Maer Caerffili yn croesawu statws gwarchodol i Gaws Caerffili

09/02/2018

Mae Maer Tref Caerffili, Cynghorydd Plaid Cymru Simon Morgan, wedi croesawu’r newyddion i Gaws Caerffili ymuno â dros 1,400 o gynhyrchion a warchodir ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Ar ymweliad â Chanolfan Gwybodaeth i Dwristiaid Caerffili, dywedodd y Cynghorydd Simon Morgan: “Mae’n newyddion da i dref Caerffili. Er na chaiff maint sylweddol ei gynhyrchu bellach yng Nghaerffili, mae’n gynnyrch sy’n gosod Caerffili ar y map a dylai Tref Caerffili wneud yn fawr o hyn.

“Ynghyd  â’r castell, mae caws yn un o ddau beth a ddaw i feddwl pobol pan glywn enw’r dref. Gall hyn ond fod o gymorth i dwristiaeth a chynyddu’r nifer sy’n dod i ganol y dref, ac mae hynny o fudd i fusnes.”

Caws Caerffili yw’r caws Cymraeg  cyntaf i ennill y statws hwn.

Arweiniwyd y cais dros statws Dynodiad Gwarchodiad Daearyddol i’r Comisiwn Ewropeaidd ar ran gwneuthurwyr caws Cymraeg Caerffili Traddodiadol yng Nghymru gan Carwyn Adams o Gaws Cenarth.

Yn y llun gyda’r Cynghorydd Simon Morgan mae Elaine Thomas, un o staff y Ganolfan Wybodaeth yng Nghaerffili.