Newyddion

24/05/2018  Caerffili yn ei Blodau dan fygythiad oherwydd pryderon dros ddiogelwch polion golau
Caerffili yn ei Blodau dan fygythiad oherwydd pryderon dros ddiogelwch polion golau

Mae cynghorwyr y dref yn galw ar i arweinwyr y cyngor sir i weithredu ar frys i achub arddangosfa flodau poblogaidd Caerffili yn ei Blodau yn dilyn rhybudd am ddiogelwch  polion golau.

Darllena fwy...

21/05/2018  Datgelwyd i weithwyr y cyngor gael ymddeoliad cynnar neu ddiswyddiad ac yna eu cymryd yn ôl yn ddiweddarach
Datgelwyd i weithwyr y cyngor gael ymddeoliad cynnar neu ddiswyddiad ac yna eu cymryd yn ôl yn ddiweddarach

Datgelwyd fod cyngor Caerffili wedi ail-gyflogi NAW o weithwyr a gafodd ymddeoliad cynnar, gwahaniad neu ddiswyddiad ers 2012,.

Darllena fwy...

18/05/2018  Hwb o £33,530 i’r frwydr yn erbyn cancr gan godwr arian Megaday Caerffili
Hwb o £33,530 i’r frwydr yn erbyn cancr gan godwr arian Megaday Caerffili

Bu Dirprwy Faer Caerffili, Mike Prew (yn y canol) yn helpu i gyflwyno siec o £33,530 i Ganolfan Gancr Felindre mewn seremoni arbennig yn yr ysbyty yng Nghaerdydd (Mai 16eg ).

Darllena fwy...

09/05/2018  Clod i enillydd bowliwr buddugol gan Faer Tref Caerffili
Clod i enillydd bowliwr buddugol gan Faer Tref Caerffili

Mae Maer y Dref, Simon Morgan wedi llongyfarch gŵr o Gaerffili, Marc Wyatt a enillodd Fedal Aur y Gymanwlad, ar ei gamp.

Darllena fwy...

08/05/2018  Cynghorwyr Plaid Cymru yn croesawu adnewyddu toiledau Caerffili
Cynghorwyr Plaid Cymru yn croesawu adnewyddu toiledau Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Phil Bevan, wedi croesawu’r newyddion fod gwelliannau hir-ddisgwyledig i doiledau cyhoeddus islaw’r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yng Nghaerffili nawr i fynd ymlaen yn hwyrach y mis yma.

Darllena fwy...

30/04/2018  Arweinydd y Blaid yn galw am wyrdroi toriadau i gynnal a chadw priffyrdd am y llenwir llai o dyllau yn y ffyrdd
Arweinydd y Blaid yn galw am wyrdroi toriadau i gynnal a chadw priffyrdd am y llenwir llai o dyllau yn y ffyrdd

Llanwyd dwy fil yn llai o dyllau yn yr heolydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd toriadau yn y gyllideb ar gyfer gwaith atgyweirio, yn ô1) gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

27/04/2018  Plaid Cymru yn galw am weithredu i ddiogelu cerddwyr yn croesi ger cylchdro prysur
Plaid Cymru yn galw am weithredu i ddiogelu cerddwyr yn croesi ger cylchdro prysur

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru dros Llanbradach Colin Mann a Rob Gough wedi gofyn i beirianwyr cyngor Caerffili i edrych ar ffyrdd posib i wella diogelwch cerddwyr sy’n ceisio croesi’r ehol ger y cylchdro prysur.

Darllena fwy...

23/04/2018  Ymunwch â ni I rhoi grym I’ch cymuned a’ch gwlad – Leanne Wood
Ymunwch â ni I rhoi grym I’ch cymuned a’ch gwlad – Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn ymweld â Pharc Lansbury Ddydd Llun, Ebrill y 30ain, i osod agenda radical i sicrhau fod ‘ penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ drwy raglen o ddemocrateiddio ac awdurdodi.

Darllena fwy...

17/04/2018  Y Maer yn condemnio cynllun mawr y dref am ei fod yn annigonol
Y Maer yn condemnio cynllun mawr y dref am ei fod yn annigonol

Beirniadwyd cynllun drafft mawr Basn Caerffili am ei fod yn “annigonol” gan grŵp mwyafrifol Plaid Cymru yn dilyn cyfarfod o Gyngor Tref Caerffili ddoe (Dydd Llun, Ebrill 16eg) Yn siarad wedi’r cyfarfod, dywedodd Maer y Dref, Simon Morgan "Fel mae hi ar hyn o bryd dyw cynllun Sir Caerffili yn ddim byd mwy na rhestr siopa hir o brosiectau.

