Caerffii ar fir tablau cynghrair ailgylchu – eto

17/10/2011

Dengys ffigyrau newydd eu rhyddau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, yn parhau i gryfhau ei safle ar frig tabl cynghrair awdurdodau lleol De Cymru.
Mae’r ffigyrau o Ebrill i Fehefin, 2011 yn dangos bod graddfa ailgylchu, ail ddefnyddio a gwrteithio’r awdurdod yn 57 y cant – pedwar y cant yn fwy na’r un cyfnod y llynedd ac 18 y cant yn fwy na 2009.
 
Yn Ne Cymru, ond Sir Fynwy sy’n dod yn agos gyda 55 y cant tra bo’r uchaf yng Nghymru, Ynys Môn, ond ddau y cant yn uwch na Chaerffili. Cyfartaledd Cymru yw 48 y cant.
 
Dywedodd y Cynghorrydd Lyn Ackerman, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyhoeddus a Thai: “Rydw i’n wirioneddol falch o’r modd y mae pobol yn y fwrdeistref sirol wedi cofleidio agenda werdd y cyngor i leihau’n ddramatig, y gwastraff trefol sy’n cael ei gladdu yn y ddaear. Maen nhw’n haeddu diolch mawr iawn.
 
“Tra bod y raddfa o ailgylchu a gwrteithio yn wych rydym am wenud ein gorau glas i wella ymhellach.
Heb gefnogaeth y cyhoedd bydden ni byth wedi gallu cyflawni’r hyn a wnaethom. “