen sydd yn darparu cymorth a chyngor i’r anabl yn wynebu cau wedi iddynt gael eu gorchymyn i adael adeilad, y mae’r cyngor yn ei berchen, erbyn Rhagfyr 18fed.

Darllena fwy...

24/10/2018  Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili
Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Colin Mann, wedi cefnogi mesurau llym yn erbyn y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon a gynigir gan Gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

17/10/2018  Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili
Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

Mae Plaid Cymru yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’r cynlluniau a allai olygu na fydd pobol yn gallu mynd at wasanaethau wrth gownter Gorsaf Heddlu Caerffili.

Darllena fwy...

16/10/2018   Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb
 Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb

Mae cynghorwyr Plaid Cymru Cwm yr Aber yn galw am adolygiad ar frys i wasanaethau allan-o-oriau Cyngor Caerffili wedi iddynt fethu ymateb yn dilyn digwyddiad o ollwng cynhwysyddion yn anghyfreithlon y drws nesa i fan chwarae plant.

Darllena fwy...

01/10/2018  Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru
Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi gosod cais ffurfiol gerbron yn galw ar i gyngor Caerffili i ddiweddu ei ddefnydd o gyllyll, ffyrc a chwpanau plastig tafladwy o fewn pum mlynedd.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 20 - Nesaf - Olaf