Newyddion

01/12/2017  Y Blaid yn galw am ymchwiliad i ddifrod i glawdd hynafol uwchben Caerffili
Y Blaid yn galw am ymchwiliad i ddifrod i glawdd hynafol uwchben Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi annog CADW i ymchwilio i mewn i fygythiad i heneb uwchben Caerffili Mae’r cynghorydd dros Benyrheol, Trecenydd ac Ene’rglyn wedi ysgrifennu at gorff henebion Cymru yn gofyn am asesiad o risg er mwyn gwarchod y clawdd hanesyddol.

Darllena fwy...

28/11/2017  Dadorchuddio cynlluniau ar gyfer canolfan iechyd newydd Llanbradach
Dadorchuddio cynlluniau ar gyfer canolfan iechyd newydd Llanbradach

Cyflwynwyd cynlluniau a i gyngor Caerffili  ar gyfer y ganolfan iechyd hir ddisgwyliedig  fodern ar gyfer Llanbradach  .

Darllena fwy...

22/11/2017  Cynghorwyr yn cefnogi bwriad i fynnu gweithredu i atal Caerffili rhag ei lethu gan ddatblygwyr
Cynghorwyr yn cefnogi bwriad i fynnu gweithredu i atal Caerffili rhag ei lethu gan ddatblygwyr

Mae cyngor Caerffili wedi cefnogi cynnig gan gynghorwyr Plaid Cymru yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn atal y galw am i’r cyngor dos á chyflenwad o dir am bum mlynedd yn ei le.

Darllena fwy...

21/11/2017  AC Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i atal datblygwr rhag 'dethol a dewis'
AC Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i atal datblygwr rhag 'dethol a dewis'

Mae Steffan Lewis, AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, wedi datgan ei gefnogaeth i gynnig a fydd yn cael ei osod gerbron cyfarfod o gyngor Caerffili heno.

Darllena fwy...

20/11/2017  Cynghorwyr y Blaid yn mynnu gweithredu er mwyn dod i ben ag adeiladu tai yn groes i ddymuniadau lleol
Cynghorwyr  y Blaid yn mynnu gweithredu er mwyn dod i ben ag adeiladu tai yn groes i ddymuniadau lleol

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw am oediad gan Lywodraeth Cymru tan y bydd gan gyngor Caerffili y cyflenwad tir sydd ar gael am y pum mlynedd nesa.

Darllena fwy...

16/11/2017   Cynghorwyr y Blaid yn mynnu gweithredu sydyn ar siop sy’n “ddolur llygad”
 Cynghorwyr y Blaid yn mynnu gweithredu sydyn ar siop sy’n “ddolur llygad”

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn mynnu gweithrediad sydyn ar adeilad sy’n “ddolur llygad” ac sy’n anharddu pen uchaf prif stryd siopa Caerffili.

Darllena fwy...

14/11/2017  Arweinydd y Blaid yn croesawu symudiadau i esmwytháu tagfeydd ar gylchdro ond yn galw am fesurau wedi’r Nadolig
Arweinydd y Blaid yn croesawu symudiadau i esmwytháu tagfeydd ar gylchdro ond yn galw am fesurau wedi’r Nadolig

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, wedi croesawu penderfyniad cyngor Caerffili i agor lôn ychwanegol ar gylchdro Pwllypant wrth agosáu at y Nadolig.

Darllena fwy...

10/11/2017  Apêl gan gynghorydd y Blaid i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i atal popeth am ddim yng Nghaerffili
Apêl gan gynghorydd y Blaid i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i atal popeth am ddim yng Nghaerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens wedi annog Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i atal Caerffili rhag cael ei orlwytho â datblygiadau.

Darllena fwy...

27/10/2017  Arweinydd y Blaid yn galw am ail-feddwl amserau gwaith yn sgil anhrefn cylchdro Pwllypant
Arweinydd y Blaid yn galw am ail-feddwl amserau gwaith yn sgil anhrefn cylchdro Pwllypant

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i’r cyngor edrych, ar frys, ar yr amseroedd y mae gweithwyr yn cael gweithio ar gynllun gwella ffordd sydd wedi achosi anhrefn ers ei ddechrau.

Darllena fwy...

20/10/2017  Codi pryder dros gau canolfan hamdden Pontllanfraith wrth i fwy ei defnyddio
Codi pryder dros gau canolfan hamdden Pontllanfraith wrth i fwy ei defnyddio

Beirniadwyd cynlluniau gan gyngor Llafur Caerffili i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith gan Blaid Cymru, pan ddatgelwyd fod mwy o bobol yn ei defnyddio.

Darllena fwy...

06/10/2017  Plaid Cymru yn condemnio’r penderfyniad i werthu pencadlys Islwyn i ddatblygwyr tir
Plaid Cymru yn condemnio’r penderfyniad i werthu pencadlys Islwyn i ddatblygwyr tir

  Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi ymosod ar gynlluniau Llafur sy’n rhedeg cyngor Caerffili i werthu tir ar gyfer tai pris uchel yn hytrach nag adeiladau tai cymdeithasol eu hunain ar gyfer pobol anghenus.

Darllena fwy...

18/09/2017  Ofnau Plaid Cymru dros beryglon trafnidiaeth i ddisgyblion Caerffili
Ofnau Plaid Cymru dros beryglon trafnidiaeth i ddisgyblion Caerffili

  Mynegwyd pryder gan gynghorwyr Plaid Cymru am y perygl i ddisgyblion oherwydd y tagfeydd traffig difrifol y tu allan i Ysgol Gynradd Plas-y-Felin, Caerffili.

Darllena fwy...

30/08/2017  Cynghorwyr y Blaid yn annog na ddylid bod mwy o oedi yn y cynlluniau i ganolfan iechyd Llanbradach
Cynghorwyr y Blaid yn annog  na ddylid bod mwy o oedi yn y cynlluniau i ganolfan iechyd Llanbradach

Dywed Cynghorwyr Plaid Cymru Llanbradach na ddylid bod dim mwy o oedi i adeiladau'r ganolfan iechyd y disgwylid cyhyd amdani  yn Llanbradach.

Darllena fwy...

29/08/2017  Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, bron i £2.5m yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru
Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur,  bron i £2.5m  yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru

Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, yn aruthrol o fwy na 40% yn y deuddeng mis  a fu, datgelwyd.

Darllena fwy...

23/08/2017  Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid
Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw am ddarparu  gwasanaeth bws uniongyrchol rhwng Caerffili ag Ysbyty’r Gwent Frenhinol yng Nghasnewydd.

Darllena fwy...

18/08/2017  Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg
Troi Caerffili yn barth goncrit tra’n gadael i drefi’r gogledd bydru, medd datg

Mae adeiladwyr tai yn troi de Caerffili yn rhanbarth gymudwyr goncrit ar gyfer Caerdydd tra fo trefi yng ngogledd y fwrdeistref yn cael eu hesgeuluso, meddai AC Plaid Cymru, Steffan Lewis.

Darllena fwy...

09/08/2017  Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru
Costiodd y dreth ystafell wely bron i £2.61 i denantiaid cyngor yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, datgelodd Plaid Cymru

  Datgelodd Plaid Cymru effaith erchyll y dreth ar ystafelloedd gwely ar denantiaid y cyngor ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 17 - Nesaf - Olaf