Dywedwch beth ydych chi’n gwneud i wella perfformiad ysgolion, meddai Plaid Cymru

04/03/2015

Phil Bevan

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw ar arweinwyr Llafur, sy’n rheoli’r cyngor, i ddweud yn union sut maent yn bwriadu gwella safonau ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Dangosodd y system liw newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru bod 11 o’r 14 ysgol uwchradd yn yr ardal angen gwella. O ysgolion cynradd yr ardal graddiwyd 12 yn wyrdd, 45 yn felyn, 16 yn ambr a 2 yn goch.

Mewn cyfarfod o grŵp Plaid Cymru, mynegwyd pryder bod grŵp rheoli Llafur eto i wneud datganiad ar sut oeddynt yn mynd i helpu’r ysgolion ag angen cymorth ac arweiniad arnynt er mwyn gwella safonau.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Bevan, Llefarydd yr Wrthblaid ar Addysg: “Mae galw ar i’r cyngor, dan reolaeth Llafur, ddweud beth maent yn ei wneud i gefnogi athrawon ac i wella canlyniadau disgyblion yn ein hysgolion.

“Rydym eisiau gweld cynllun gweithredu ynglyn â sut mae’r gwelliant i’w gyflawni. Rhaid i ni sicrhau bod addysg ein plant o’r radd uchaf, ym mha ysgol bynnag y maent yn mynychu. Mae’n hanfodol, hefyd, bod rhieni yn derbyn gwybodaeth o’u hysgolion ar sut y mae safonau i wella, a byddwn ni’n mynd ar ôl hyn.”

Dywedodd y Cynghorydd Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru bod ei gynghorwyr yn bwriadu codi’r mater mewn cyfarfodydd yn y dyfodol hyd nes y caiff cynllun ei baratoi a fyddai’n sicrhau bod pob ysgol yn symud i fyny’r cod lliwiau. 

“Cafodd y Cabinet gyfle yn gynharach y mis hwn i drafod perfformiad ysgolion ond gwnaethant ddim byd mwy na chydnabod y cynnwys. Mae galw arnynt i egluro i rieni'r hyn y maent yn ei wneud.”

Dyma’r asesiad o ysgolion uwchradd Caerffili:

·         GWYRDD – Effeithiol iawn -Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

·         MELYN – Effeithiol – Trecelyn, Oakdale

·         AMBR – Angen gwella  - Pontllanfraith, Y Coed Duon, Rhisga, Lewis Pengam, Lewis i Ferched, Rhymni, Bedwas, Cwmcarn

·         COCH – Angen mwy o wella  - St Cenydd, St Martin, Heolddu