Newyddion

29/08/2017  Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, bron i £2.5m yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru
Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur,  bron i £2.5m  yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru

Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, yn aruthrol o fwy na 40% yn y deuddeng mis  a fu, datgelwyd.

Darllena fwy...

23/08/2017  Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid
Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw am ddarparu  gwasanaeth bws uniongyrchol rhwng Caerffili ag Ysbyty’r Gwent Frenhinol yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

18/08/2017  Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg
Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg

Mae adeiladwyr tai yn troi de Caerffili yn rhanbarth gymudwyr goncrit ar gyfer Caerdydd tra fo trefi yng ngogledd y fwrdeistref yn cael eu hesgeuluso, meddai AC Plaid Cymru, Steffan Lewis.

Darllena fwy...

09/08/2017  Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru
Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru

  Datgelodd Plaid Cymru effaith erchyll y dreth ar ystafelloedd gwely ar denantiaid y cyngor ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...

28/07/2017  Arweinydd y Blaid yn condemnio dau gyfarfod cyngor mewn llai nag UN WYTHNOS
Arweinydd y Blaid yn condemnio dau gyfarfod cyngor mewn llai nag UN WYTHNOS

     Mae’r cynghorydd Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, wedi amau penderfyniad arweinwyr Llafur i gynnal dau gyfarfod cyngor mewn llai nag un wythnos.

Darllena fwy...

17/07/2017  Galw ar i Aelodau’r Cynulliad gamu i mewn oherwydd y bygythiad i’r Comin
Galw ar i Aelodau’r Cynulliad gamu i mewn oherwydd y bygythiad i’r Comin

Mae saith cynghorydd Plaid Cymru wedi cyfarfod â Chymdeithas  Comin Diroedd Eglwys Ilan i drafod gofidiau ynglŷn â dyfodol y tir.

Darllena fwy...

17/07/2017  Cynghorwyr y Blaid yn galw am weithredu ynglŷn â thyfiant chwyn ar balmantau’r dref
Cynghorwyr y Blaid yn galw am weithredu ynglŷn â thyfiant chwyn ar balmantau’r dref

Mae cynghorydd Plaid Cymru Phil Bevan wedi galw am weithredu i glirio’r chwyn ar balmantau yn ymyl priffyrdd i mewn i Gaerffili.

Darllena fwy...

14/07/2017  Cynghorydd Plaid yn codi consyrn fod perygl i ddyfodol comin Penyrheol
Cynghorydd Plaid yn codi consyrn fod perygl i ddyfodol comin Penyrheol

Mae cynghorydd Plaid Cymru'r ward yn ofn fod risg i’r comin uwchben Penyrheol am ei fod yn cael ei gam-drin.

Darllena fwy...

12/06/2017   Y Blaid wrth eu bodd o weld cychwyn ar gynllun priffordd hanfodol Caerffili
 Y Blaid wrth eu bodd o weld cychwyn ar gynllun priffordd hanfodol Caerffili

Mae’r gwelliannau hir-ddisgwyledig i gynllun cylchdro prysur Pwllypant i fynd ymlaen yn hwyrach eleni – penderfyniad sydd wrth fodd cynghorwyr Plaid Cymru.

Darllena fwy...

12/06/2017  Cost Sgandal cyflogau Caerffili lan i £5m
Cost Sgandal cyflogau Caerffili lan i £5m

  Rhaid neilltuo £469,000 pellach i dalu cost chwalfa cyflogau uwch swyddogion Caerffili.  Mae hyn yn gwthio’r cyfanswm yn agos i £5.

Darllena fwy...

05/06/2017  Arweinydd y Blaid yn croesawu'r penderfyniad i dorri nifer aelodau Cabinet Cyngor Caerffili
Arweinydd y Blaid yn croesawu'r penderfyniad i dorri nifer  aelodau Cabinet Cyngor Caerffili

Mae arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi croesawu’r penderfyniad gan reolwyr Llafur i dorri’r nifer  aelodau’r Cabinet.

Darllena fwy...

18/05/2017  Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor
Colin Mann i barhau’n arweinydd grŵp wedi etholiadau’r cyngor

 Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi ail-ethol y Cynghorydd Colin Mann yn arweinydd y grŵp ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

06/05/2017  Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU
Lindsay Whittle i sefyll dros Gaerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU

    Dewiswyd yr ymgyrchydd Lindsay Whittle yn ymgeisydd ar gyfer etholaeth Caerffili yn Etholiad Cyffredinol y DU ddydd Iau, Mehefin 8fed.

Darllena fwy...

24/04/2017  Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili
Leanne Wood yn cefnogi ymgeiswyr Plaid Caerffili

Roedd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ym Mwrdeistref Sirol Caerffili heddiw yn cefnogi ymgeiswyr y blaid yn etholiadau’r cyngor dydd Iau, Mai 4ydd.

Darllena fwy...

20/04/2017  Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru
Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru

Rhoddwyd clod i wirfoddolwyr sydd yn helpu eraill gan ddwy gynghorydd Plaid Cymru yn Hengoed. Mae Donna Cushing a Teresa Parry, sy’n sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Cymunedol Gelligaer mis nesaf, pob amser yn barod i ymuno pryd bynnag y maent yn gallu – hyd yn oed i olchi  llestri! Eglurodd

Darllena fwy...

19/04/2017  Cost Rheoliad Llafur i CHI
Cost Rheoliad Llafur i CHI

Canlyniad rheoliad Llafur ar gyngor Caerffili yw treth  y cyngor yn codi BEDAIR gwaith lefel Plaid Cymru.

Darllena fwy...

06/04/2017  Eich ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Eich ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dyma eich ymgeiswyr Plaid Cymru sydd yn sefyll yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ddydd Iau, Mai 4ydd, ynghyd â’r nifer o seddi ymhob ward.

Darllena fwy...

04/04/2017  Y mwyaf erioed o Ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai
Y mwyaf erioed o Ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai

Bydd y mwyaf o ymgeiswyr erioed, 68, yn sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili'r mis nesaf.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 16 - Nesaf - Olaf