Newyddion

27/04/2018  Plaid Cymru yn galw am weithredu i ddiogelu cerddwyr yn croesi ger cylchdro prysur
Plaid Cymru yn galw am weithredu i ddiogelu cerddwyr yn croesi ger cylchdro prysur

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru dros Llanbradach Colin Mann a Rob Gough wedi gofyn i beirianwyr cyngor Caerffili i edrych ar ffyrdd posib i wella diogelwch cerddwyr sy’n ceisio croesi’r ehol ger y cylchdro prysur.

Darllena fwy...

23/04/2018  Ymunwch â ni I rhoi grym I’ch cymuned a’ch gwlad – Leanne Wood
Ymunwch â ni I rhoi grym I’ch cymuned a’ch gwlad – Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn ymweld â Pharc Lansbury Ddydd Llun, Ebrill y 30ain, i osod agenda radical i sicrhau fod ‘ penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ drwy raglen o ddemocrateiddio ac awdurdodi.

Darllena fwy...

17/04/2018  Y Maer yn condemnio cynllun mawr y dref am ei fod yn annigonol
Y Maer yn condemnio cynllun mawr y dref am ei fod yn annigonol

Beirniadwyd cynllun drafft mawr Basn Caerffili am ei fod yn “annigonol” gan grŵp mwyafrifol Plaid Cymru yn dilyn cyfarfod o Gyngor Tref Caerffili ddoe (Dydd Llun, Ebrill 16eg) Yn siarad wedi’r cyfarfod, dywedodd Maer y Dref, Simon Morgan "Fel mae hi ar hyn o bryd dyw cynllun Sir Caerffili yn ddim byd mwy na rhestr siopa hir o brosiectau.

Darllena fwy...

16/04/2018  Trigolion sy’n colli oherwydd chwalfa cyflogau prif swyddogion, meddai arweinydd Plaid Cymru
Trigolion sy’n colli oherwydd chwalfa cyflogau prif swyddogion, meddai arweinydd Plaid Cymru

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili: “Bydd trigolion y fwrdeistref sirol yn synnu’n fawr fod cost sgandal cyflog yr uwch swyddogion  yn codi eto o £193,000 arall, gyda dim diwedd yn y golwg mae’n ymddangos.

Darllena fwy...

09/04/2018  Milwr Tawel wedi’i osod yng Nghaerffili i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf
Milwr Tawel wedi’i osod yng Nghaerffili i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae cynghorwyr tref Caerffili wedi gosod Milwr Tawel yn nhŵr Canolfan Gymdeithasol y Twyn fel rhan o ymgyrch y Lleng Prydeinig i nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Darllena fwy...

29/03/2018  Cynghorwyr y Blaid yn croesawu gwaharddiad ar barcio i wella diogelwch yng Nghaerffili
Cynghorwyr y Blaid yn croesawu gwaharddiad ar barcio i wella diogelwch yng Nghaerffili

Bydd gwaharddiad ar barcio hyd ran o Heol Bedwas brysur, Caerffili, wedi  apêl am weithredu gan gynghorwyr Plaid Cymru Phil Bevan a Mike Prew.

Darllena fwy...

23/03/2018  Galw am ailfeddwl ar doriadau i gynnal a chadw priffyrdd gan arweinydd y Blaid
Galw am ailfeddwl ar doriadau i gynnal a chadw priffyrdd gan arweinydd y Blaid

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi galw am ailfeddwl y toriadau o gannoedd ar filoedd o bunnau i atgyweirio tyllau yn yr heol a gwaith cynnal a chadw arall ar y priffyrdd.

Darllena fwy...

23/03/2018  Swyddogion y cyngor yn dweud wrth berchennog tir am beidio â thaflu pridd ar hen gwrs golf
Swyddogion y cyngor yn dweud wrth berchennog tir am beidio â thaflu pridd ar hen gwrs golf

Mae cyngor Caerffili wedi dweud wrth berchnogion tir a fu’n gwrs golff, lle cynllunir 350 o gartrefi, i atal gollwng pridd a gwastraff wedi ymyrraeth cynghorydd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

05/03/2018  Datgelu cost benthyca miliynau lawer o bunnau yn sir Caerffili
Datgelu cost benthyca miliynau lawer o bunnau yn sir Caerffili

Datguddiwyd fod pob dyn, menyw a phlentyn yn sir Caerffili yn talu cyfwerth â dros £83 y flwyddyn mewn taliadau llog.

Darllena fwy...

