AC Plaid Cymru yn cefnogi cynnig i atal datblygwr rhag 'dethol a dewis'

21/11/2017

Mae Steffan Lewis, AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru, wedi datgan ei gefnogaeth i gynnig a fydd yn cael ei osod gerbron cyfarfod o gyngor Caerffili heno. Anelir hwn at rwystro adeiladwyr tai rhag dewis a dethol y tir y maent am adeiladu arno.

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw am i Lywodraeth Cymru atal y galw sydd ar gyngor Caerffili i osod cyflenwad pum mlynedd o dai yn ei le, ac maent yn gofyn i’r awdurdod annog Gweinidog Llywodraeth Cymru i weithredu.

Dywedodd Steffan Lewis: “Does gan gyngor Caerffili ddim cynllun datblygu sydd wedi’i ddiweddaru, oherwydd llanast y cynllun drafft diwethaf a daflwyd allan mor ddiseremoni. Mae hyn yn golygu na all y cyngor ddangos fod ganddynt gyflenwad o dir dros bum mlynedd ar gyfer tai. Oherwydd hyn, gall datblygwyr ddethol a dewis y tir y maent am ei ddatblygu gan wybod ei bod yn debygol o dderbyn caniatâd i adeiladu. Ac mae hyn er gwaethaf barn pobol leol, neu’r effaith y caiff datblygiad o’r fath ar yr amgylchedd.

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi datblygu cynaliadwy a chartrefi newydd ar gyfer pobol leol. Beth bynnag, mae natur y tai sy’n cael eu hadeiladu, a’r lleoliadau a ddewisir gan y datblygwyr, ddim pob amser yr hyn sydd ei angen ar gymunedau lleol.

“Mae Plaid Cymru, felly, yn galw ar i Lywodraeth Cymru atal y galw am i Gaerffili fod â chyflenwad o dir am bum mlynedd, hyd nes bydd y cynllun datblygol newydd yn ei le. Byddai hyn yn rhoi i gymunedau lleol hoe a chyfle i ail osod cydbwysedd y pŵer o blaid anghenion pobol leol yn hytrach na’r datblygwyr a yrrir gan elw.