Arweinydd y Blaid yn galw am wyrdroi toriadau i gynnal a chadw priffyrdd am y llenwir llai o dyllau yn y ffyrdd

30/04/2018

Llanwyd dwy fil yn llai o dyllau yn yr heolydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd toriadau yn y gyllideb ar gyfer gwaith atgyweirio, yn ô1) gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth i’r nifer o atgyweiriadau i dyllau yn yr heol ostwng o 8,327 yn 2015-16 i ond 6,380 yn 2017-18

Ym mis Ebrill 2018 roedd 1,540 syfrdanol o dyllau yn aros i’w llenwir tra roedd y gyllideb ar gyfer tyllau yn yr heol wedi disgyn o £641,399 yn 2016-17 i gyllideb o £550,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol.  

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann: “Os na wnaiff y cyngor dan arweiniad Llafur wyrdroi'r toriad o £312,000 yng nghyllideb cynnal a chadw priffyrdd yn 2018-19, mae’n anochel y bydd y rhestr aros am atgyweiriadau yn cynyddu tra bydd cynnydd cyfatebol yn nifer y tyllau a gaiff eu hatgyweirio.

“Mae pobol dros hyd a lled y fwrdeistref sirol yn dweud wrthym eu bod wedi hen flino o weld y dirywiad yng nghyflwr yr heolydd a’r palmentydd. Dywedant fod treth y cyngor yn cynyddu ond eto mae lleihad yn y gwasanaethau sylfaenol.

“Ond ym mis Mawrth 2018 amlygodd Cynghrair y Diwydiant Asffalt gyflwr heolydd ar draws Cymru. Mae Plaid Cymru wedi tynnu sylw at y ffaith fod gan gyngor Caerffili arian wrth gefn a gellid defnyddio peth ohono i ddatrys problemau heolydd a phalmentydd.

“Os oes llai o arian yn cael ei wario a llai o dyllau yn cael eu llenwir, ymddengys yn anochel y bydd cost hawliau am ddifrod i gerbydau hefyd yn codi yn y blynyddoedd i ddod.”