Anrhydeddu cynghorydd y Blaid gan bobol ifanc am ei waith

20/03/2017

Rhoddwyd anrhydedd arbennig i gynghorydd Plaid Cymru, Mike Prew, gan bobol ifanc am ei waith fel eiriolwr ieuenctid Caerffili dros y 10 mlynedd ddiwethaf.
 
Cyflwynwyd pen i Mike yn ystod Dyfarniadau Ieuenctid Blynyddol Caerffili.
 
Dangoswyd pobol ifanc roedd Mike wedi’u helpu a’u hannog, ar sgrîn fawr, i dalu teyrnged i’w “waith anhygoel” cyn y cyflwyniad.
 
Etholwyd y cynghorydd poblogaidd dros ward Morgan Jones yn eiriolwr ieuenctid yn 2008 fel rhan o gystadleuaeth, “I’m a Councillor - Get me out of here!” ac mae’r ieuenctid wedi parhau i’w ddewis byth ers hynny.
 
Dywedodd Mike: “Bu’n grêt gweithio gyda phobol ifanc dros y ddegawd ddiwethaf. Teimlaf ei bod yn fraint i fod wedi derbyn y dyfarniad – roedd e’n gwbl annisgwyl ac yn syndod hyfryd.
 
“Rydw i bob amser wedi mwynhau gweithio gyda phobol ifanc gan helpu i sicrhau y clywir eu llais ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae’r gwasanaeth ieuenctid yng Nghaerffili yn chwarae rhan wirioneddol bwysig.”
 
Yn briod â Lisa a chyda mab, Thomas, 14, ychwanegodd Mike: “Teimlaf ei bod yn hanfodol bwysig fod pobol ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac rydw i wrth fy modd o weld y cynigion i ddod â’r oed pleidleisio mewn etholiadau i lawr i 16 yng Nghymru.”