Cynghorwyr y Blaid yn annog na ddylid bod mwy o oedi yn y cynlluniau i ganolfan iechyd Llanbradach

30/08/2017

Dywed Cynghorwyr Plaid Cymru Llanbradach na ddylid bod dim mwy o oedi i adeiladau'r ganolfan iechyd y disgwylid cyhyd amdani  yn Llanbradach. 

Dadorchuddiwyd cynlluniau i ddatblygu’r ganolfan feddygol  fodern ym mis Awst â’r ganolfan wedi’i chlustnodi ar gyfer safle hen neuadd yr eglwys yn Stryd Pencerrig. Bydd yn gartref i’r  ddau grŵp presennol  o feddygon sy’n gwasanaethu tua 5,000 o gleifion.

 

Dywedodd cynghorydd y ward Colin Mann: “Bu hwn ar y gweill am lawer rhy hir – mwy na degawd. Rydym nawr am weld cynlluniau yn cael eu symud ymlaen yn  weithgaredd a datblygiad yn y safle.

 “Os gwnaiff y bwrdd iechyd gytuno ariannu ym mis Medi, ac y bydd cyngor Caerffili yn argymell caniatâd cynllunio, gellid cwblhau’r adeilad hwn yn 2019. Mae trigolion wedi hen flino ar yr oedi parhaus. Dylai brys fod yn allweddol.” 

Mynychodd mwy na chant o drigolion sesiwn ymgynghori gyhoeddus yn y pentref yn ymwneud â’r cynigion.

 

Dywedodd ei gyd gynghorydd Plaid Cymru, Rob Gough: “Rydw i’n wirioneddol siomedig nad yw’r  ganolfan iechyd eisoes ar agor.  Buom yn gobeithio y byddai wedi bod i fyny ac y weithredol y llynedd ond rydym yn dal i ddisgwyl. 

“Mae gwir angen gweld cynnydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae’r trigolion wedi disgwyl am hen ddigon o amser a dydyn nhw ddim am weld mwy a mwy o oedi. Dewch eu gweld nhw yn bwrw ymlaen a rho inni ganolfan iechyd sy’n addas ar gyfer y G21ain ar gyfer Llanbradach. 

Prynodd cymdeithas dai'r United Welsh y safle oddi wrth yr Eglwys yng Nghymru a byddant yn codi deg fflat yno fel rhan o’r prosiect.