Newyddion

10/10/2011  Arweinydd yn ymbiil am gefnogaeth i’r ymgyrch am enwau glofeydd ar wardiau’r ysbyty newydd
Arweinydd yn ymbiil am gefnogaeth i’r ymgyrch am enwau glofeydd ar wardiau’r ysbyty newydd

Mae arweinydd Plaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffiil yn galw ar i’r cyhoedd a gwleidyddion o bob plaid i genfogi’r galw am enwi wardiau yn ysbyty newydd £172m Ystrad Fawr ar ôl cyn weithfeydd glo’r ardal.

Darllena fwy...

09/10/2011  Y Blaid yng Nghaerffili yn Arwain Drwy Rewi Treth y Cyngor
Y Blaid yng Nghaerffili yn Arwain Drwy Rewi Treth y Cyngor

Mae’n fwriad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad Plaid Cymru, i rewi treth y cyngor am yr AIL FLWYDDYN yn olynol, os bydd Llywodraeth Cymru yn neilltuo arian neu beidio ar gyfer g wneud hyn yng Nghymru.

Darllena fwy...

03/10/2011  Rhowch gyfle i ganol trefi ffynnu, ymbil i Lywodraeth Cymru gan gyngor dan arweiniad y Blaid
Rhowch gyfle i ganol trefi ffynnu, ymbil i Lywodraeth Cymru gan gyngor dan arweiniad y Blaid

Dylai Llywodraeth Cymru gynorthwyo canol trefi drwy leihau’r manteision masnachol sydd gan barciau manwerthu y tu allan i drefi, drwy gynnig trethi busnes is, yn ôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd dan arweinyddiaeth y Blaid.

Darllena fwy...

30/09/2011  Enwch Wardiau’r Ysbyty Newydd ar ôl Cyn Lofeydd, pledia Cabinet y Cyngor
Enwch Wardiau’r Ysbyty Newydd ar ôl Cyn Lofeydd, pledia Cabinet y Cyngor

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, yn galw ar arweinyddion iechyd i enwi wardiau yn Ysbyty £172m Ystrad Fawr ar ôl cyn lofeydd yr ardal.

Darllena fwy...

23/09/2011  Cyngor y Blaid 'yn rhoi boddhad i gwsmeriaid'
Cyngor y Blaid 'yn rhoi boddhad i gwsmeriaid'

Mae cyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid wedi derbyn marciau llawn gan y rhai sydd yn wirioneddol y n cyfrif - y bobl sy’n byw yn y bwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

19/09/2011  Hwb Parcio Am Ddim i Ganol Trefi
Hwb Parcio Am Ddim i Ganol Trefi

Mae siopwyr ar fin derbyn hwb cyn y Nadolig drwy gael parcio’n rhad ac am ddim yng nghanol trefi yn y fwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

13/09/2011  Anrhydeddu Pobl Ifan ym Mhrifysgol y Plant
Anrhydeddu Pobl Ifan ym Mhrifysgol y Plant

Anrhydeddwyd deuddeg o bobol ifanc mewn seremoni raddio arbennig i nodi eu cyflawniad amlwg ym Mhrifysgol y Plant.

Darllena fwy...

11/09/2011  Aelod Cynulliad y Blaid yn ymosod ar agwedd“Bwli o Weinidog” tuag at Lywodraeth Leol
Aelod Cynulliad y Blaid yn ymosod ar agwedd“Bwli o Weinidog” tuag at Lywodraeth Leol

Cyhuddwyd y Gweinidogion Leighton Andrews a Carl Sargeant gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Lindsay Whittle, o ymddwyn fel bwlis yn eu hagwedd tuag at Lywodraeth Leol.

Darllena fwy...

08/09/2011  CURFA I DRIGOLION CAERFFILI PAN ROEDD LLAFUR MEWN GRYM
CURFA I DRIGOLION CAERFFILI PAN ROEDD LLAFUR MEWN GRYM

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn talu’n ormodol drwy gynnydd yn nhreth y cyngor pan mae Llafur yn rheoli’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, dengys ffigyrau diweddar.

Darllena fwy...

03/09/2011   Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili
 Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili

Mae’r cynghorydd Lynne Hughes wedi bod yn trafod ei phryderon ynglŷn â lefelau amddifadedd ar Barc Lansbury, Caerffili.

Darllena fwy...

26/08/2011  Toriadau gan Lywodraeth Cymru yn achosi oediad i gynllun ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili
Toriadau gan Lywodraeth Cymru yn achosi oediad i gynllun ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili

Mae’r Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Phil Bevan, wedi barnu Llywodraeth Cymru’n hallt am eu penderfyniad i dorri cyllideb ar gyfer prosiectau ysgolion newydd.

Darllena fwy...

24/08/2011  Ffyniant yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghaerffili
Ffyniant yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghaerffili

Mae rhieni hyd a lled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn fwyfwy awyddus i’w plant dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllena fwy...

12/08/2011  Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Lafur dros Ariannu Teg
Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Lafur dros Ariannu Teg

Cyhuddodd y Cynghorydd Allan Pritchard, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y blaid Lafur o fethu a sefyll dros Gymru ar ariannu teg.

Darllena fwy...

19/04/2011  Plaid leader joins Ron Davies on visit to Caerphilly indoor market
Plaid leader joins Ron Davies on visit to Caerphilly indoor market

Ieuan Wyn Jones spoke to traders at the market in Pentrebane Street which was re-established by brothers David and Alan Prosser.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 20 o 20