Cynghorydd hir dymor yn croesawu cefnogaeth rhieni ar fater y chweched dosbarth yn ysgol cyfrwng Cymraeg Caerffili

23/02/2018

Mae cynghorydd hŷn yng Nghaerffili yn dweud ei fod yn argyhoeddedig fod mwyafrif y rhieni yn derbyn na ellir cyfiawnhau chweched dosbarth ar hyn o bryd ar safle Gwyndy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Bevan, cyn aelod Cabinet ar gyfer addysg ar gyngor Caerffili: “Rwy’n gwybod bod llawer o rieni yn deall y sefyllfa anodd y mae’r ysgol ynddi. Maent yn derbyn y realiti a’r angen dros y penderfyniad a wnaed ynglŷn â chweched dosbarth yn y Gwyndy.

“Yn anffodus, ymddengys fod ychydig o rieni sydd ddim yn barod i dderbyn hyn a ddim yn fodlon deall yr anawsterau sydd yn bod ar hyn o bryd. Fy unig gonsyrn i yw addysg y myfyrwyr.

“Bydd sir Caerffili yn asesu 6ed dosbarthiadau ac ysgolion un rhyw, ac felly byddaf yn gwylio i weld sut fydd hyn yn datblygu, oherwydd fe allai gael effaith ddifrifol ar addysg cyfrwng Cymraeg yn y 6ed dosbarth.

Does gan un ochr y sir, a fu yn rhan o Went, ddim chweched dosbarth ers blynyddoedd lawer. Petai’r cyngor i wneud yr un peth ochr Caerffili o’r sir byddai’n effeithio’n andwyol ar fyfyrwyr mewn chweched dosbarth cyfrwng Cymraeg,” ychwanegodd y Cynghorydd Bevan sy’n cynrychioli ward Morgan Jones yn y dref.