Milwr Tawel wedi’i osod yng Nghaerffili i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

09/04/2018

Mae cynghorwyr tref Caerffili wedi gosod Milwr Tawel yn nhŵr Canolfan Gymdeithasol y Twyn fel rhan o ymgyrch y Lleng Prydeinig i nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

 Mae’r Milwr Tawel yn cynrychioli’r rhai o gollodd eu bywydau a’r rhai na fydd eu bywydau fyth yr un peth eto.

 Dywedodd Maer y Dref Simon Morgan “Rydym yn ymfalchïo o fod yn rhan o ymgyrch ‘Rhag i ni Anghofio’ y Lleng. Teimlaf pan fydd pobol yn gweld hwn y byddant yn oedi, ta waeth am ba hyd, a meddwl am y rhai o aberthodd cymaint.” 

 Dywedodd Cynghorydd Plaid Cymru James Fussell, a osododd y Milwr Tawel: “Ysgrifennwyd y geiriau ‘Dros Ryddid Collasant eu Gwaed …For Freedom They Lost their Blood’ gan Evan James, a anwyd gan meter i ffwrdd, mewn bwthyn lle saif Neuadd y Gweithwyr nawr. 

Mae’r geiriau hyn yn rhan o’n hanthem genedlaethol ac yn gwneud i ni gofio i bobol farw ac yn dal i farw mewn cymaint o ryfeloedd.”

Yn y llun mae, o’r chwith i’r dde, Cynghorwyr James Fussell, Huw Jackson, y Maer Simon Morgan a Phil Bevan.