Hwb o £33,530 i’r frwydr yn erbyn cancr gan godwr arian Megaday Caerffili

18/05/2018

Bu Dirprwy Faer Caerffili, Mike Prew (yn y canol) yn helpu i gyflwyno siec o £33,530 i Ganolfan Gancr Felindre mewn seremoni arbennig yn yr ysbyty yng Nghaerdydd (Mai 16eg ).

Arian yw hwn a ddaeth o ddigwyddiad Megaday Caerffili'r llynedd. Mae Cyngor Tref Caerffili yn cyfrannu drwy ariannu pabell fawr ar y dydd.

 Dywedodd Mike Prew, aelod sylfaenol Megaday ac aelod Plaid Cymru ar gyfer Ward Tonyfelin ar Gyngor y Dref: “Rydw i’n falch iawn i fod yn rhan o’r tîm Megaday anferthol sydd wedi codi cymaint o arian dros nifer o flynyddoedd ar gyfer y Ganolfan Gancr yn Ysbyty Felindre.

 “Mae’n swm arwyddocaol o arian ac fe wnaiff dipyn o wahaniaeth. Edrychaf ymlaen at sioe gerdd Megaday lwyddiannus ar Awst y 26ain