Newyddion

09/03/2012  Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid
Dyfarniad cadarnhaol gan archwilwyr i gyngor dan arweiniad y Blaid

Mae cynghorwyr uwch ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wëid rhoi croeso cynnes i adroddiad gan archwilwyr annibynnol ar y ffordd y maen nhw’n rhedeg yr awdurdod.

Darllena fwy...

09/03/2012  Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid
Cyn Bennaeth Tân i Sefyll Dros y Blaid

Dewiswyd y Cyn Ddirprwy Bennaeth Tân Steve Skivens gan Blaid Cymru i sefyll fel ymgeisydd yn ward Penyrheol, Caerffili, yn etholiadau’r cyngor fis Mai.

Darllena fwy...

08/03/2012  Cynghorwyr y Blaid yng Nghaerffili yn mynd i Serbia i gyflwyno injans dân
Cynghorwyr y Blaid yng Nghaerffili yn mynd i Serbia i gyflwyno  injans dân

Ymwelodd dirprwyaeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Maer, Vera Jenkins a’r Dirprwy Arweinydd Colin Mann, fel rhan o’r fenter i drosglwyddo injans dân nad oes bellach eu hangen yn Ne Cymru.

Darllena fwy...

04/03/2012  Gwŷr Trinant yn ymuno â’r ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol
Gwŷr Trinant yn ymuno â’r ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol

Ymledodd ymgyrch i gadw eglwys hanesyddol yn y Cymoedd rhag cau drwy gefnogaeth dau gynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Darllena fwy...

03/03/2012  Beicwyr yn cymryd at drac er mwyn defnyddio cyswllt a wellwyd yn Ynysddu
Beicwyr yn cymryd at drac er mwyn defnyddio cyswllt a wellwyd yn Ynysddu

Gall beicwyr bellach fwynhau esmwythach taith hyd ddarn o drac yn ardal Ynysddu sydd wedi’i atgyweirio wedi iddo gael ei olchi i ffwrdd rhyw bedair blynedd yn ôl.

Darllena fwy...

20/02/2012  Y Blaid yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gwrdd safonau tai wedi pleidlais tenantiaid
Y Blaid yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gwrdd safonau tai wedi pleidlais tenantiaid

Bydd cynllun yn cael ei lunio i gwrdd â safonau ansawdd tai, addawodd y Cynghorydd Lyn Ackerman, Aelod Cabinet Cyngor Caerffili ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a thai.

Darllena fwy...

17/02/2012  Bai Llywodraeth Cymru yw maint y codiadau mewn rhent, medd arweinydd y cyngor
Bai Llywodraeth Cymru yw maint y codiadau mewn rhent, medd arweinydd y cyngor

Rhoddwyd y bai am y codiad rhenti a wynebir gan denantiaid bwrdeistref Caerffili, ar y Llywodraeth Lafur Gymraeg.

Darllena fwy...

16/02/2012  Mae Llafur yn bwrw chi yn eich poced gyda threth y cyngor, medd cynghorwyr y Blaid.
Mae Llafur yn bwrw chi yn eich poced gyda threth y cyngor, medd cynghorwyr y Blaid.

Bydd pobol yng Nghaerffili yn talu £261 y flwyddyn yn llai mewn treth cyngor na’r sawl sy’n byw drws nesaf iddynt yn Rhondda Cynon Tâf ac sydd dan reolaeth Llafur, yn ôl ffigurau swyddogol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Darllena fwy...

08/02/2012   Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili
  Mwy na 100 prentisiaeth a swyddi hyfforddai eisoes wedi’u creu gan gyngor Caerffili

Crëwyd eisoes ddwy ran o dair o’r swyddi ar gyfer prentisiaid a hyfforddai a addawyd dros gyfnod o dair blynedd gan gyngor Caerffili dan arweiniad y Blaid.

Darllena fwy...

27/01/2012  Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen
Cynlluniau ar gyfer sinema amlblecs i fynd yn eu blaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, wedi dadlenni cynlluniau i fwrw ymlaen â datblygu sinema amlblecs fel rhan o ail gyfnod cynllun Llwyfandir Manwerthu Bargod.