23/02/2018  Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili
Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili

Mae cynghorydd hŷn yng Nghaerffili yn dweud ei fod yn argyhoeddedig fod mwyafrif y rhieni yn derbyn na ellir cyfiawnhau chweched dosbarth ar hyn o bryd ar safle Gwyndy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Darllena fwy...

19/02/2018  Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid
Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid

Bydd trigolion yng Nghaerffili yn wynebu talu swmp o £250 y FLWYDDYN yn FWY  yn eu treth cyngor erbyn 2022-23 dan gynlluniau a baratowyd gan Lafur, yn ôl Plaid Cymru.

Darllena fwy...

16/02/2018  Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth
Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth

Mae Cyngor Tref Caerffili wedi camu i mewn i sicrhau bod yr arddangosfa flynyddol, Caerffili yn ei Blodau,   lle gwelir blodau yn harddu’r dref, dywedir wedi i’r cyngor sir atal cefnogaeth.

Darllena fwy...

16/02/2018  Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi cau canolfan Pontllanfraith
Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi  cau canolfan Pontllanfraith

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Zoe Hammond wedi croesawu’r penderfyniad gan Gabinet cyngor Llafur Caerffili i roi mewn i bwysedd y cyhoedd ac oedi cau Canolfan Hamdden Pontllanfraith.

Darllena fwy...

15/02/2018  Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon
Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon

Gosodwyd dau defibrilator yng Nghanolfan Gymuned0l y Twyn yng Nghaerffili, i sicrhau fod cymorth pedair awr ar hugain petai trawiad ar y galon yn digwydd.

Darllena fwy...

09/02/2018  Gostyngiadau yn y toriadau ddim yn mynd yn ddigon pell, medd arweinydd y Blaid
Gostyngiadau yn y toriadau ddim yn mynd yn ddigon pell, medd arweinydd y Blaid

Dywed Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, bod cynigion gan reolwyr Llafur i leihau toriadau mewn gwario ddim yn mynd yn ddigon pell.

Darllena fwy...

09/02/2018  Maer Caerffili yn croesawu statws gwarchodol i Gaws Caerffili
Maer Caerffili yn croesawu statws gwarchodol i Gaws Caerffili

Mae Maer Tref Caerffili, Cynghorydd Plaid Cymru Simon Morgan, wedi croesawu’r newyddion i Gaws Caerffili ymuno â dros 1,400 o gynhyrchion a warchodir ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Darllena fwy...

01/02/2018  Enwi enillwyr wrth i gystadleuaeth arlunio Caerffili ddenu ymgeiswyr
Enwi enillwyr wrth i gystadleuaeth arlunio Caerffili ddenu ymgeiswyr

Cyflwynodd Maer Caerffili, y Cynghorydd Simon Morgan, wobrau yng nghystadleuaeth Arlunio Agored y Galeri yn y dref.

Darllena fwy...

29/01/2018  Cyngor Caerffili yn diddymu dyledion o £8m na ellir ei gasglu dros y chwe blynedd ddiwethaf
Cyngor Caerffili yn diddymu dyledion o £8m na ellir ei gasglu dros y chwe blynedd ddiwethaf

Diddymwyd dros £8m o arian cyhoeddus am na ellir eu casglu gan gyngor Llafur Caerffili ers 2012.  Daeth Plaid Cymru o hyd i’r wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth sy’n datgelu fod bron i 30,000 o achosion unigol wedi’u diddymu,  .

Darllena fwy...

24/01/2018  Rhodd o £6,000 i elusennau yn dilyn llwyddiant arddangosfa tân gwyllt cyngor y dref
Rhodd o £6,000 i elusennau yn dilyn llwyddiant arddangosfa tân gwyllt cyngor y dref

Mae tri achos da yn dathlu wedi derbyn cyfanswm o £6,000 – diolch i lwyddiant ysgubol sioe tân gwyllt Cyngor Tref Caerffili.

Darllena fwy...

19/01/2018  Gyrru ymwelwyr i ffwrdd o barciau gwledig wrth i incwm fod ddegau o filoedd o bunnau yn llai na’r darogan
Gyrru ymwelwyr i ffwrdd o barciau gwledig wrth i incwm fod ddegau o filoedd o bunnau yn llai na’r darogan

Condemniwyd cynllun dadleuol i gyflwyno taliadau am barcio ym mwrdeistref sirol Caerffili yn fethiant wedi datgeliad ei fod yn methu dod i mewn â’r incwm a rhagdybiwyd yn £85,000 y flwyddyn.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 18 - Nesaf - Olaf