Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely

22/11/2013

Steve Kent

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi condemnio methiant y grŵp Llafur i gefnogi cynnig ar fesurau i gynorthwyo tenantiaid sy’n cael eu heffeithio gan dreth yr ystafell wely.

Cytunodd grŵp y Blaid ddileu cymal ynglŷn â pheidio â throi tenantiaid allan mewn ymgais i ennill cytundeb ymhlith cynghorwyr. Pleidleisiwyd dros argymhellion mewn adroddiad cysylltiedig yn cynnwys ymateb y cyngor i nifer o syniadau a gynigwyd gan Blaid Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, "Rydw i’n siomedig i Lafur wynebu ddwy ffordd ar fater mor bwysig â threth yr ystafell wely. Mae’n drist i nifer o gynghorwyr Llafur fethu a dodi gwleidyddiaeth i’r naill ochr er mwyn rhai y cafodd eu bywydau ei droi wyneb i waered gan y ddeddfwriaeth gywilyddus yma. Mae’r ffaith i hyn fod dan arweiniad uwch aelodau Llafur yn gwneud yr holl beth yn fwy gresynus.

"Bu cyfle i Gaerffili unedig yrru neges glir i Lywodraeth Glymblaid y DG. Mae’r dreth hon yn bwrw rhai o’r bobol dlotaf yn galed iawn ac mae prinder llety amgen iddyn nhw symud i mewn iddo. Gadewir pobol mewn sefyllfa amhosibl a’r darogan yw bod problemau yn mynd i gynyddu.

"Mae swyddogion y cyngor yn haeddu clod am ymateb yn gadarnhaol i’n cynnig a gwneud cynnydd gwirioneddol ar yr amryw faterion a godwyd gennym. Cam da iawn ymlaen yw creu panel tenantiaid i ystyried y mater o droi tenantiaid allan cyn i hyn ddigwydd."

Ychwanegodd y Cynghorwr Steve Kent: "Mae’n debyg bod mwyafrif y grŵp Llafur wedi dilyn esiampl ASau eu plaid. Methodd cymaint â 47 o’u Haelodau Seneddol bleidleisio ar gynnig allweddol eu plaid yn San Steffan, yn mynnu dileu treth yr ystafell wely yn syth. Collwyd cynnig Llafur o ddim ond 26 pleidlais."