Clod i enillydd bowliwr buddugol gan Faer Tref Caerffili

09/05/2018

Mae Maer y Dref, Simon Morgan wedi llongyfarch gŵr o Gaerffili, Marc Wyatt a enillodd Fedal Aur y Gymanwlad, ar ei gamp.

 

Enillodd Marc yr aur yn y gamp Bowlio Dwbl yn yr Arfordir Aur yn gynharach eleni, gan drechu'r Alban yn y rownd derfynol.

 

Ystyrir Gemau’r Gymanwlad gan chwaraewyr bowls yn gyfwerth â Chwpan y Byd ond eto ni chaiff ei chydnabod yn gamp Olympaidd.

 

Daeth Simon Morgan o hyd i Marc mewn digwyddiad yn Llyfrgell Caerffili gan, yn hwyrach, ei gyflwyno â thystysgrif wedi’i fframio ar ran cyngor y dref yng Nghlwb Bowlio Caerffili ym Mharc Morgan Jones ddydd Sadwrn (Mai'r 5ed)

 

Dywedodd cynghorydd Plaid Cymru, Simon Morgan: “Roedd hi’n braf llongyfarch Marc ar ran cyngor y dref. Dyw hyn ond yn enghraifft arall o’r cyfoeth talent sydd yn y dref hon. Mae clybiau fel Clwb Bowlio Caerffili, sydd ym Mharc Morgan Jones, yn haeddu'r holl gefnogaeth y gallwn ei rhoi i feithrin y dalent hon.”

 

Ychwanegodd ei gyd gynghorydd  Plaid Cymru, James Fussell: “Yr hyn a ddatgelir wrth siarad â Marc yw ei benderfyniad i lwyddo yn ogystal â’r gefnogaeth gan ei deulu a’r clwb. Does fawr ddim yn well na chynrychioli eich gwlad a llwyddo, ac maen nhw i gyd yn rhannu hynny.”