Plaid Cymru yn condemnio’r penderfyniad i werthu pencadlys Islwyn i ddatblygwyr tir

06/10/2017

 

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi ymosod ar gynlluniau Llafur sy’n rhedeg cyngor Caerffili i werthu tir ar gyfer tai pris uchel yn hytrach nag adeiladau tai cymdeithasol eu hunain ar gyfer pobol anghenus. 

Dywed Steffan Lewis o Islwyn, AC Dwyrain De Cymru a’r Cynghorydd Lindsay Whittle, cyn arweinydd yr awdurdod, bod y penderfyniad i ddymchwel Tŷ Pontllanfraith, ac yna gwerthu’r tir i ddatblygwyr yn fyr ei olwg tra bod miloedd o  bobol lyn disgwyl tai cyngor. 

Dywedodd Steffan Lewis: “Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu caniatáu adeiladu tai drud, yn bennaf, a hyn o fewn ardal lle mae 5,000 o bobl ar restri aros tai cymdeithasol. Yr hyn sydd arnom ei angen yn yr ardal hon yw tai cyngor, tai fforddiadwy ar gyfer pobol leol. 

“Dydy blaenoriaethau’r cyngor ddim yn briodol yn absenoldeb cynllun gwirioneddol ar gyfer ein cymunedau. Yn lle hynny, adeiladir tai drud. Mae’n rhaid i anrhefn tai yng Nghaerffili ddod i ben.” 

Dywedodd Lindsay Whittle: “Cefnogaf safbwynt Steffan Lewis gan amau pam y mae Llafur yn gwario tua £600,000 i ddymchwel ei adeilad ei hun a chynnal costau archwiliad safle, cyn gwerthu’r tir i ddatblygwyr. Dydy’r tir ddim wedi newid ers y codwyd Tŷ Pontllanfraith 40 mlynedd yn ôl ac felly fedra i ddim gweld pam mae’r awdurdod yn talu costau archwiliad safle. 

“Mae hwn yn wastraff cyfan gwbl o arian talwyr treth y cyngor. Gallem gael llawer mwy o fudd allan o’r safle hon. Dylid ei ddefnyddio er lles pobol leol, nid er mwyn i ddatblygwyr wneud punten neu ddwy gyflym.”