Darllena fwy...

26/01/2012  Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau
Cyngor Caerffili yn codi bron i £4m drwy fuddsoddiadau

Dengys ffigurau a roddwyd i bwyllgor awdit Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y gwnaed gwarged o bron i £4m drwy weithgareddau buddsoddi dros gyfnod o chwe blynedd.

Darllena fwy...

25/01/2012  Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr
Toriadau mewn mân-reolau yn arbed £.12m i drethdalwyr

Mae toriadau effeithiolrwydd sy’n gostwng gwaith rheoli ar gyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid, ar fin arbed mwy na £1.

Darllena fwy...

19/01/2012  Dadorchuddio’r bwriad i gynnal treth y cyngor am yr AIL flwyddyn
Dadorchuddio’r bwriad i gynnal treth y cyngor am yr AIL flwyddyn

Dadorchuddiwyd y bwriad i rewi treth y cyngor ym Mwrdeistref Sirol Caerffili am yr AIL flwyddyn yn olynol gan Blaid Cymru, y grŵp sy’n rheoli’r cyngor.

Darllena fwy...

18/01/2012  Cyhuddiad o ragrith gan Lafur dros daliadau adeg profedigaeth 
Cyhuddiad o ragrith gan Lafur dros daliadau adeg profedigaeth 

Cyhuddodd dirprwy arweinydd Plaid ar gyngor Caerffili gynghorwyr Llafur a feirniadodd gynnydd mewn taliadau adeg profedigaeth o fod yn rhagrithwyr.

Darllena fwy...

10/01/2012  Apêl gan gynghorwyr Plaid dros ddifrod i goetir a achoswyd gan feicwyr
Apêl gan gynghorwyr Plaid dros ddifrod i goetir a achoswyd gan feicwyr

Mae dau o gynghorwyr y Blaid yn ofni fod beicwyr yn difetha coetir hynafol yng Nghrymlyn. Mae Vera Jenkins a Keith Lloyd wedi apelio at feicwyr sy’n defnyddio beiciau cwad oddi ar y ffordd i beidio â defnyddio’r ardal ger Ystâd Ddiwydiannol Pen-y -Fan.

Darllena fwy...

01/01/2012  Anrhydeddau triphlyg i Ynysddu
Anrhydeddau triphlyg i Ynysddu

Canmolwyd y tri o bentrefwyr pentref glofaol Ynysddu sydd wedi’u cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Darllena fwy...

31/12/2011  Bwriad y Blaid i rewi treth y cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol
Bwriad y Blaid i rewi treth y cyngor am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae’n fwriad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, i gynnig cymorth i deuluoedd ac unigolion ar adeg anodd, drwy rewi treth y cyngor y flwyddyn nesaf - am yr AIL flwyddyn yn olynol.

Darllena fwy...

09/12/2011  Caerffili yn dod yn ‘archfarchnadre’ meddai A.C. y Blaid
Caerffili yn dod yn ‘archfarchnadre’ meddai A.C. y Blaid

Mae Aelod y Cynulliad dros Dde Ddwyrain Cymru, Lindsay Whittle, wedi beirniadu penderfyniad i gymeradwyo cynlluniau i greu tair siop ar safle hen dafarn y Bowls yng Nghaerffili.

Darllena fwy...

08/12/2011  Cynllun iechyd yn camu ymlaen
Cynllun iechyd yn camu ymlaen

Derbyniodd trigolion a chynghorwyr Plaid Cymru, sy’n ymgyrchu dros ganolfan iechyd ar gyfer Llanbradach, hwb ymlaen.

Darllena fwy...

05/12/2011   Gweinidog Llafur yn rhoi clod i Gyngor Caerffili am ddatblygu llyfrgelloedd
 Gweinidog Llafur yn rhoi clod i Gyngor Caerffili am ddatblygu llyfrgelloedd

Mae’r Gweinidog Adfywiad, Huw Lewis, wedi canmol gwaith cyngor Caerffili, dan arweiniad Plaid Cymru, wrth iddynt agor tair llyfrgell fodern a chyfoes.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 20 o 22 - Nesaf - Olaf