Y Maer yn condemnio cynllun mawr y dref am ei fod yn annigonol

17/04/2018

Beirniadwyd cynllun drafft mawr Basn Caerffili am ei fod yn “annigonol” gan grŵp mwyafrifol Plaid Cymru yn dilyn cyfarfod o Gyngor Tref Caerffili ddoe (Dydd Llun, Ebrill 16eg)

Yn siarad wedi’r cyfarfod, dywedodd Maer y Dref, Simon Morgan "Fel mae hi ar hyn o bryd dyw cynllun Sir Caerffili yn ddim byd mwy na rhestr siopa hir o brosiectau. Does dim unrhyw gydlyniad rhyngddynt. Ni wnaed unrhyw ymdrech i asesu effaith rhai o’r cynigion ar yr amgylchedd, ar yr economi na ffabrig cymdeithasol Caerffili.  

“Er enghraifft, bydd codi cannoedd o dai yng Nghaerffili yn generadu cannoedd o gerbydau ychwanegol a ddaw â Chaerffili i safiad stond. Sut gall hyn fod yn gyson gyda gwneud Caerffili yn ganolfan hygyrch ac yn fan bywiog i siopa?

“Mae galw mawr am weledigaeth glir ar gyfer canol y dref. Mae cadwyni mawr yn cau ar draws y DU wrth i arferion siopa newid. Mae galw arnom i edrych ar sut mae canolfannau eraill yn gwyrdroi pethau drwy gynnig cymhelliant i osod siopau annibynnol i fyny a fyddai’n  cynyddu amrywiaeth ac ansawdd yn y dref.

“Rhaid I ni fanteisio ar yr  hyn sy’n deillio o dwristiaeth drwy gynyddu apêl y dref, er enghraifft, drwy sefydlu amgueddfa/ systemau o gaffis, a drwy agor i fyny Porth y De’r Castell, yn arwain i Heol Caerdydd.” 

Ychwanegodd y Maer: “Mae angen agwedd gydlynol arnom ar gyfer cynllunio Caerffili. Gellid fod wedi gofyn am ein safbwynt ar ddechrau’r broses ac mae amser o hyd ar gyfer rhoi mewnbwn. Rydw i’n annog yr unigolion a’r grwpiau sydd â diddordeb yn nyfodol Caerffili i fynegi eu safbwyntiau. “