Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, bron i £2.5m yn y flwyddyn ddiwethaf, dywed Plaid Cymru

29/08/2017

Cynyddodd taliadau i staff yn gadael cyngor Caerffili, a redir gan Lafur, yn aruthrol o fwy na 40% yn y deuddeng mis  a fu, datgelwyd. 

Gadawodd cyfanswm o 199 o bobl yr awdurdod - 28 ohonynt n orfodol - a thalwyd £2,467,011 iddynt - i fyny o £1,749,669 yn 2015-16. 

Datgelir manylion y taliadau yn natganiad ariannol blynyddol y cyngor a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf. 

Talwyd rhwng £60,000 a £80,000 i un a fu’n gyflogedig tra derbyniodd y mwyafrif llethol hyd at £20,000 mewn pecynnau gadael.

 Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, a ddaeth o hyd i’r ffigyrau yn yr adroddiad: “ Cododd yn nifer o bobl oedd yn gadael yr awdurdod a’r taliadau yn arwyddocaol yn ystod y flwyddyn ariannol 2016-17.

 Ers 2011-12, pam ddaeth Llafur i rym, mae 565 bellach nad ydynt  yn cael eu cyflogi, ac o’r rhai’n gwnaed 135 yn segur yn orfodol. Mae’n fater o gonsyrn bod 24 y cant o’r rhai a fu’n gorfod gadael yn gwneud hynny heb ddewis.

“Cred Plaid Cymru yn gryf bod angen gwneud mwy o ymdrech, yn enwedig er mwyn lleihau’r nifer o bobol gyflogedig a wneir yn ddi-waith heb ddewis. Gwyddom fod cyllideb llywodraeth leol yn dynn ac mae’n ofynnol cymryd penderfyniadau anodd weithiau. Ond yn aml caiff pobol hi’n anodd dod o hyd i waith amgen o fewn yr un ardal ac ar yr un lefel cyflog ag y derbyniwyd tra gyda’r cyngor."