Cynghorwyr y Blaid yn mynnu gweithredu sydyn ar siop sy’n “ddolur llygad”

16/11/2017

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn mynnu gweithrediad sydyn ar adeilad sy’n “ddolur llygad” ac sy’n anharddu pen uchaf prif stryd siopa Caerffili.

 Mae cynghorwyr ward Sant Martin, James Fussell, Colin Elsbury a Steve Kent wedi bod yn gwasgu swyddogion cyngor Caerffili ynglŷn â chyflwr yr hyn a fu’n “Ladies’ Lounge” ar Heol Caerdydd.

 Dywedodd y Cynghorydd James Fussell: “Mae’r lle hwn, a fu’n siop, wedi dirywio’n gyflym dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n ddolur i’r llygad sy’n anharddu pwynt ffocws allweddol yn rhan uchaf canol y dref. Mae hefyd yn creu argraff wael o’r rhan yma o Gaerffili i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

 “Fel cynghorwyr y dref rydym wedi sgwrsio gyda swyddogion ers dros flwyddyn gan ofyn am iddynt weithredu dros gyflwr lle a fu’n siop. Rydym am weld yr adeilad hwn wedi’i adnewyddu a’i osod yn ôl i ddefnydd buddiol.”

 Dywedodd y Cynghorydd Colin Elsbury: “Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn 2015 ar gyfer troillawr cyntaf ac ail lawr yr adeilad hwn yn fflatiau, a fflat pellach i’w adeiladu ar lefel trydydd llawr yn lle’r to presennol. Byddai’r llawr gwaelod wedi bod yn gymysgiad o fanwerthu a swyddfeydd ond, yn anffodus, does dim byd wedi’i wneud ers hynny ac mae galw am weithredu nawr.”

 Ychwanegodd y Cynghorydd Steve Kent: “Mae swyddogion y cyngor wedi dweud nad yw’r adeilad yn beryglus ond gyda’r gaeaf o’n blaenau, rydym yn ofni y gallai ddirywio ymhellach a dydyn ni ddim am weld perygl i’r cyhoedd.

 “Dywedodd y swyddogion fod y lle wedi bod yn talu treth busnes tan 30ain o Hydref 2016. Beth bynnag,  yn dilyn apêl i Swyddfa Werthuso’r llywodraeth, gosodwyd y dreth fusnes ar sero. Dilynodd hyn symud y to, ac mae’r penderfyniad hwn yn golygu nad oes unrhyw gymhelliad i’r perchennog fwrw ymlaen â gwaith ar y safle.”

 Mewn llythyr i’r cynghorwyr, dywedodd y Swyddog Rheoli Datblygiadau, Tim Stephen: “Rydym wedi derbyn nifer o gwynion am ei gyflwr, a lle ar y dechrau roedd ond yn edrych yn wag, mae ei ymddangosiad bellach wedi dirywio, ac rydym wedi cychwyn y broses o weithredu dan adran 215  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, sy’n rhoi’r pŵer i’r cyngor i fynnu bod perchnogion yn cynnal a chadw tir yn iawn. Mae hawl apelio yn erbyn ymarfer y pwer hwnnw.

“Rydym hefyd wedi edrych ar yr adeilad o’r tu allan ac rydym yn fodlon nad yw e’n beryglus.”