Gwirfoddolwyr yw anadl einioes y gymuned, medd dwy gynghorydd Plaid Cymru

20/04/2017


Rhoddwyd clod i wirfoddolwyr sydd yn helpu eraill gan ddwy gynghorydd Plaid Cymru yn Hengoed.

Mae Donna Cushing a Teresa Parry, sy’n sefyll dros Blaid Cymru yn etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Cymunedol Gelligaer mis nesaf, pob amser yn barod i ymuno pryd bynnag y maent yn gallu – hyd yn oed i olchi  llestri!

Eglurodd Donna: “Mae Teresa a finnau’n angerddol am helpu grwpiau gwirfoddol yn ein hardal. Helpais i'r Clwb Croeso gael arian gan gynllun Dyfarniadau i Bawb y Loteri Fawr drwy gwblhau ffurflen gais ar eu cyfer.

“Rydym ein dwy wedi bod yn wirfoddolwyr  yn ein hardal ein hunain ers blynyddoedd lawer ac yn gwerthfawrogi’r anawsterau maent yn wynebu wrth geisio am arian a dod o hyd i unigolion i helpu.

“Gwirfoddolwyr yw anadl einioes ysbryd cymunedol yn yr ardal ac oni bai amdanynt byddai llawer o bobol yn teimlo yn unig ac yn debygol o angen cefnogaeth ychwanegol gan y gwasanaethau cymdeithasol,” eglurodd Donna.

Ychwanegodd Teresa: “Rydw i bob amser yn fodlon bwrw ati ac roeddwn wedi fy mhlesio gan y cymorth a gafwyd gan Bensiynwyr Cefn Hengoed ar gyfer paratoi prydiau ar gyfer eu grŵp.

“Rydym yn ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr sy’n rhedeg y grwpiau hyn. Maent yn rhoi o’u hamser ac weithiau o’u pocedi i gadw’r grwpiau hyn i fynd. Rydym yn hapus i gefnogi ac i gymryd rhan - hyd yn oed i olchi llestri!”