Newyddion

27/12/2018   Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil
 Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, yn mynnu eglurhad llawn yn dilyn y datgeliad fod y bil ar gyfer gwaith ar gylchfan Pwllypant nawr dros £8m.

Darllena fwy...

14/12/2018  Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion
Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion

Mae Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo adroddiad yn awdurdodi £242,000 arall ar gyfer yr ymchwiliad mewnol ynglŷn â’u prif swyddog Anthony O’Sullivan.

Darllena fwy...

03/12/2018  Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr
Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi amau'r gwerth am arian o brynu bws dau lawr ac yna’i addasu ar gyfer torri coed i lawr.

Darllena fwy...

14/11/2018  Arweinydd y Blaid yn cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o erlyn llywodraeth leol
Arweinydd y Blaid yn cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru o erlyn llywodraeth leol

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gosod y bai am y toriadau arfaethedig o filiynau lawer o doriadau ar wariant, a chodiad 6.

Darllena fwy...

13/11/2018   Ymgyrchydd y Blaid yn annog Cabinet y cyngor i beidio cymeradwyo cynllun chwaraeon drafft
 Ymgyrchydd y Blaid yn annog Cabinet y cyngor i beidio cymeradwyo cynllun chwaraeon drafft

Mae’r ymgyrchydd cymunedol Zoe Hammond wedi galw ar i’r Cabinet Llafur ar Gyngor Caerffili i beidio â chymeradwyo'r Cynllun drafft Chwaraeon a Strategaeth Hamdden Weithredol 2019-29 Dywedodd Zoe Hammond, aelod Plaid Cymru ar Gyngor Trefol y Coed Duon, pe cymeradwywyd y cynllun yfory (Dydd Mercher) y byddai’n arwain at gau Canolfannau

Darllena fwy...

05/11/2018  Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i wrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt yng Ngorsaf Heddlu Caerffili
Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i wrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

Bydd Plaid Cymru yn cefnogi cynnig yn gwrthwynebu dileu gwasanaethau cownter ffrynt ar gyfer y cyhoedd yng Ngorsaf Heddlu Caerffili o’r 2ail o Ionawr.

Darllena fwy...

02/11/2018  Codwch dyrbinau gwynt, paneli solar i leihau biliau ynni, yw anogaeth cynghorydd Plaid Cymru i’r cyngor
Codwch dyrbinau gwynt, paneli solar i leihau biliau ynni, yw anogaeth cynghorydd Plaid Cymru i’r cyngor

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Robert Gough, wedi galw ar i gyngor Caerffili edrych ar godi tyrbinau gwynt ei hunan ac i osod paneli solar i leihau costau cynyddol biliau trydan.

Darllena fwy...

01/11/2018  Elusen dros yr anabl yn wynebu gorfod cau wedi i gyngor “calon galed” eu gorchymyn i adael adeilad
Elusen dros yr anabl yn wynebu gorfod cau wedi i gyngor “calon galed” eu gorchymyn i adael adeilad

Mae elusen sydd yn darparu cymorth a chyngor i’r anabl yn wynebu cau wedi iddynt gael eu gorchymyn i adael adeilad, y mae’r cyngor yn ei berchen, erbyn Rhagfyr 18fed.

Darllena fwy...

24/10/2018  Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili
Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Colin Mann, wedi cefnogi mesurau llym yn erbyn y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon a gynigir gan Gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

17/10/2018  Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili
Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

Mae Plaid Cymru yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’r cynlluniau a allai olygu na fydd pobol yn gallu mynd at wasanaethau wrth gownter Gorsaf Heddlu Caerffili.

Darllena fwy...

16/10/2018   Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb
 Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb

Mae cynghorwyr Plaid Cymru Cwm yr Aber yn galw am adolygiad ar frys i wasanaethau allan-o-oriau Cyngor Caerffili wedi iddynt fethu ymateb yn dilyn digwyddiad o ollwng cynhwysyddion yn anghyfreithlon y drws nesa i fan chwarae plant.

Darllena fwy...

01/10/2018  Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru
Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi gosod cais ffurfiol gerbron yn galw ar i gyngor Caerffili i ddiweddu ei ddefnydd o gyllyll, ffyrc a chwpanau plastig tafladwy o fewn pum mlynedd.

Darllena fwy...

21/09/2018  Arweinydd y Blaid yn annog gweithredu’n fwy llym yn erbyn perchnogion sydd ddim yn codi ar ôl eu cwn
Arweinydd y Blaid yn annog gweithredu’n fwy llym yn erbyn perchnogion sydd ddim yn codi ar ôl eu cwn

Mae galw am weithredu’n fwy llym a dirywio medd Blaid Cymru yng Nghaerffili yn erbyn perchnogion cwn sydd ddim yn codi ar ôl eu hanifeiliaid anwes.

Darllena fwy...

14/09/2018  Pobol yn rhoi’r gorau i alw cyngor Caerffili oherwydd yr oedi maith cyn cael ateb
Pobol yn rhoi’r gorau i alw cyngor Caerffili oherwydd yr oedi maith cyn cael ateb

Mae mwy na 2,100 o bobol sydd wedi galw pencadlys cyngor Caerffili wedi rhoi’r gorau i aros dros y tair blynedd ddiwethaf am na atebwyd eu galwadau.

Darllena fwy...

10/09/2018  Arweinydd Plaid Cymru yn annog cyngor Caerffili i helpu creu mannau gwefru ceir trydan
Arweinydd Plaid Cymru yn annog cyngor Caerffili i helpu creu mannau gwefru ceir trydan

Datgelwyd nad oes yna’r un man gwefru cyhoeddus mewn bodolaeth ym mwrdeistref sirol Caerffili. Dywedodd arweinydd grŵp Plaid y Cynghorydd Colin Mann: “Mae’r cyngor wedi gosod mannau gwefru yn ym Mhencadlys Tŷ Penallta a Thiryberth ond dim ond at ddefnydd y staff y mae’r rhain.

Darllena fwy...

07/09/2018  Un ar ddeg o bont heolydd sir Caerffili yn is-safonol
Un ar ddeg o bont heolydd sir Caerffili yn is-safonol

Galwyd am adolygiad cynnal a chadw pontydd gan Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

23/08/2018  Gwenwch fwy i fynd i’r afael â sgandal tai gwag, mae Plaid Cymru yn annog
Gwenwch fwy i fynd i’r afael â sgandal tai gwag, mae Plaid Cymru yn annog

Mae galw am weithredu ar frys i leihau dros 1,500 o dai gwag sy’n eiddo i berchnogion preifat – rhai wedi bod yn wag ers dros DDENG mlynedd – ym mwrdeistref sirol Caerffili, mynna gynghorwyr Plaid Cymru.

Darllena fwy...

12/08/2018  Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig
Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru Colin Mann heddiw wedi galw ar gyngor Caerffili i i osod cyfnod penodol ar gyfer gorffen defnyddio cyllyll a ffyrc a chwpanau plastig tafladwy Daw’r apêl wedi i’r awdurdod ddatgelu iddynt archebu mwy nag 116,000 o eitemau rhwng Ebrill 1af a Gorffennaf 26ain 2018, yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 20 - Nesaf - Olaf