Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Lafur dros Ariannu Teg

12/08/2011

Cyhuddodd y Cynghorydd Allan Pritchard, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y blaid Lafur o fethu a sefyll dros Gymru ar ariannu teg.

Dywedodd y Cynghorydd Pritchard. “Yn ystod etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai, addawodd Llafur sefyll dros Gymru yn erbyn y Torïaid cas yn San Steffan. Eto, gwelwn y Prif Weinidog nawr ar ei bengliniau wrth fwrdd y gŵr goludog, yn ceisio briwsion oddi ar fwrdd y Con-Lib Dem yn Llundain.

“Dywedodd Peter Hain AS a Wayne David AS y byddent yn ymladd i amddiffyn Cymru tra yn yr wrthblaid. Ond ble oedden nhw pan oedd ganddyn nhw eu mwyafrif mawr yn ystod y blynyddoedd yr oedden nhw mewn grym? Gwyddent yn iawn fod yr arian a ddeuai i Gymru yn brin o gymharu â’r Alban a Gogledd Iwerddon.”

Aeth y Cynghorydd Pritchard ymlaen i ddweud “Cafodd Llafur flynyddoedd i fynd i’r afael â’r mater hwn ond gwell oedd gan eu Haelodau Seneddol wneud dim byd gwell  na gofyn am adroddiadau.”

“Dangoswyd yn glir bod fformiwla Barnett yn hollol annheg i bobl Cymru a dylid dod â dyraniad ar sail angen yn ei le. Hyd yn oed pan oedd gan Lafur dystiolaeth glir, parhau i wneud dim byd wnaethon nhw ond chwarae gwleidyddiaeth, a methu cyflwyno dull tecach o ariannu.  Nawr, y bobl gas yna yn y llywodraeth sy’n eistedd ar yr adroddiadau ac yn anwybyddu anghenion Cymru.

“Petai Llafur wedi gweithredu pan roedden nhw mewn grym i fynd i’r afael ag ariannu teg bydden ni wedi cael o leiaf hanner torth ac nid y briwsion sy’n parhau i ddod i’n rhan ni,” ychwanegodd. .