Newyddion

22/06/2020  Bydd y Bont Droed yn Cael ei Hadeiladau – Ond Gallai Gymryd 2 Flynedd, Dywedwyd wrth Gynghorwyr y Blaid
Bydd y Bont Droed yn Cael ei Hadeiladau – Ond Gallai Gymryd 2 Flynedd, Dywedwyd wrth Gynghorwyr y Blaid

Mae Trafnidiaeth Cymru (TC) wedi cytuno ail adeiladu’r bont droed yn Llanbradach - a gafodd ei difrodi mewn damwain ar y ffordd - ond maent yn dweud y gall hyn gymryd hyd at ddwy flynedd.

Darllena fwy...

27/05/2020  Mwy na 530 o Bobol yn Arwyddo Deiseb i Achub Pont Droed
Mwy na 530 o Bobol yn Arwyddo Deiseb i Achub Pont Droed

Mae yna mwy na 530 o bobol eisoes wedi cefnogi deiseb gan gynghorwyr Plaid Cymru yn Llanbradach i geisio atgyweirio ac ail agor pont droed dros reilffordd Cwm Rhymni.

Darllena fwy...

20/05/2020  Difrod Pont Gerdded – Eglurhad
Difrod Pont Gerdded – Eglurhad

Rhoddodd cynghorydd ward Llanbradach, Colin Mann, eglurhad heddiw ynglŷn â’r difrod achoswyd i bont gerdded Ty’n y Graig dros y brif reilffordd - ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd - ar y ffordd i Caerphilly Skip Hire.

Darllena fwy...

18/05/2020  Atgyweiriwch ac Ail-agorwch Bont Droed, yw Anogaeth Plaid Cymru i Drafnidiaeth Cymru
Atgyweiriwch ac Ail-agorwch Bont Droed, yw Anogaeth Plaid Cymru i Drafnidiaeth Cymru

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Llanbradach yn mynnu y dylid atgyweirio ac ail-agor pont droed boblogaidd dros reilffordd Cwm Rhymni.

Darllena fwy...

07/05/2020  Prynwch yn Lleol, Anogaeth Arweinydd y Blaid
Prynwch yn Lleol, Anogaeth Arweinydd y Blaid

Mae arweinydd Plaid Cymru Caerffili, Colin Mann, wedi cefnogi’r galw am annog pobol i brynu’n lleol wrth i bandemig coronafirws fwrw busnesau’n galed.

Darllena fwy...

04/05/2020  Arsylwi ar Ddyfarniad cyflog o £500 ar gyfer Gweithwyr Gofal
Arsylwi ar Ddyfarniad cyflog o £500 ar gyfer Gweithwyr Gofal

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Rydym wrth ein bodd am y gydnabyddiaeth a gafwyd am  yr ymroddiad a  ddaeth i’r  sawl sy’n gofalu am drigolion mwyaf bregus mewn cartrefi gofal ac yn eu cartrefi.

Darllena fwy...

06/03/2020  Ymwelwyr yn cadw draw o Barciau Gwledig oherwydd costau parcio, medd Plaid Cymru
Ymwelwyr yn cadw draw o Barciau Gwledig oherwydd costau parcio, medd Plaid Cymru

Mae costau parcio a ddaeth i mewn bron i chwe blynedd yn ôl yn gyrru ymwelwyr i ffwrdd, meddai Plaid Cymru.

Darllena fwy...

12/02/2020  Gorfoledd wrth Gyflwyno Dyddiad Cychwyn i Ganolfan Iechyd Newydd Llanbradach
Gorfoledd wrth Gyflwyno Dyddiad Cychwyn i Ganolfan Iechyd Newydd Llanbradach

Wedi tipyn dros ddegawd o oedi, bydd gwaith yn dechrau’r mis nesaf (Mawrth) ar y ganolfan iechyd yn Llanbradach y bu hir ddisgwyl amdani.

Darllena fwy...

