Toriadau gan Lywodraeth Cymru yn achosi oediad i gynllun ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili

26/08/2011

Mae’r Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Phil Bevan,  wedi barnu Llywodraeth Cymru’n hallt am eu penderfyniad i dorri cyllideb ar gyfer prosiectau ysgolion newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Bevan bod penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau cefnogaeth ariannol o 70% i 50% olygu oediad yn y cynlluniau ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Sant Ilan yng Nghaerffili.

“Golyga’r cyhoeddiad, gan Lywodraeth Cymru, nad oes gan lawer o awdurdodau lleol yr arian ar gyfer eu Rhaglenni Strwythurol  Ysgolion.”

Aeth y Cynghorydd Bevan yn ei flaen i ddweud: “Bydd oediad o o leiaf blwyddyn cyn gallu gwireddu cynlluniau ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg newydd ar safle Sant Ilan oherwydd ansicrwydd ariannu. Hyn tra bo’r cyngor yn paratoi cynlluniau newydd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd llety ar gyfer holl ddisgyblion Blwyddyn 7 sydd yn byw o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni o fis Medi 2012, a bod eu ceisiadau am fynediad n cael eu dychwelyd erbyn y dyddiad penodol.

  “Byddwn yn cydweithio â swyddogion Llywodraeth Cymru er mwyn cyflawni ateb ardderchog ar gyfer dyfodol addysg gyfun cyfrwng Cymraeg ar safle Sant Ilan,” ychwanegodd.