Cynghorwyr y Blaid yn beirniadu codiad yn Nhreth y Cyngor

26/02/2015

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi condemnio codiad o 3.9% yn nhreth y cyngor a wthiwyd drwodd heno gan y grŵp Llafur sy’n rheoli’r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru: "Tra ein bod yn cydnabod nad yw rhai pobol yn talu treth y cyngor, i’r rhai sydd yn gwneud, mae treth y cyngor yn un o’r ymrwymiadau ariannol mwyaf sy’n rhaid iddynt ei wynebu.

"A dweud y gwir, dywedodd arolwg ar draws Prydain, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, bod treth y cyngor yn fwy o ffactor na chardiau credyd fel rheswm dros i bobol fynd i ddyled.

"Mae unrhyw gynnydd yn ormod, ond mae cynigion gweinyddiad Llafur yn gynnydd o 70% dros y 2.35% o godiad yr oeddent yn darogan y llynedd. Mae hyn yn golygu mwy o addewidion wedi’u torri i’r miloedd o bleidleiswyr ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

"Gydag ychydig mwy o ystyriaeth, gallai’r codiad yn nhreth y cyngor mae’r weinyddiaeth hon yn gorfodi ar bobol y fwrdeistref, fod dipyn yn is gan helpu pobol, gan fod llawer o bobol heb weld codiad mewn cyflog er gwaethaf y sôn di-sail am adfywiad."

Mae grŵp y Blaid hefyd wedi ailadrodd yr alwad am i’r Cabinet ddiosg dau aelod, gan arbed swm flynyddol o £80,000.

"Mae’r gwasanaethau sydd agosaf at y bobol mewn perygl mawr. Er enghraifft, mae swyddog iechyd yr amgylchedd, gwasanaeth hanfodol, ond wedi ei gadw dros dro.

"Dydyn ni ddim am i’r awdurdod golli unrhyw swyddi, ond gallai ond un o swyddi uwch rheolwyr dalu am ddau neu fwy o swyddi sydd yn agosach at y bobol. Dydyn ni ddim yn teimlo bod digon wedi’i wneud i leihau’r strwythur rheoli."

Beirniadodd y Cynghorwr Mann Llafur am fod mor benderfynol o beidio mynd i’r afael â gwarth cyflogau uwch swyddogion. "Gallai hyn arbed symiau o dros £250,000 y flwyddyn. Faint o filiynau o bunnoedd o atebolrwydd ydyn ni’n wynebu - mwy na thebyg rhwng £2 filiwn a £3 miliwn?

Pleidleisiodd grŵp y Blaid yn erbyn y gyllideb.