Anrhydeddu Pobl Ifan ym Mhrifysgol y Plant

13/09/2011

Anrhydeddwyd deuddeg o bobol ifanc mewn seremoni raddio arbennig i nodi eu cyflawniad amlwg ym Mhrifysgol y Plant.
 
Dros gyfnod o dair blynedd, cymerodd y bobol ifanc oedd rhwng deuddeg a deunaw mlwydd oed, rhan mewn amryw weithdai a hyfforddiant gan y Fforwm Ieuenctid, mewn ymdrech i adeiladu eu sgiliau busnes ar gyfer y dyfodol. Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys hyfforddiant, trefnu cyfarfodydd ac ymgynghoriadau, trafodaethau, sgiliau cyflwyno a llawer mwy.
 
Mae Fforwm Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn darparu cyfleoedd i bobol ifanc fynegi eu barn ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw’n uniongyrchol a rhoi cyfle iddyn nhw gymryd rhan weithredol wrth gymryd penderfyniadau lleol. Mae’r holl sesiynau a gynhelir gan y gwasanaeth y tu allan i oriau’r ysgol a chymer yr aelodau rhan yn wirfoddol.
 
Dywedodd Michael Prew, Hyrwyddwr Ieuenctid a chynghorydd Plaid Cymru dros ward Morgan Jones yng Nghaerffili, “Bu’n bleser gweithio gyda’r grŵp hwn o bobl ifanc a gymerodd rhan yn y Cynllun Cenedlaethol hwn drwy’r Fforwm Ieuenctid. Maen nhw’n wirioneddol haeddu’r clod am eu holl waith caled a’u hymroddiad. Mae pawb sydd wedi cymryd rhan wedi cyflawni camp sylweddol gan gynnwys staff y Fforwm Ieuenctid sy’n gweithio’n ddiflino i greu amgylchedd ddysgu llawn hwyl y tu allan i’r maes llafur.”
 
Gall pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ddod hyd i fwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn y fforwm ar www.caerphilly.gov.uk/youth neu drwy roi galwad i dîm y Fforwm ar 01443 863292.