Arweinydd y Blaid yn galw am ail-feddwl amserau gwaith yn sgil anhrefn cylchdro Pwllypant

27/10/2017

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i’r cyngor edrych, ar frys, ar yr amseroedd y mae gweithwyr yn cael gweithio ar gynllun gwella ffordd sydd wedi achosi anhrefn ers ei ddechrau.

Dywedodd cynghorydd Llanbradach, Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Mae cylchdro Pwllypant yn ddolen bwysig i drigolion fy ward i fynd a dod o’u gwaith. Ers y  dechrau mae’r gwaith wedi bod yn hunllef i unrhyw un sy’n teithio i’r De neu’r Gogledd yng Nghwm Rhymni.

“Mae’r gwaith yn angenrheidiol ond y cwestiwn yw, “Ellir gwneud y gwaith mewn gwell ffordd ac yn fwy effeithlon.  Yn aml gwelwch ar brosiectau mawr ar heolydd eraill bod y gweithwyr ond yn cael gweithio yn ystod y dydd y tu allan i adegau teithio prysur, er mwyn lleihau oedi. A derbyn bod rheoliadau ar gyfer trafnidiaeth, byddai’n ddefnyddiol petai’n bosib agor lôn ychwanegol ar y gylchdro – yn enwedig yn ystod yr adegau mwyaf prysur.

“Hoffwn weld y cyngor a’r cwmni yn dod at ei gilydd i weld a ellid gweithredu newidiadau i leihau anghyfleustra. Rydw i’n derbyn y gallai hyn ychwanegu amser ychwanegol i’r cynllun, ond  gallwn ni ddim dioddef 12 mis arall o’r anhrefn hyn sydd yn tarfu ar fywydau degau o filoedd o bobol.”

Ychwanegodd: “Mae pobol yn Llanbradach yn grac oherwydd effaith y gwaith sydd ond wedi dechrau ers y 9fed o Hydref. Mae unigolion yn dioddef, mae busnesau yn dioddef, mae Caerffili yn dioddef.

“Mae’r sefyllfa wedi dangos y traffig anferthol sydd yn yr ardal hon ond yn dal i ofyn y cwestiwn a oedd digon o rhag gynllunio. Os bosib nad oedd modd gweld cyn hyn y fath anhrefn fyddai’n digwydd. Does dim galw am arbenigedd i ragweld y problemau a fyddai’n debygol o godi a cheir yr argraff fod y tagfeydd yn golygu fod Caerffili, i bob pwrpas, ar gau i fusnes.”