Gwaith adeiladau yn mynd yn ei flaen mewn Ysgol Newydd i Caerffili

15/11/2011

Mae’r gwaith newydd ddechrau o adeiladu ysgol newydd sbon yn lle’r ysgol gynradd ar safle Ysgol Gynradd Cwm Ifor, Penyrheol, Caerffili.

Ymwelodd cynghorydd y Blaid, y Cynghorydd Phil Bevan, Aelod Cabinet dros Addysg, a phobl flaenllaw eraill â’r safle i weld y gwaith yn dod yn ei flaen.
 
Ymunodd disgyblion Ysgol Gynradd Cwm Ifor â’r Cynghorydd Bevan, y prif gontractwr a’r Gweinidog Addysg.
 
Dywedodd y Cynghorydd Bevan, “Bydd yr adeilad newydd sbon yma’n darparu amgylchedd ddysgu hyfryd ar gyfer ein pobol ifanc. Mae’r prosiect yn rhan o ymroddiad ehangach gan Gaerffili, dan arweiniad y Blaid, o ddarparu cyfleusterau addysgol ar gyfer cenedlaethau i ddod. Edrychaf ymlaen at weld y cynnydd yn y prosiect hwn yn y misoedd nesaf”
 
Bydd yr ysgol newydd yn arloesol, wedi’i llunio o gwmpas y dysgwr, gyda mwy o bwyslais ar ardaloedd dysgu anffurfiol.
 
Dywedodd Cyfarwyddwr Ariannol Keir Western, Nick Jones: “Rydym wrth ein bodd o fod yn adeiladu ysgol newydd Cwm Ifor ac yn ymuno â’r ysgol, y cyngor a’r Gweinidog Addysg wrth ddathlu dechrau’r prosiect newydd cyffrous hwn. Roedd hi’n hyfryd gweld rhai o ddisgyblion y dyfodol yma hefyd, ac edrychwn ymlaen at weithio’n agos gyda’r ysgol wrth i’r strwythur godi - y canlyniad yn y diwedd bydd adeilad y credwn a fydd yn trawsnewid eu profiadau dysgu.”
 
Daeth y prosiect £6miliwn i fod diolch i arian grant gan Lywodraeth Cymru o £4.04 miliwn a gweddill yr arian yn dod oddi wrth y Cyngor.
 
Codwyd ysgol bresennol Cwm Ifor yn y 1950au ac mae’n safle sy’n ymledu i’r graddau bod y pellter o’r naill ben i’r llall yn 226.5 metr. Mae’n edrych yn debyg y bydd y Cwm Ifor newydd yn barod i’r disgyblion symud i mewn iddi ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 2012 – 13.