Plaid Cymru yn galw am weithredu i ddiogelu cerddwyr yn croesi ger cylchdro prysur

27/04/2018

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru dros Llanbradach Colin Mann a Rob Gough wedi gofyn i beirianwyr cyngor Caerffili i edrych ar ffyrdd posib i wella diogelwch cerddwyr sy’n ceisio croesi’r ehol ger y cylchdro prysur.

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru dros Lanbradach Colin Mann a Rob Gough wedi gofyn i beirianwyr cyngor Caerffili i edrych ar ffyrdd posib i wella diogelwch cerddwyr sy’n ceisio croesi’r heol ger y cylchdro prysur. 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Yn ddiweddar, gwelais fam gyda chadair wthio a mam gyda dau o blant y ceisio croesi ger y cylchdro tra roedd traffic yn rhuthro o gwmpas. Roedd yn beryglus iawn ac roedd fy nghalon yn fy ngheg.

“Mae Rob a finnau’n wirioneddol bryderus efallai i fodurwr fethu a gweld rhywun yn croesi a gallai fod yna ddamwain ddifrifol neu waeth. Rydym wedi codi’r mater mewn cyfarfod gyda pheirianwyr y cyngor.” 

Ychwanegodd y Cyngorydd Rob Gough: “Gwerthfawrogwn bwysigrwydd y gwaith ond i gerddwyr sy’n ceisio croesi gall fod yn beryglus, yn enwedig gyda’r holl gonau sydd wedi’u gosod i fyny.

“Dywedodd y peirianwyr wrthym eu bod yn edrych ar arwyddion sy’n rhoi rhybudd a fyddai’n tynnu sylw gyrwyr at y mater. Mae galw am weithredu cyn bod rhywbeth difrifol yn digwydd.”