Datgelwyd i weithwyr y cyngor gael ymddeoliad cynnar neu ddiswyddiad ac yna eu cymryd yn ôl yn ddiweddarach

21/05/2018

Datgelwyd fod cyngor Caerffili wedi ail-gyflogi NAW o weithwyr a gafodd ymddeoliad cynnar, gwahaniad neu ddiswyddiad ers 2012,.

Mae hyn wedi arwain y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru, i holi pam y daeth staff a dderbyniodd daliadau gwahaniad gan yr awdurdod wedi dod yn ôl wedi hynny.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Deallaf yn llawn yr amgylchiadau eithriadol, megis sgandal taliadau i uwch swyddogion, pam y gofynnwyd i Stuart Rosser y cyn Brîf Weithredwr i ddychwelyd i gynorthwyo’r awdurdod ar adeg anodd iawn.

“Yr hyn nad ydw i’n ei ddeall yw ail-gyflogi staff eraill, sydd heb amheuaeth wedi derbyn taliadau i adael yr awdurdod am amryw resymau.

“Mae’r cyngor wedi dweud fod yr wyth gweithiwr, ar wahân i Mr Rosser, wedi gorfod cystadlu yn erbyn ymgeiswyr eraill ar gyfer y swyddi. Ond mae hynny’n codi’r cwestiwn, pam adawyd y staff i adael yn y lle cyntaf ac yna’u hail gyflogi wedyn? Bydd y cyhoedd yn methu deall hyn, fel fi. Os bosib mae yn rhaid bod gwell cynllunio.

“Roedd pedwar o’r staff yn dal i fod yn gweithio gyda’r awdurdod ddiwedd mis Mawrth 2018, fel y dangoswyd mewn ateb i gais Rhyddid Gwybodaeth.

 

“Credaf ei bod nawr yn briodol i’r awdurdod dan reolaeth Llafur, i edrych eto ar ei bolisi gan sicrhau na ail gyflogir staff ond dan amgylchiadau neilltuol.”

 

  • Mae’r polisi cyfredol yn datgan na ellir ail gyflogi staff yn ddiweddarach heb ganiatâd penodol y prif weithredwr mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet  â chyfrifoldeb dros Adnoddau Dynol. Mae galw ar i’r Cyngor llawn i gytuno ail-gyflogi’r prif weithredwr. Dydy’r polisi hwn ddim yn briodol ar gyfer ysgolion.