Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o wastraffu arian ar ffars canolfan symudol cwsmeriaid

07/12/2015


 

Mae canolfan symudol i gwsmeriaid a lansiwyd gan Lafur yn costio £39 syfrdanol mewn costau staff ar gyfer pob un sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Dywedodd Plaid Cymru, a yrrodd cais Rhyddid Gwybodaeth, bod y gwasanaeth - addewid a wnaed gan Lafur yn ei maniffesto etholiad yn ystod etholiadau 2012 -  heb ei lansio tan fis Gorffennaf y llynedd.

 Nawr mae’n debyg y bydd y gwasanaeth yn dod i ben fel rhan o doriadau cyllideb sy’n cynnwys cerbyd a gostiodd £126,418 i’w brynu ond gaiff ei werthu am rhwng  £30,000 a £40,000.

Mae adroddiad ar y gwasanaeth symudol i’w ystyried gan gyngor craffu ddydd Llun.

Dengys yr adroddiad i tua 100 o gwsmeriaid y mis ddefnyddio’r gwasanaeth, yn bennaf i wneud taliadau - yn golygu bod y gost ar gyfartaledd, wrth ddelio â phob un cwsmer, yn £39.

Datgelodd cais Rhyddid Gwybodaeth Plaid Cymru bod y gost o redeg y cerbyd - heb gynnwys costau staffio - yn debyg o fod yn £26,885 i fis Mawrth 2016. Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru yng Nghaerffili: “Pam wnaeth Llafur addo lansio’r gwasanaeth hwn, o wybod am yr anawsterau ariannol a wynebai pob awdurdod lleol yn ddirgelwch i fi.  Efallai mewn byd perffaith, â digonedd o arian ar gael, byddai modd cyfiawnhau hyn.

“Doedd hyn yn ddim byd ond prosiect o oferedd oedd yn wastraff cyfan gwbl o arian cyhoeddus. Prin y gall y cyngor fforddio colli’r arian hwn wedi sgandal cyflogau uwch Swyddogion.

 “Ac nid hwn yw’r tro cyntaf i’r cyngor wastraffu arian cyhoeddus. Fe agoron nhw lyfrgell Aberbargod - er bod un rhagorol ym Margoed - ac yn torri oriau agor llyfrgelloedd eraill yn y fwrdeistref sirol. Alle neb ddychmygu hyn.”