Ail-ethol Cynghorydd y Blaid yn Eiriolwr Pobol Ifanc am Ddwy Flynedd Arall

24/03/2014

 
Councillor Mike Prew
 
Ail-etholwyd cynghorydd Plaid Cymru, Mike Prew yn eiriolwr dros ieuenctid Caerffili am ddwy flynedd arall.
 
Mewn pleidlais ymhlith pobol ifanc, trechodd cynghorydd Llafur Elaine Forehead o 2,099 o bleidleisiau i 1,250.
 
Etholwyd y cynghorydd poblogaidd am y tro cyntaf yn eiriolwr ieuenctid yn 2008 fel rhan o’r gystadleuaeth  “Cynghorydd ydw i -rhyddhewch fi o’r fan hyn!” ac mae wedi parhau yno byth ers hynny. Bydd e nawr yn gwasanaethu am ddwy flynedd arall.
 
Dywedodd Mike, sy’n cynrychioli ward Morgan Jones: “Teimlaf ei bod yn anrhydedd i gael fy ail-ethol gan y bobol ifanc, yn llais iddynt ar gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a gwnaf fy ngorau i’w cynrychioli hyd eithaf fy ngallu.”
 
Yn briod â Lisa a chyda mab Thomas, 12, ychwanegodd Mike:” Mae diweithdra ymhlith pobol ifanc lawer iawn yn rhy uchel ac mae galw am wneud llawer iawn mwy i gynorthwyo pobol ifanc i gael gwaith. Maent wedi bod ymhlith y rai sydd wedi dioddef oherwydd yr argyfwng economaidd er nad oedd unrhyw fai arnyn nhw..
 
“Rydw i wrth fy modd  â’r rôl y chwaraeodd cyn weinyddiaeth Plaid Cymru i gynorthwyo pobol ifanc drwy lansio cynllun prentisiaeth ar gyngor Caerffili i ddarparu hyfforddiant.
 
“Lle mae gwasanaethau i’r ifanc wedi’u torri mewn awdurdodau lleol arall, mae Caerffili yn mynd o nerth i nerth. Rydw i wrth fy modd o fod wedi gallu chwarae fy rhan ynghyd â Gwasanaethau’r Ifanc ond, yn fwy pwysig, yw gwaith pobol ifanc Caerffili  eu hunain a’u blaenoriaethau allweddol sydd wedi newid o flwyddyn i flwyddyn.
 
“Cedwir pobol ifanc allan o’r penderfyniadau sydd yn eu heffeithio ac mae ‘n rhaid i hynny newid. Mae’n rhaid i Awdurdodau a llywodraethau newid eu hagwedd tuag at bobol ifanc.
 
Rydw i wrth fy modd bod pobol ifanc 16 oed yn mynd i gael cyfle i bleidleisio yn Refferendwm yr Alban yn hwyrach eleni, a’u bod yn rhan o benderfyniad creiddiol yn nyfodol eu gwlad.”
 
Canmolodd Mike waith y Fforwm Ieuenctid, sydd wedi bod mewn bodolaeth ers dros ddegawd, yn rhoi cyfle i bobol ifanc oed 11 - 25 gyfle i fynegi barn.