Arweinydd y Blaid yn beirniadu gwrthwynebiad Llafur i GG mewn etholiadau lleol

14/03/2017

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi beirniadu Llafur am wrthwynebu disodli’r system y cyntaf heibio’r llinell derfyn ar gyfer etholiadau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Mann fod Plaid Cymru yn cefnogi’r system o Drosglwyddo Pleidlais Unigol (STV), math o GG a ddefnyddir eisoes mewn etholiadau cyngor yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd y Cynghorydd Mann, sy’n disgrifio’r system STV yn un sy’n fwy teg: “Mae llawer ohonom yn achwyn mor ychydig sy’n dod allan i bleidleisio felly mae unrhyw beth y gellir ei wneud i annog mwy o bobol i bleidleisio mewn etholiadau yn beth da.”

Roedd yn ymateb i Bapur Gwyn Ymgynghorol  Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Llywodraeth Leol mewn cyfarfod o’r cyngor llawn.

Ychwanegodd y Cynghorydd Mann: “Byddai system o STV yn adlewyrchu’n well safbwyntiau pobol ar draws cymunedau yn hytrach na’r system gyfredol lle mae’r buddugol yn cael popeth,  lle yr etholir cynghorwyr yn aml iawn gyda llai na 50 y cant o’r bleidlais gyfan.”

Dywedodd ei fod wedi’i blesio bod cynghorwyr Llafur wedi dilyn Plaid Cymru drwy gefnogi dod â’r oed pleidleisio i lawr i 16.