Datgelu cost benthyca miliynau lawer o bunnau yn sir Caerffili

05/03/2018

Datguddiwyd fod pob dyn, menyw a phlentyn yn sir Caerffili yn talu cyfwerth â dros £83 y flwyddyn mewn taliadau llog.

Tra, ar yr un pryd, mae Caerffili yn dal dros £120m wrth gefn - tua £30m yn fwy na chyngor Caerdydd sydd â bron i dair gwaith cymaint o boblogaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, “Mae cyngor Caerffili ar hyn o bryd yn eistedd ar dros £120m o arian wrth gefn, y lefel uchaf o gyllid wrth gefn dros Gymru gyfan, yn ôl ffigyrau swyddogol Llywodraeth Cymru. Ac mae gan dri o’r cynghorau sy’n gymdogion i ni bob un â £100m syfrdanol yn llai wrth gefn na sydd gan Gaerffili. Wrth adio’r holl arian wrth gefn yn y tri chyngor agosaf atom mae’r cyfanswm ychydig yn llai na hanner ffigwr Caerffili.

“Ac eto yn y cyfarfod cyllideb ar gyfer gosod treth y cyngor, cymeradwyodd y cynghorwyr Llafur gynlluniau i fenthyg £22.5 miliwn ychwanegol ar gyfer y Gronfa Gyffredinol a £44.3 miliwn ar gyfer Cyfrif Refeniw Cartrefedd sydd ag £17 miliwn wrth gefn eisoes. Mae gen i neges i arweinwyr Llafur yng Nghaerffili. Mae’n iawn cadw arian wrth gefn ar gyfer rhyw argyfwng ond mae hyn y tu hwnt ar hyn o bryd.

“Mae treth y cyngor yn codi yn fwy na chwyddiant, mae ysgolion yn straffaglu â’u cyllidebau, ac mae dros £300,00 i’w dorri allan o gyllideb cynnal a chadw heolydd ac mae gwasanaethau’r raddfa flaen yn dioddef. Dydy hi ddim yn gwneud unrhyw fath o synnwyr cadw symiau mor anferthol wrth gefn.

“Yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf mae’r cyngor i dalu bron i £15 miliwn mewn llog. Mae hyn yn cyfateb i £83 i bob dyn, menyw a phlentyn yn fwrdeistref. Oes gwir angen benthyg mwy? Bydden i’n dweud mai’r ateb yw “Na” pendant.