Cynghorwyr yn cefnogi bwriad i fynnu gweithredu i atal Caerffili rhag ei lethu gan ddatblygwyr

22/11/2017

Mae cyngor Caerffili wedi cefnogi cynnig gan gynghorwyr Plaid Cymru yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn atal y galw am i’r cyngor dos á chyflenwad o dir am bum mlynedd yn ei le.

Gosododd naw cynghorydd, dan arweiniad arweinydd y grŵp Colin Mann, gais gerbron y cyngor llawn neithiwr, Dydd Mawrth 21ain o Dachwedd, i bwyso ar Weinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, yn sgil cyfres o ddatblygiadau tai a gafodd ganiatâd yn wyneb gwrthwynebiad yn lleol.

Cytunodd y cynghorwyr y bydden nhw’n pwyso am ddirprwyaeth amlbleidiol i gyfarfod â’r gweinidog os na fyddwn nhw’n hapus â’r ymateb i’r llythyr a yrrwyd at Lesley Griffiths yn dilyn cyfarfod y cyngor mis diwethaf.

Yna, cytunodd y cyngor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i annog Llywodraeth Cymru i osod moratoriwm ar TAN (h.y. y dull y cyfrifir y cyflenwad pum mlynedd o dir).

Yn siarad wedi cyfarfod neithiwr, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Mae cefnogaeth amlbleidiol ar gyfer gweithredu i atal llethu’r fwrdeistref sirol gan ddatblygwyr sy’n ceisio gwneud arian sydyn heb unrhyw gonsyrn am y goblygiadau i gymunedau. Mae’n brawf o gryfder yr ymdeimlad yn y cyngor fod y cynnig wedi derbyn cefnogaeth unfrydol. Diolchaf i bawb am eu cefnogaeth.

“Mae galw ar i Weinidogion Llywodraeth Cymru dynnu eu pennau allan o’r cymylau a chlywed consyrn pobol a chynghorwyr lleol.”