Grŵp y Blaid yn condemnio’r ffars dros ymgynghori ar gyllideb y cyngor

30/09/2015

 Mae gwrthblaid Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo’r grŵp Llafur sy’n rheoli am ddiffyg tryloywder ynglŷn â’r cynigion ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesa.

Dywedodd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Cynhaliodd y cyngor ddau weithdy, lle dosbarthwyd nifer o dudalennau o brint mân yn y cyfarfod ar gyfer sylwadau.

“Roedd yr ymarfer yn caniatáu dim byd mwy na golwg arwynebol ar amryw gynigion a chasglwyd y dogfenni’n fanwl iawn ar ddiwedd pob un cyfarfod. Oes bosib na ddylid fod wedi darparu’r wybodaeth hon o flaenllaw i’r aelodau er mwyn galluogi trafodaeth adeiladol.

“Mae’r agwedd yn awgrymu cryf o  ddiffyg  tryloywedd  a’r safbwynt bod ymgynghoriad yn cymryd lle, fel bod y cyngor Llafur yn gallu dweud bod cynghorwyr yr wrthblaid wedi bod yn rhan o’r ymgynghoriad. Wel, dydyn ni ddim wedi bod yn rhan iawn  o ymgynghoriad.

“Does dim awgrym o unrhyw beth sydd i’w dorri allan o’r broses gan y Cabinet a’r grŵp Llafur cyn y paratowyd y taflenni papur hyn a chyn y’u dosbarthwyd. Os mai hyn yw ymgynghori, mae grŵp y Blaid o’r farn mai’r unig air i’w ddisgrifio yw, ffars.

“Ymddengys nad oes diddordeb gwirioneddol gan y grŵp Llafur o glywed barn cynghorwyr yr wrthblaid ac wrth eu gweithredoedd anwybyddant safbwynt miloedd lawer o drigolion.”