Aelod Cynulliad y Blaid yn ymosod ar agwedd“Bwli o Weinidog” tuag at Lywodraeth Leol

11/09/2011

Cyhuddwyd y Gweinidogion Leighton Andrews a Carl Sargeant gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Lindsay Whittle, o ymddwyn fel bwlis yn eu hagwedd tuag at Lywodraeth Leol.
Dywedodd yr AC dros Dde Ddwyrain Cymru, wrth gynrychiolwyr yng nghynhadledd y Blaid yn Llandudno: “Mae Llywodraeth Leol dan fygythiad gan ambell Weinidog yng Nghaerdydd. Carl Sargeant a Leighton Andrews, heb os, yw’r bwlis ym muarth yr ysgol.
“Rydw i’n derbyn fod gan Weinidogion ddyletswydd ond dylent ffrwyno profiad llywodraeth leol a chydweithio â nhw.
“ Y bobl sy’n wirioneddol graffu ar lywodraeth leol yw’r etholwyr. Cânt y cyfle i ddweud: gwnaethoch waith da neu gwnaethoch yn wael, nid gweinidogion ym Mae Caerdydd. Does ganddyn nhw mo’r mandad i wneud yr hyn y maen nhw yn ei wneud.”
Dywedodd bod galw ar i lywodraeth leol sicrhau bod trethdalwyr yn derbyn gwerth am arian a bod dim angen bygythiad o gyfuno awdurdodau arnyn nhw.
“Byddai ad-drefnu llywodraeth leol yn rhy gostus gan dynnu sylw oddi ar yr ymdrech i ddarparu gwasanaethau. Dylid newid ffiniau ond wrth ystyried pob achos yn ei dro heb geisio creu un ateb unffurf ar gyfer pawb.”
 
Dywedodd iddi fod yn fraint iddo gael arwain cyngor Caerffili. “Caerffili oedd yr unig gyngor i gyhoeddi na fyddai unrhyw godiad yn y dreth ac yn ni fydd codiad yn 2012 chwaith.
“Rydym yn ymwybodol bod y cyhoedd yn wynebu amserau anodd gyda chynnydd yng nghostau tanwydd, bwyd, nwy a thrydan wrth i rai hefyd wynebu toriadau mewn cyflog.”