Cynghorwyr Plaid Cymru yn croesawu adnewyddu toiledau Caerffili

08/05/2018

Mae cynghorydd Plaid Cymru, Phil Bevan, wedi croesawu’r newyddion fod gwelliannau hir-ddisgwyledig i doiledau cyhoeddus islaw’r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yng Nghaerffili nawr i fynd ymlaen yn hwyrach y mis yma.

 

Dywedodd: Rydw i wedi gweithio dros gyfnod hir ar fanylion y prosiect yma gyda swyddogion cyngor Caerffili er mwyn gwneud yn siŵr bod gennym gyfleustra y gallwn fod yn falch  ohono.

 

“Yn y cyfamser, rhaid i ni sicrhau nad yw’r gwaith yn achosi gormod o aflonyddwch i fusnesau cyfagos, fel y Galeri drws nesa. Rydw i felly yn gweithio gyda’r cyngor a’r gweithlu i leihau unrhyw effaith andwyol.

 

“Roeddwn yn pryderu na fyddai’r gwaith, os yn bosib, yn effeithio ar fusnes a gweithredu arlunio’r Galeri. Cefais sicrwydd y bydd y gwaith a allai achosi aflonyddwch ond yn cymryd lle pan fydd Y Galeri ar gau.”

 Dywedodd Cynghorydd y Dref, Huw Jackson: “ Yn aml, un o’r pethau cyntaf mae ymwelydd yn ceisio wrth gyrraedd unrhyw dref yw defnyddio’r toiled. Rhaid i ni wneud yn siwr fod yr argraff gyntaf y caiff ymwelwyr â Chaerffili yn gadarnhaol!”

 

Bydd y gwaith yn dechrau ar Fai 14eg ac mae i gymryd tua wyth wythnos i’w gwblhau.