Arweinydd y Blaid yn croesawu symudiadau i esmwytháu tagfeydd ar gylchdro ond yn galw am fesurau wedi’r Nadolig

14/11/2017

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, wedi croesawu penderfyniad cyngor Caerffili i agor lôn ychwanegol ar gylchdro Pwllypant wrth agosáu at y Nadolig.

Ond anogodd y cyngor i edrych ar fesurau pellach i i esmwytho’r tagfeydd wedi’r Ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd Mann, sy’n cynrychioli Llanbradach, lle mae trigolion wedi teimlo’n ddwys effaith yr anhrefn i fodurwyr: “Tra bod y penderfyniad i ddarparu lôn ychwanegol o Dachwedd 30ain - fel y galwais i amdani fis diwethaf - i’w groesawu, rhaid i ni gydnabod yr anhrefn llwyr y mae’r gwaith hwn wedi achosi ar fywydau pobol ac i fusnesau yng Nghaerffili.

“Fodd bynnag, mae’n rhaid gofyn pam na osodwyd y lôn ychwanegol hon i mewn pan ddechreuodd y cynllun, oherwydd gallai unrhyw un sy’n defnyddio’r cylchdro fod wedi rhagweld y tagfeydd sydd wedi digwydd.

“Dydw i ddim yn hapus y byddwn yn ôl i un lôn wedi’r Nadolig am y bydd hyn yn arwain  eto at fwy o anhrefn i drigolion a masnachwyr. Mae galw am ystyriaeth fuan gan y cyngor a’r contractwyr am fesurau i esmwytháu'r anhrefn yn y flwyddyn newydd. Ddylen ni ddim mynd yn ôl i sgwâr un.

“Rydym hefyd wedi’n plesio fod y cyngor Llafur yn atgyfodi cynllun gweinyddiaeth flaenorol Plaid Cymru o gynnig dwy awr o barcio am ddim yng nghanol tref Caerffili. Mae’n gydnabyddiaeth o effaith y cynllun a gobeithir y bydd o gymorth i fanwerthwyr ar yr adeg bwysicaf o’r flwyddyn iddyn nhw.”