Bydd Caerffili yn dal yn ei blodau - diolch i gyngor y dre wedi i’r sir atal cefnogaeth

16/02/2018


Mae Cyngor Tref Caerffili wedi camu i mewn i sicrhau bod yr arddangosfa flynyddol, Caerffili yn ei Blodau,   lle gwelir blodau yn harddu’r dref, dywedir wedi i’r cyngor sir atal cefnogaeth.

Bydd cynghorwyr Plaid Cymru, sy’n rheoli cyngor y dref, yn edrych ar ôl y blodau yn ystod yr haf gan sicrhau eu bod yn cael eu cynnal mewn cyflwr da, wrth iddynt gynyddu gwariant o £8,800 i £11,150.

Ychwanegir chwe basged o gwmpas yr orsaf fysiau a threnau i wella’r argraff gyntaf y caiff teithwyr ac ymwelwyr. Bydd cafnau tair haenen yn dychwelyd i’r tu allan i Ganolfan Gymunedol y Twyn.  

Dywedodd Maer y Dref y Cynghorydd Simon Morgan: “Fe’m siomwyd gan y rhybudd byr a gawsom gan y cyngor sir wrth iddynt atal cefnogaeth.

“Pob haf harddir canol y dref gyda blodau disglair yn creu amgylchedd llawer mwy dymunol ar gyfer siopwyr lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

“Yn ffodus, gallodd cyngor y dref a redir gan y Blaid, ymdopi â’r baich ychwanegol. Mae’r cynghorwyr wedi ymroi i sicrhau y bydd y blodau yn edrych yn dda drwy gydol yr haf.”

Ychwanegodd y cynghorydd Plaid Cymru dros ward Sant Martin: “Mae’r Ŵyl Flodau Blynyddol a Caerffili yn ei Blodau wedi’u trefnu gan gyngor y dref. Yn 2010 roeddwn yn ymfalchïo wrth ennill y dyfarniad arian yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau.

“Rydym yn hyderus fod digwyddiadau fel y rhain, yn ogystal â’r arddangosfa tân gwyllt blynyddol a goleuadau’r Nadolig a drefnir gan Gyngor y Dref yn gymorth i gynyddu’r nifer o bobol sy’n ymweld â chanol y dref ac felly yn cynyddu busnes masnachwyr. “

“Tra nad yw’r cyngor sir yn codi ar gyngor y dref, arferai tîm y parciau ddelio gydag a chydlynu'r arddangosfeydd blodau drwy’r fwrdeistref gyfan. Mae hwn yn rhywbeth y mae cyngor y dref yn mynd i fynd i’r afael ag e. Bydd cynghorwyr y Blaid eto’n torchi llawes i sicrhau fod hwn yn llwyddiant.”