11/02/2020  Gostyngwch y Cynnydd Treth y Cyngor i 3.5%, medd arweinydd Plaid Cymru
Gostyngwch y Cynnydd Treth y Cyngor i 3.5%, medd arweinydd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn galw ar i’r grŵp Llafur sy’n rheoli Cyngor Caerffili i leihau'r codiad yn nhreth y cyngor i 3.

Darllena fwy...

24/01/2020  Problemau Parcio
Problemau Parcio

Codwyd problemau parcio sy’n amharu ar drigolion Bryn Heol ym Medwas yn y Senedd yr wythnos hon gan AC Plaid Cymru, Delyth Jewell.

Darllena fwy...

14/01/2020  Tan wariant o £153m, ar brosiectau cyfalaf dros 5 mlynedd, datgelwyd gan Blaid Cymru
Tan wariant o £153m, ar brosiectau cyfalaf dros 5 mlynedd, datgelwyd gan Blaid Cymru

Dywedwyd wrth Gyngor Caerffili a gaiff ei redeg gan Lafur am beidio addo rhaglenni cyfalaf gor-uchelgeisiol maent bob amser yn methu eu cyflawni.

Darllena fwy...

02/01/2020  Hen Bryd Gwneud i Ffwrdd â Chodiad Treth y Cyngor a Thoriadau Gwariant, meddai Arweinydd Plaid Cymru
Hen Bryd Gwneud i Ffwrdd â Chodiad Treth y Cyngor a Thoriadau Gwariant, meddai Arweinydd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog arweinydd newydd Llafur ar Gyngor Caerffili, Phillipa Marsden, i leihau’r codiad o 6.

Darllena fwy...

30/12/2019  Dros 3,200 yn Galw am Droi Goleuadau’r Strydoedd yn Ôl
Dros 3,200 yn Galw am Droi Goleuadau’r Strydoedd yn Ôl

Mae dros 1,613 o bobol wedi arwyddo deiseb gan Blaid Cymru yn galw ar i Gyngor Caerffili droi goleuadau’r strydoedd ymlaen eto.

Darllena fwy...

21/12/2019   Gwiriwch Gam Ddefnydd o Fathodynnau Glas, ar anogaeth Plaid Cymru
 Gwiriwch Gam Ddefnydd o Fathodynnau Glas, ar anogaeth Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog bod Cyngor Caerffili yn gwirio defnydd er mwyn sicrhau nad yw bathodynnau glas ar gyfer modurwyr anabl yn cael eu camddefnyddio.

Darllena fwy...

02/12/2019  Cyngor Llafur yn gwario £2.1 m o arian cyhoeddus wrth dalu setliad i staff ynghyd â Chytundebau Cyfrinachol
Cyngor Llafur yn gwario £2.1 m o arian cyhoeddus wrth dalu setliad i staff ynghyd â Chytundebau Cyfrinachol

Mae Cyngor Llafur Caerffili wedi talu mwy na £2.1m o arian cyhoeddus dros y pum mlynedd ddiwethaf fel rhan o setliadau cyfrinachol i staff oedd yn gadael.

Darllena fwy...

21/11/2019   Datgelu Cost Ddiweddaraf Chwalfa Cyflogau Prif Swyddogion Caerffili
 Datgelu Cost Ddiweddaraf Chwalfa Cyflogau Prif Swyddogion Caerffili

Datgelwyd fod y bil diweddaraf am sgandal cyflogau prif swyddogion Caerffili nawr yn £4,088,926 hyd at Dachwedd 1af, 2019.

Darllena fwy...

14/11/2019  Cynghorydd Plaid Cymru yn Mynnu bod Toriadau yn y Gyllideb yn Waeth i Gymunedau Bychain
Cynghorydd Plaid Cymru yn Mynnu bod Toriadau yn y Gyllideb yn Waeth i Gymunedau Bychain

Dywed cynghorydd Plaid Cymru y bydd mwy o ddifrod i gymunedau llai os aiff cyngor Llafur Caerffili ymlaen â thoriadau i’r gyllideb.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 23 - Nesaf - Olaf