Yr henoed yn straffaglu oherwydd diffyg gwasanaeth uniongyrchol i’r Gwent Frenhinol o Gaerffili, meddai cynghorydd y Blaid

23/08/2017

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw am ddarparu  gwasanaeth bws uniongyrchol rhwng Caerffili ag Ysbyty’r Gwent Frenhinol yng Nghasnewydd. 

Dywed y cynghorydd dros Benyrheol fod a rhai sy’n gorfod dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys yr henoed,  yn gorfod straffaglu i gyrraedd yr ysbyty o’r arosfan bws agosaf.

 Dywedodd y Cynghorydd Skivens: “Pan gymerwyd y penderfyniad, rhai blynyddoedd yn ôl, i newid y brîf ysbyty ar gyfer yr ardal o’r Mynydd Bychan i’r Gwent Frenhinol, ar gyfer llawer o bobol yng Nghaerffili a’r cymunedau cyfagos, a rhoddwyd ystyriaeth o ddifrif i anghenion trafnidiaeth?

 “Cyfarfûm â gŵr 76 mlwydd oed un noson mewn picil wrth geisio cerdded o’r arosfan bysiau uwchben ysbyty Sant Woolos i’r Gwent Frenhinol, i ymweld â’i wraig oedd yn aros yn yr ysbyty. Roedd wedi blino ac yn brin o anadl.

 “Dywedodd wrthyf, ‘Petai fy ngwraig yn ysbyty’r Mynydd Bychan, bydden i’n gallu dal bws yn syth ati o waelod y stryd lle rwy’n byw. Nawr, oherwydd syniad twp rhywun, mae’n rhaid i fi adael y tŷ oriau yn gynt i deithio i mewn i’r dref i ddal bws Casnewydd sy’n fy ngollwng ar ben y rhiw. Erbyn i fi gyrraedd adref rydw i wedi blino’n lân gan fy mod wedi bod allan am bedair awr a hanner.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Skivens: “Codais faterion trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer yr ysbyty newydd sy’n cael ei hadeiladu yng Nghwmbrân gyda phrif swyddog gweinyddol yr ymddiriedolaeth iechyd a’r anawsterau presennol gyda’r Gwent Frenhinol. Dywedodd y byddent yn cynnwys hyn yn eu cynlluniau ond ei bod yn gallu deall y materion logistaidd. 

“Mae hwn yn rhywbeth y dylai Trafnidiaeth Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, fynd i’r afael ag ef. “