Cynghorwyr y Blaid yn croesawu gwaharddiad ar barcio i wella diogelwch yng Nghaerffili

29/03/2018

Bydd gwaharddiad ar barcio hyd ran o Heol Bedwas brysur, Caerffili, wedi  apêl am weithredu gan gynghorwyr Plaid Cymru Phil Bevan a Mike Prew.

Bydd y gorchymyn a gadarnhawyd gan gyngor Caerffili yn gwahardd parcio o flaen 184-152 Heol Bedwas i wella gwelededd ar gyfer cerbydau’n gadael ystad Virginia Grove.

 Dywedodd y cynghorydd sirol  Phil Bevan: “Rydw i wedi bod yn ymgyrchu am weithredu ers blynyddoedd lawer. Yn anfoddus, gall olwynion swyddogol droi yn araf iawn weithiau ond gobeithiwn nawr y byd gwelededd ar gyfer holl ddefnyddwyr traffic yn gwella, gan leihau’r perygl o ddamwain ddifrifol ar y gyffordd hon.

Dywedodd Cynghorydd y Dref, Mike Prew: “Seiliwyd ein hawgrymiadau, wedi i ni siarad â’r trigolion, ar ail leoli cyffordd Parc Lansbury er mwyn ffurfio cylchdro gyda mynediad i ystad Virginia Grove, ond gwrthodwyd hyn. Rydym hefyd wedi awgrymu goleuadau traffic ond eto’n aflwyddiannus.   Mae’n amlwg y byddai hyn yn ddrud iawn a byddai’n anodd iawn dod o hyd i arian i’w gweithredu. Ond byddwn nawr yn monitro diogelwch i weld a oes angen rhywbeth mwy sylweddol.”

 Ychwanegodd actifydd Plaid Cymru Lisa Burrows: “Yr hyn sy’n bwysig yw bod y gwaharddiad yn cael ei orfodi rhag i unrhyw un ei gamddefnyddio. Deallaf y bydd y cyngor yn dod yn gyfrifol am reoli parcio'r flwyddyn nesaf.

 “Bydd hyn yn golygu mwy o wyliadwriaeth wrth i’r cyngor gadw’r dirwyon a godir. Felly bydd parcio sydd yn unol â chyfnodau o barcio a cham ddefnyddio llinellau melyn yn dod ag elw i mewn. Ddim y newyddion da i fodurwyr ond newyddion da i’r sawl sy’n cael eu heffeithio gan barcio anghyfreithlon.”