Galw am ailfeddwl ar doriadau i gynnal a chadw priffyrdd gan arweinydd y Blaid

23/03/2018

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi galw am ailfeddwl y toriadau o gannoedd ar filoedd o bunnau i atgyweirio tyllau yn yr heol a gwaith cynnal a chadw arall ar y priffyrdd.

 Gwnaeth y Cynghorydd Mann yr apêl yn sgil adroddiad  a ddywedai y cymerai 24 o flynyddoedd a mwy na hanner biliwn o bunnau i godi heolydd Cymru i fyny i safon wrth i’r nifer o atgyweiriadau i dyllau yn y ffordd ddisgyn, yn ôl Cynghrair y Diwydiant Asffalt  (AIA). 

 Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Mae’n ymddangos yn chwerthinllyd fod cyngor Caerffili dan reolaeth Llafur wedi penderfynu torri’n hallt y gwariant ar gynnal a chadw priffyrdd o £312,000 yn ystod y flwyddyn nesaf ar adeg pan amlygwyd cyflwr gwael cymaint o’n heolydd.

 “Mae gan y cyngor arian wrth gefn y gellid ei ddefnyddio, ac eto maent wedi awdurdodi toriadau er bod y cyhoedd wedi dweud yn blaen mewn ymgynghoriad a gynhaliwyd gan y cyngor eu bod yn gwrthwynebu bwrw cynnal a chadw priffyrdd.

 “Economi ffals yw hyn. Bydd mwy o heolydd yn dirywio, bydd difrod i fwy o geir a bydd mwy o fodurwyr yn hawlio oherwydd difrod i’w cerbydau. Yn hytrach na thorri ar gyllideb cynnal a chadw, ddylen nhw fod yn cynyddu’r swm i fynd i’r afael â bygythiad y tyllau yn yr heol.

“Mae hyd yn oed Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), sy’n cynrychioli awdurdodau lleol, yn dweud fod “galw am fuddsoddiad parhaus ar y rhwydwaith”. Mae galw ar i’r cyngor ailfeddwl am ei doriadau wrth gynnal a chadw tyllau yn yr heolydd.”