Darllena fwy...

16/04/2018  Trigolion sy’n colli oherwydd chwalfa cyflogau prif swyddogion, meddai arweinydd Plaid Cymru
Trigolion sy’n colli oherwydd chwalfa cyflogau prif swyddogion, meddai arweinydd Plaid Cymru

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili: “Bydd trigolion y fwrdeistref sirol yn synnu’n fawr fod cost sgandal cyflog yr uwch swyddogion  yn codi eto o £193,000 arall, gyda dim diwedd yn y golwg mae’n ymddangos.

Darllena fwy...

09/04/2018  Milwr Tawel wedi’i osod yng Nghaerffili i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf
Milwr Tawel wedi’i osod yng Nghaerffili i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae cynghorwyr tref Caerffili wedi gosod Milwr Tawel yn nhŵr Canolfan Gymdeithasol y Twyn fel rhan o ymgyrch y Lleng Prydeinig i nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Darllena fwy...

29/03/2018  Cynghorwyr y Blaid yn croesawu gwaharddiad ar barcio i wella diogelwch yng Nghaerffili
Cynghorwyr y Blaid yn croesawu gwaharddiad ar barcio i wella diogelwch yng Nghaerffili

Bydd gwaharddiad ar barcio hyd ran o Heol Bedwas brysur, Caerffili, wedi  apêl am weithredu gan gynghorwyr Plaid Cymru Phil Bevan a Mike Prew.

Darllena fwy...

23/03/2018  Galw am ailfeddwl ar doriadau i gynnal a chadw priffyrdd gan arweinydd y Blaid
Galw am ailfeddwl ar doriadau i gynnal a chadw priffyrdd gan arweinydd y Blaid

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi galw am ailfeddwl y toriadau o gannoedd ar filoedd o bunnau i atgyweirio tyllau yn yr heol a gwaith cynnal a chadw arall ar y priffyrdd.

Darllena fwy...

23/03/2018  Swyddogion y cyngor yn dweud wrth berchennog tir am beidio â thaflu pridd ar hen gwrs golf
Swyddogion y cyngor yn dweud wrth berchennog tir am beidio â thaflu pridd ar hen gwrs golf

Mae cyngor Caerffili wedi dweud wrth berchnogion tir a fu’n gwrs golff, lle cynllunir 350 o gartrefi, i atal gollwng pridd a gwastraff wedi ymyrraeth cynghorydd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

05/03/2018  Datgelu cost benthyca miliynau lawer o bunnau yn sir Caerffili
Datgelu cost benthyca miliynau lawer o bunnau yn sir Caerffili

Datguddiwyd fod pob dyn, menyw a phlentyn yn sir Caerffili yn talu cyfwerth â dros £83 y flwyddyn mewn taliadau llog.

Darllena fwy...

23/02/2018  Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili
Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili

Mae cynghorydd hŷn yng Nghaerffili yn dweud ei fod yn argyhoeddedig fod mwyafrif y rhieni yn derbyn na ellir cyfiawnhau chweched dosbarth ar hyn o bryd ar safle Gwyndy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Darllena fwy...

19/02/2018  Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid
Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid

Bydd trigolion yng Nghaerffili yn wynebu talu swmp o £250 y FLWYDDYN yn FWY  yn eu treth cyngor erbyn 2022-23 dan gynlluniau a baratowyd gan Lafur, yn ôl Plaid Cymru.

Darllena fwy...

16/02/2018  Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth
Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth

Mae Cyngor Tref Caerffili wedi camu i mewn i sicrhau bod yr arddangosfa flynyddol, Caerffili yn ei Blodau,   lle gwelir blodau yn harddu’r dref, dywedir wedi i’r cyngor sir atal cefnogaeth.

Darllena fwy...

16/02/2018  Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi cau canolfan Pontllanfraith
Cynghorwyr Plaid yn cydnabod buddugoliaeth i bobol wrth weld oedi  cau canolfan Pontllanfraith

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Zoe Hammond wedi croesawu’r penderfyniad gan Gabinet cyngor Llafur Caerffili i roi mewn i bwysedd y cyhoedd ac oedi cau Canolfan Hamdden Pontllanfraith.

Darllena fwy...

15/02/2018  Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon
Dau Defib mewn canolfan gymunedol yn sicrhau cymorth ar gael yn ystod oriau cau ar gyfer dioddefwyr trawiadau ar y galon

Gosodwyd dau defibrilator yng Nghanolfan Gymuned0l y Twyn yng Nghaerffili, i sicrhau fod cymorth pedair awr ar hugain petai trawiad ar y galon yn digwydd.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 18 - Nesaf - Olaf