Dadorchuddio cynlluniau ar gyfer canolfan iechyd newydd Llanbradach

28/11/2017

Cyflwynwyd cynlluniau a i gyngor Caerffili  ar gyfer y ganolfan iechyd hir ddisgwyliedig  fodern ar gyfer Llanbradach  .

Mae Apollo Projects o Gaerdydd wedi  cyflwyno cais cynllunio ar gyfer dymchwel hen Neuadd yr Eglwys ac adeiladu meddygfa newydd ar gyfer meddygon, sydd hefyd yn cynnwys man parcio ar gyfer ceir a beiciau.

Mae’r ymgeiswyr yn gobeithio y cânt ganiatâd ar gyfer y cynllun ym mis Ionawr.

Wedi’i gwblhau bydd yno ar gyfer y ddau bractis meddygon sydd yn y pentref gan wasanaethu tua 5,000 o gleifion.

Dywedodd  Cynghorydd Plaid Cymru'r ward, Colin Mann: “Wedi dros ddeng mlynedd ar y gweill, mae’n plesio gweld bod cais cynllunio wedi’i osod gerbron a gobeithiaf y gellir cychwyn ar frys un waith y ceir caniatâd yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd ei gyd gynghorydd yn y ward, Rob Gough: “Rydw i’n hapus fod pethau o’r diwedd yn symud yn eu blaen oherwydd mae pobol Llanbradach wedi bod yn aros am amser hir. Maent yn haeddu cyfleusterau meddygol sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Mae cymdeithas dai'r United Welsh , a brynodd y safle oddi ar yr Eglwys yng Nghymru yn mynd i adeiladu deg fflat fel rhan o’r prosiect.