Caerffili yn ei Blodau dan fygythiad oherwydd pryderon dros ddiogelwch polion golau

24/05/2018

Plaid councillors visit nursery in the Vale of Glamorgan preparing the plants for the display

Mae cynghorwyr y dref yn galw ar i arweinwyr y cyngor sir i weithredu ar frys i achub arddangosfa flodau poblogaidd Caerffili yn ei Blodau yn dilyn rhybudd am ddiogelwch  polion golau.

Roeddent wedi darganfod fod nam ar un golofn oleuo sy’n dal i fyny fasgedi crog. Oherwydd pryderon Iechyd a Diogelwch, ni ellir crogi basgedi o flodau hyd nes bydd pob colofn a allai fod â nam arnynt wedi’u harolygu.

Dywedodd y Maer newydd Mike Prew: “Mae Cyngor Tref Caerffili wedi prynu 77 (8 yn fwy na’r blynyddoedd blaenorol) basged grog i addurno canol y dref dros gydol misoedd yr haf.  

 Maent i fod i gyrraedd dydd Gwener yma a huriwyd contractwyr i osod yr arddangosfeydd i fyny. Mae diogelwch yn holl bwysig, wrth gwrs, ond rhaid i’r sir wneud yr hyn allant i gyflymu’r broses arolygu,” ychwanegodd Mike, sy’n cynrychioli ward Tonyfelin dros Blaid Cymru.

Dywedodd y cyn Faer Simon Morgan (Plaid Cymru, Ward Watford): “Mae’r arddangosfa flodau yn nodwedd amlwg ar gyfer denu ymwelwyr yn ogystal â thrigolion i ganol y dref.

  “Yn ychwanegol, rydym wedi gosod Caerffili ymlaen i gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau, ac felly dyma’r newyddion diwethaf roeddem ni am ei glywed. Deallaf hefyd y bydd yn rhaid symud nifer o’r baneri sy’n crogi o’r polion. Felly, ar adeg yr ydym yn paratoi ar gyfer tymor yr haf rydym wedi cael ergyd drom.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw Jackson (Plaid Cymru, Ward y Dref) “Mae llawer iawn o amser, ymdrech ac arian wedi mynd i mewn i hyn wedi i’r cyngor sirol dynnu eu cefnogaeth i’r arddangosfa yn ôl mor sydyn ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf.

 Os ydyn nhw o ddifrif, fel yr ydym ni, ynglŷn â gwneud Caerffili yn fan deniadol bywiog i ymweld â hi, mae’n rhaid iddynt weithredu a chwblhau’r arolygon hyn!”

 Cynyddodd y cyngor, dan arweiniad Plaid Cymru, wariant ar yr arddangosfa eleni o £8,800 i £11,150 gyda chwe basged ychwanegol i’w gosod o gwmpas y gorsafoedd bysiau a threnau i wella’r argraff gyntaf y mae teithwyr ac ymwelwyr yn ei chael. Mae cafnau tair haenen i’w hail osod y tu allan i Ganolfan Gymunedol y Twyn.

 Yn 2010 Caerffili enillodd y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau.