Cynghorydd y Blaid yn collfarnu penderfyniad i apwyntio Prif Swyddog dros dro heb gyfweliad

08/12/2017

Mae cyn arweinydd cyngor Caerffili, Lindsay Whittle, wedi condemnio’r awdurdod, a redir gan Lafur, am apwyntio prif weithredwr dros dro heb gynnal cymaint â chyfweliad.

 Dywedodd y Cynghorydd Lindsay Whittle y dylai’r cyngor fod wedi ceisio cefnogaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cymru cyn apwyntio ei trydydd prif swyddog yn sgil sgandal y prif swyddogion.

 Dywedodd: “Gall e ddim bod yn iawn, beth bynnag yw ansawdd yr ymgeisydd, i apwyntio heb gyfweliad. Mae Caerffili wedi dod yn destun gwawd ar draws Cymru ac mae’r ffordd y gwnaed yr apwyntiad hwn yn mynd i wneud dim byd i wella’r argraff honno. Ni ofynnwyd i’r swyddog i hyd yn oed gynnig cyflwyniad i’r cyngor, lle y bu galw ar i’r prif weithredwr blaenorol, Chris Burns, wynebu cyfweliad cyn iddo gael y swydd yn 2014.

 “Roedd grŵp y Blaid wedi cynnig ceisio cefnogaeth o’r tu allan er mwyn gwneud yr apwyntiad ond pleidleisiwyd yn erbyn hyn gan Lafur, fel y bu ein cais i gyfyngu ar y cytundeb interim dechreuol i dri mis.

 Bydd disgwyl i swyddogion eraill symud i fyny - ymddengys fod mwy o symud i fyny yng nghyngor Caerffili nag y sydd mewn pantomeim!  Dylem fod wedi mynd ar ôl ymgeiswyr o’r tu allan i’r cyngor, fel y gwnaed o’r blaen, yn hytrach na chytuno’n ddifeddwl wrth apwyntio ymgeisydd mewnol.

 Apwyntiwyd Christina Harry am gyfnod dechreuol o chwe mis. Mae’n cymryd drosodd oddi wrth Chris Burns, ail brif swyddog interim cyngor Caerffili, wedi busnes cyflogau’r prif swyddogion. Roedd Chris Burns yn ddirprwy brif weithredwr ar gyngor Sir Gaerfyrddin cyn symud i Gaerffili.