Enwi enillwyr wrth i gystadleuaeth arlunio Caerffili ddenu ymgeiswyr

01/02/2018

Cyflwynodd Maer Caerffili, y Cynghorydd Simon Morgan, wobrau yng nghystadleuaeth Arlunio Agored y Galeri yn y dref.

 Aeth gwobr gyntaf  o £750 yn y Galeri ar Y Twyn, Caerffili, i ddarlithydd sydd wedi ymddeol, Ian Fisher, o Lanelli am ei ddarn  “Blodeuwedd and Pedigree Moon” ac enillwyd yr ail wobr o  £250 gan Haf Weighton o Gaerdydd am “Spillers”. Enillwyd dewis yr ymwelwyr, gwobr o £50,  gan Lorraine Howells o Drefforest.

 Roedd 200 wedi cystadlu gyda 12 yn derbyn clod uchel. Cyngor Tref Caerffili oedd yn noddi’r gwobrau.

 Dywedodd Cynghorydd Plaid Cymru, Simon Morgan: “Efallai mai Cyngor y Dref sy’n noddi’r digwyddiad ond mae’r clod yn perthyn i berchnogion Y Galeri, Jan a Gareth Pennell am eu gwaith caled.

 “Mae’r gystadleuaeth yn denu cystadleuwyr o hyd a lled y DU a bu o gymorth i nifer o artistiaid i gychwyn eu gyrfaoedd, felly rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â’r digwyddiad a dymunwn weld eu llwyddiant yn parhau.”

 Dywedodd Jan Pennell: “Mantais yr arddangosfa yw ei fod yn galluogi artistiaid newydd a rhai sy’n datblygu i arddangos eu gwaith. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth hanfodol Cyngor Tref Caerffili.”