Ofnau Plaid Cymru dros beryglon trafnidiaeth i ddisgyblion Caerffili

18/09/2017

 
Phil Bevan and Mike Prew

Mynegwyd pryder gan gynghorwyr Plaid Cymru am y perygl i ddisgyblion oherwydd y tagfeydd traffig difrifol y tu allan i Ysgol Gynradd Plas-y-Felin, Caerffili.

 Mae cynghorydd y ward, Phil Bevan a’r cynghorydd trefol Mike Prew, un o lywodraethwyr yr ysgol yn Churchill Park, yn mynnu bod cyngor Caerffili yn gwella diogelwch o gwmpas yr ysgol.

 Dywedodd y Cynghorydd Phil Bevan: “Mae gan gyngor Caerffili ddyletswydd gofal ar gyfer plant i’w cadw’n ddiogel, ond mae’r sefyllfa y tu allan i Blas-y-Felin yn carlamu allan o reolaeth. Mae tagfeydd traffig annerbyniol gyda’r heol ond yn un lôn sy’n ei gwneud hi’n anodd iawn i fysiau fynd heibio.

 “Fel mater brys, mae galw ar i’r cyngor edrych ar atebion, fel defnyddio gofod sbâr ar y tir y tu blaen i’r ysgol er mwyn creu mwy o le ar gyfer parcio. Mae’n bosib y bydd galw am fesurau dros dro i wella diogelwch.”

Phil Bevan and Mike Prew

 Dywedodd y Cynghorydd Prew: “Rydw i’n bryderus iawn am y perygl i ddisgyblion a’r potensial o ddamwain ddifrifol os na weithredir yn fuan. Rydym angen gweithredu’n gyflym i ddatrys hyn ac mae galw ar i’r cyngor adolygu’r sefyllfa y tu allan i’r ysgol.

 “Mae angen archwilio nifer o opsiynau fel y fenter “bysiau cerdded”. Nid problem i Blas-y-Felin yw hyn yn unig ond mae materion cyffelyb ar draws ysgolion eraill yng Nghaerffili.