Trigolion sy’n colli oherwydd chwalfa cyflogau prif swyddogion, meddai arweinydd Plaid Cymru

16/04/2018

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili: “Bydd trigolion y fwrdeistref sirol yn synnu’n fawr fod cost sgandal cyflog yr uwch swyddogion  yn codi eto o £193,000 arall, gyda dim diwedd yn y golwg mae’n ymddangos.

“Mae’r gost, gan gynnwys codiadau cyflog i 20 o brif swyddogion ymhell dros £5m ac mae’r chwalfa dan reolaeth Llafur yn parhau i fod yn faich ar adnoddau ariannol y cyngor. Mae pobol yn gofyn i fi pwy sy’n elwa o hyn. Ein trigolion sydd wedi colli’n ddirfawr dros y pum mlynedd a hanner diwethaf.

“Mae’n hanfodol nad yw trigolion mewn trefi fel Pontllanfraith, lle bu dyfodol y ganolfan hamdden yn ansicr, ddim yn talu pris camsyniadau a wnaed yn y gorffennol.

“Gobeithiaf fydd y Person Annibynnol Dynodedig yn gallu cwblhau’r ymchwiliad i mewn i’r