Ymunwch â ni I rhoi grym I’ch cymuned a’ch gwlad – Leanne Wood

23/04/2018

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn ymweld â Pharc Lansbury Ddydd Llun, Ebrill y 30ain, i osod agenda radical i sicrhau fod ‘ penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ drwy raglen o ddemocrateiddio ac awdurdodi.

Bydd Leanne yn amlinellu’r syniadau ac yn gwrando ar bobl yr ardal am eu gobeithion ar gyfer Parc Lansbury, Caerffili a Chymru o addysgu i fenter i adferiad democratiaeth, gan bwysleisio rhoi i bobol lais cryfach dros y materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau. Mae Leanne Wood yn dweud ei bod yn hanfodol i ail gysylltu ag unigolion gyda gwleidyddiaeth a herio’r anobaith sydd wedi dominyddu yng  ngoleuni degawd o doriadau a’r bleidlais dros adael y DU.

Dywed arweinydd Plaid Cymru fod y Torïaid a Llafur yn cynnig dewis ffug rhwng gwleidyddiaeth o’r brig i lawr, sy’n wleidyddol gynyddol adweithiol adain dde, ac agenda Llundain ganolog  sy’n gwrthod yn ystyfnig ryddhau pŵer o San Steffan i Gaerdydd.

Y cyfarfod cyhoeddus fydd yn lansio’n lleol y bamffled, “Y Newid sydd arnom ei Angen” wrth i Leanne gychwyn ar daith o Gymru yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus lleol i drafod y syniadau a gynhwysir yn y bamffled ac i gyfathrebu â phobol ar lefel leol.

Dywedodd Leanne:

“Rydw i am i bobol o Gymru benbaladr ystyried sut allan nhw godi’n gwlad drwy gymryd cyfrifoldeb dros ein materion ein hunain a’n bywydau’n hunain, a sut y gallwn ddechrau trafodaeth yng Nghymru am ddod â’n dibyniaeth ar eraill i ben.

Dylid cymryd penderfyniadau am Gymru yma yng Nghymru. Mae ymreolaeth yn golygu y dylem ddewis pa bwerau yr ydym am rannu ag eraill a chyda gwledydd eraill neu gydag Ewrop.

“Mae galw arnom fynd allan i ddangos i bobol beth yw gwendidau creiddiol sosialaeth, canolog, tadofalaeth Llafur a pa mor brin mae o fod yn ddemocrataidd. Wnaiff e ddim galluogi pobol i berchenogi ei adnoddau neu eu rhedeg yn ddemocrataidd. Wnaiff e ddim awdurdodi pobol am nad yw e’n ymddiried mewn pobol. 

“Mae’n golygu sicrhau fod rhanbarthau tlotaf y wlad yn derbyn budd drwy agwedd rhanbarthol gynaliadwy tuag at ddatblygiadau economic.“

Ychwanegodd y Cynghorydd Cymunedol dros Barc Lansbury, John Leek: “Rydw i wrth fy modd yn croesawu Leanne eto i’r rhan yma o Gymru i gyfarfod pobol ym Mharc Lansbury a Chaerffili. Agwedd synnwyr cyffredin sydd yn y bamffled ar gyfer gwella ac awdurdodi Cymru, ei phobl a’i chymunedau.

“Mae angen llais radical gwleidyddol ar bobol sy’n cynrychioli pob rhan o Gymru a dyna y gall Plaid Cymru ei ddarparu.”

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus yng Nghanolfan Gymunedol y Fan ddydd Llun, Ebrill 30ain am 6.30 y.h